עורך דין החוג למשפטים
עורך דין החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישיפרטי יצירת קשר:

יגיע כפיים2,

בית פיילוט

ת”א 6777886

טלפון: 077-9974772

מידע חשוב נוסף

תנאי שימוש באתר

השימוש באתר law4youth.co.il/.com כפוף לתנאי השימוש שלהלן (להלן: “אתר law4youth” ו/או “אתר“). כל שימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאי השימוש. העדר הסכמה לתנאי השימוש תישלח באופן מפורש ובכתב להנהלת האתר וכל עוד לא התקבלה הודעה מעין זו ואושרה קבלתה יראה הגולש כמי שהסכים לתנאי השימוש והתחייב לפעול על פיהם.

תנאי שימוש באתר

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחסים לגברים ונשים כאחד.

רקע

אתר החוג למשפטים law4youth מהווה מקום מפגש דינאמי, חינוכי וחווייתי לתלמידי הסדנה המשפטית הפועלת ברחבי הארץ. האתר מנוהל על ידי הנהלת החוג למשפטים law4youth, והכתובת הרשמית של אתר החוג למשפטים הינה: רחוב שבזי 6, ת”א 65150 – וכל פנייה ו/או הערה ו/או אי הסכמה לתנאי השימוש תימסר לכתובת זו, לידי “משפט לנוער” ו/או לידי “עו”ד אדי סוברי” בלבד.

השימוש באתר

האתר מיועד לשימוש אישי ופרטי בלבד. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים, פרטים ותכנים המתפרסמים באתר. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר, בין במודפס בין בדו”ח בין כקבצים על אמצעים מגנטיים ו/או בכל צורה אחרת לצורך הצגתם באתר האינטרנט אחר או בשירות אחר כלשהו, וכן אין להשתמש בנתונים אלה לכל שימוש אחר בלא קבלת הסכמה מפורשת של אתר law4youth בכתב ומראש.

אין לאגור מידע ותכנים שהתפרסמו באתר באמצעות תוכנות מסוג (Crawlers, Robots וכד’) או להפיץ מידע ותכנים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. כמו כן אין לשכפל, לצלם להדפיס כל דבר ועניין שהוא מאתרlaw4youth לצורך הפצה ו/או פרסום בכל דרך שהיא – וכל זאת בין במעשה בין במחדל.

אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה. אין לקשר לעמודים המצויים בתוך (“קישור עמוק”), אלא בתנאי שהקישור ייעשה לעמוד Web מלא, שיוצג בפני המשתמש ממחשבי האתר בלא כל התערבות בעיצובו, בתוכנו או בפעולתו. בנוסף מותנה הקישור העמוק בכך שכתובתו המדויקת של העמוד מן האתר תופיע במקום הרגיל המיועד לכך בתוכנה המשמשת לעיון באתר.

אין לקשר לרכיבים בודדים באתר כדוגמת קישור ישיר לתמונות או למסמכים המצויים באתר, להבדיל מקישור לעמוד המלא שבו הם נמצאים. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שקבעו לו מפעילי האתר, אלא בכפוף לקבלת הסכמתו המפורשת של אתר law4youth לכך מראש ובכתב. אין להציג את האתר באמצעות מערכות טכנולוגיות כלשהן באופן הגורע מן התכנים המצויים בו.

הגולשים באתר מתחייבים לשמור על כללי השימוש הרשומים כאן וכן להישמע לכללי השימוש בדפי האתר בקטגוריות המשלבות בתוכן הערות וכללי התנהגות אחרים (כגון בפורומים ספציפיים).

חדשות, מאמרים, במות דיון ותכנים נוספים

אתר law4youth מקבץ בתוכו קטגוריות תכנים רבות, ובעיקר תחת “חדשות, מאמרים, ובמות דיון”, אך לא רק. כל התכנים המפורסמים מבטאים את דעת הכותב, ואין בהם משום המלצה לפעול בדרך זו או אחרת, או משום ייעוץ או הכוונה משפטית, כמו כן התכנים אינם מתיימרים להיות מקיפים, מדויקים ועדכניים. ויזכור הגולש כי הכוונה באתר לגרות את תלמידי החוג למשפטים לעיין בסוגיות משפטיות נבחרות, ולא לתת כל ייעוץ מסוג שהוא, ו/או ליצור מצג לפיו מדובר בחומרים שנבדקו אקדמית ועומדים בכללי המחקר האקדמי.

כמו כן אין מערכת אתרlaw4youth אחראית לכל תוכן שהוא שנכתב עבור האתר על ידי גורמים חיצוניים שונים, אך יובהר בזאת כי גם תכנים אלה אין בהם משום המלצה או חוו”ד משפטי, כמו כן הם אינם מתיימרים להיות מדויקים, אקדמיים, ועדכניים.

ויובהר, התכנים באתר נבדקים ונעשה כל מאמץ לדייק ולהציג מצג נכון של הנאמר, אך כל ההסתייגויות שנכתבו לעיל בין היתר הועלו משום שמידע משפטי מטבעו מתיישן והופך לא רלוונטי ככל שאנו נעים על ציר הזמן. אשר על כן חובה על כל התר אחר הדיוק המשפטי וההמלצה המשפטית הנכונה להיוועץ לשם כך עם עורך דין ולקבל באופן רשמי את חוות דעתו על כל נושא שיבקש.

——————————————————————————–
——————————————————————————–

שימוש בפורום ובתגובות למאמרים/כתבות/במות דיון וכל תוכן אחר

באתר law4youth יכולים הגולשים להשתתף בפורומים וכן לכתוב תגובות לתכנים מילוליים המצויים באתר (מאמרים/כתבות/במות דיון וכד’), וכמו כן לעיין בתגובות והודעות של גולשים אחרים. תנאי השימוש שיפורטו להלן מהווים תנאי בסיס להשתתפות בפורומים ובתגובות וכל גולש המשתתף בהם חזקה עליו כי הסכים לאמור להלן:

רוח האתר לעניין השימוש בפורומים והתגובות

אתר law4youth שילב מערכת פורומים ואפשרות להוספת תגובות כדי לאפשר לתלמידי החוג להעלות נושאים לדיון חופשי, לשוח בענייני משפט וענייני דיומא – והכל ברוח טובה עניינית ומכובדת. המטרה המרכזית היא לאפשר ללומדים להיחשף לשאלות מעניינות מתחום המשפט ולאפשר להם לשוח ביניהם אודות החוג (תוך שימוש בכתיבה – תחום שהסדנה מבקשת לפתח בקרב הלומדים) והאתר מהווה מעין קורת גג קהילתית לכל התלמידים הלומדים. מטבע הדברים על השיח להתנהל בצורה מכובדת וראויה, אין לעשות שימוש במילים גסות, אין לשלב הודעות פוגעניות ואין לשלול דעתו של האחר בצורה בלתי מכובדת וראויה.

התכנים המופיעים בפורומים (להלן, כל מקום בו ייכתב “פורומים” הכוונה: לרבות תגובות) הם תכנים חופשיים שהגולשים הוסיפו ועל כן אתר law4youth אינו אחראי לנכונות ההודעות, טיבן, הטעיות, טעויות, פגיעה בכל מאן דהוא (אדם או חברה), הפרות חוק או כל תוכן פוגעני אחר המתפרסם במסגרת הפורום.

אתר law4youth אינו אחראי על כל נזק שייגרם משימוש בכל מידע שהוא שהופיע בפורום – וכל התכנים המופיעים בפורום הם באחריותם הבלעדית של המשתתפים בפורום.

פעמים רבות גולשים משאירים בהודעותיהם קישורים לאתרי אינטרנט ו/או מוסיפים קבצים כאלה ואחרים: יובהר כי אין לאתר law4youth כל שליטה על הודעות אלה, וכי אתר law4youth אינו אחראי להן: לא לתוכנן, לא לאמיתותם, ולא לכל נזק שהם עלולים לגרום. כניסה ללינקים/קישורים ו/או לקבצים מכל סוג שהוא שכותבים/משאירים הגולשים באחריות הגולש בלבד! בנוסף, הגולש מתחייב שלא להעלות קבצים ו/או תוכנות וכד’ שחלות עליהם זכויות של צדדים שלישיים כלשהם ובכלל זה פגיעה בזכות הפרטיות, קניין רוחני וכיוצא בזה.

הגולש באתר מצהיר בזאת כי הוא מוותר באופן מפורש על כל טענה שהיא נגד אתר law4youth בכל הנוגע להמלצות משפטיות, תכנים, הודעות, הערות פוגעניות, מכל סוג שהוא ואשר פורסמה בפורומים על ידי הגולשים ו/או על ידי מנהלי הפורומים.

למען הבטיחות ולאור אופיו של אתר החוג למשפטים כאתר חינוכי לילדים ונוער אין להשאיר כל פרטים מזהים בפורומים ובכל קטגוריה אחרת שבאתר, פרטים שיחשפו פרטים אישיים של תלמיד, לרבות אך לא רק: מספר טלפון, כתובת וכד’.

אתר law4youth שומר לעצמו את הזכות לערוך ו/או למחוק הודעות גולשים שאינן תואמות את רוח האתר בכלל ורוח הפורומים והתגובות כאמור לעיל – וזאת בלי הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.

הגולש מתחייב שלא לערוך סקרים, תחרויות או להעביר מכתבי שרשרת דרך הפורום.

הגולש מאשר כי המידע המופיע בפורומים השונים אינו מהווה תחליף לבדיקה משמעותית של אמיתות הדעות שמוחלפות, בין אם הן של גולשים אחרים ובין אם הן של מנהל הפורום.

הגולש באתר לא יניח כי זהות הגולשים היא הזהות האמיתית שלהם, וכן הגולש לא יניח שהמידע שפורסם מקורי, אמיתי ואמין.

המשתתפים בפורומים מתחייבים שלא לשלוח כל הודעה, תוכן, קישור, פרסום או כל חומר אחר שיש בו כדי להפר את רוח הפורומים והתגובות כאמור לעיל, וכן הודעה שיש בה כדי להפר כל התחייבות אחרת שלו, ו/או כל הודעה שיש בה איום/גסות/הטרדה/פגיעה /השמצה/עמדה גזענית/הוצאת דיבה/לשון הרע או כל דבר בלתי חוקי אחר.

הגולש מתחייב שלא להתחזות למשתמש אחר או לאדם אחר או גורם אחר.

הגולש מתחייב שלא לשלוח בפורום הודעה שיש בה כדי לשדל גולשים אחרים ו/או כדי לקדם מטרה לא חוקית ו/או כדי לפרסם הודעות בעלי אופי פרסומי ו/או עניין אחר שעלול לגרום לנזק לכל מאן דהוא לרבות לאתר law4youth.

הגולש מתחייב שלא לשלוח לפורום כל קובץ ו/או כל חומר מסוג שהוא המכיל וירוס ו/או תוכנת מחשב העלולה לגרום לנזק לאתר law4youth ו/או לגולשים אחרים.

גולש שחש כי הודעה שפורסמה בפורומים פוגעת בו ו/או בזכות מזכויותיו ו/או מהווה הפרה של כל דין מוזמן לפנות באופן מיידי להנהלת אתר law4youth שתעשה כל מאמץ לפעול להסרת ההודעה בהקדם האפשרי במידה ותימצא הפנייה כמוצדקת וראויה.

אתר law4youth אינו אחראי לשמירת פרטיות הגולשים המשתתפים בפורום ושומר לעצמו את הזכות לפרסם מידע אודות גולשים בפורום ככל שאלה ידועים לו במידה שהשימוש שנעשה בפורום על ידי הגולש אינו חוקי, או שהשימוש נדרש לצורך ניהול של הליכים משפטיים ו/או נדרש לצורך הליכים על ידי צד ג כלשהו ו/או על ידי רשות מוסמכת ו/או ככל שהשימוש שנעשה על ידי הגולש נדרש להגנת האינטרסים והזכויות של אתר law4youth.

אתר law4youth רשאי בכל עת להפסיק ו/או לבטל פורומים ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר ולגולש לא תקום כל טענה מכל סוג שהוא כלפי האתר.

אתר law4youth שומר לעצמו את הזכות לחסום פורומים מסוימים חלקם ו/או כולם למשתמשים רשומים בלבד ו/או לסוג מסוים של גולשים בהתאם לשיקול דעתו ולגולש לא תהא כל טענה מכל סוג שהוא כלפי האתר.

אתר law4youth שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש בפורום מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת ועל פי שקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.

קישורים

אתר law4youth מכיל בתוכו קישורים שונים לאתרים שונים לנוחות הגולשים באתר. לנוחות הגולש בלבד ומתוך בחירה סובייקטיבית של מערכת האתר נבחרו הקישורים לאתרים הספציפיים שיופיעו באתר. ויובהר, אין מערכת האתר אחראית על האתרים המקושרים, למידע המופיע בהם, נכונותו, דיוקו וכו’. כמו כן לא תישמע כל טענה בדבר האופן בו מוצגים הקישורים, ויובהר כי הצגת הקישורים אינה באה להצביע על כל קשר לחשיבות הקישור, כי אם מתוך הסתכלות על נוחות הגלישה ונחיצות הקישור עבור הגולש באתר החוג. ויובהר, הצגת הקישורים תתבצע לפי שיקול הדעת של מערכת האתר.

אתר law4youth לא מתחייב להשאיר קישור קיים, להוסיף או להסיר כל קישור שהוא, ולא תישמע כל טענה בעניין זה.

פרטיות

אתר law4youth מכבד את הפרטיות של המשתמשים. תמונות של תלמידי החוג (לרבות קטעי ווידאו) מפורסמות על דעת התלמידים ואישור הוריהם לכך. יחד עם זאת, כל תלמיד שיבקש שתמונתו תוסר, ישלח מייל למערכת law4youth או יפנה לאחד ממדריכי החוג למשפטים ותמונתו תוסר מיידית. אין כל כוונה לפגוע ברגשות ו/או בביטחון העצמי של התלמידים והצגת התמונות להנאת התלמידים והגולשים באתר בלבד.

אתר law4youth יהיה ראשי לעשות שימוש בפרטים שהתלמידים ימסרו בעת הרשמתם לאתר, לרבות דפוסי ההתנהגות שלהם כגולשים בכל עת (לרבות לאחר סיום השתתפותם בחוג למשפטים) על ידי התחקות אחר השימוש שלהם באתר law4youth (לרבות באמצעות cookies).

אתר law4youth מבצע ניתוחים סטטיסטיים לניתוח התנהגות הגולשים באתר (היכן ביקרו, כמה הודעות השאירו וכו’). הניתוח מתבצע ללא זיהוי המשתמש שעה שמדובר בגולש שאינו רשום, וגם על פי זיהוי הגולש שעה שהוא גולש רשום – כך המדריכים יכולים לדעת אחרי מה נמשך ליבו של תלמיד אחד על פני תלמיד אחר, לזהות מגמות וכו’ וזאת על מנת לשפר ולייעל את איכות השיעורים המועברים.

אתר law4youht יעשה שימוש בפרטים הנמסרים מהגולשים בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ”א-1981, וכן בכפוף להסכמות מפורשות של הגולשים הניתנות בטופס הרישום לאתר.

אתר law4youth יוכל לעניין את משתמשיו הרשומים בכל עניין שהוא הקשור לאתר law4youth וכן בנוגע למוצרים ו/או שירותים שונים שהאתר מספק ו/או גורמים שלישיים כלשהם, באמצעות פנייה לגולשים הרשומים לכתובת המייל שלהם ו/או לכתובת המגורים שלהם ו/או לצג הטלפון הסלולרי של הגולש ו/או לתיבת הדואר הקולי של מכשיר הסלולר של הגולש (כשכל הנתונים האלה נמסרים לאתר law4youth בעת ההרשמה לאתר).
גולש שיבקש להפסיק מידע כלשהו המתקבל אצלו מאתר law4youth מוזמן לפנות בכל עת להנהלת אתר law4youth בבקשה להפסיק קבלת המידע ובקשתו תיענה מייד.
אתר law4youth מגן על עצמו מפני חדירות בלתי חוקיות באמצעות עקרונות מקובלים לאבטחת מידע המצמצמים אפשרות לחדירות בלתי מורשות העשויות לפגוע באתר ו/או לרבות בהתחקות אחר פרטים של גולשים רשומים ו/או סטטיסטיקות. עם זאת, בלתי אפשרי לכסות לגמרי את האפשרות לחדירות ולמעשים בלתי חוקיים ועל כן אתר law4youth לא מתחייב שהאתר בלתי פריץ ובלתי חדיר – ועל הגולש לצפות שחדירות מסוג זה עשויות להתרחש.

אתר law4youth שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן את המדיניות הזו של הגנת הפרטיות מעת לעת.

קנין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר – לרבות במאמרים, בחדשות, בבמות הדיון, ובכל מידע תוכני אחר מכל סוג ומכל מין באתר, בעיצובו, בסגנונו וכד’ – הינן של אתר law4youth בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתו המפורשת של עו”ד אדי סוברי, בכתב ומראש.

law4youth.co.il (לרבות הסמלון והכיתוב העברי – כמופיע בבאנר המרכזי והעליון באתר) הינו סימן שנשלחה לגביו בקשה לרישום סימן מסחר ע”י עו”ד אדי סוברי לרשם. כל שאר סימני המסחר באתר בין אלה שנרשמו/יירשמו ובין שלא הינם קניינו הבלעדי של אתר law4youth. האתר פועל גם באמצעות שם המתחם www.law4youth.com . אין להשתמש בשמות המתחם של האתר, ו/או בסמלון האתר המופיע בחלק העליון הימני של האתר מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת של עו”ד אדי סוברי.

באתר עשויים להשתלב גם תכנים המתפרסמים על-פי הסכם בין אתר law4youth לבין צדדים שלישיים כלשהם. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי שהרשה לאתר law4youth להשתמש בהן. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור תכנים אלה או כל חלק מהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם/הצד השלישי.

השולח תכנים לפרסום באתר law4youth יימנע מלשלוח תכנים שאינם קניינו הרוחני – ובזאת יצהיר ויבהיר חד משמעית כי כל תוכן שנשלח על ידו הינו קניינו הבלעדי. תכנים שיימסרו לאתר law4youth על ידי אחרים ישאירו את הבעלות בקניין הרוחני בהם בידי השולח – עם זאת יקנו בעת מסירתם לאתר רישיון ללא תמורה ושאינו מוגבל בזמן לפרסם, להציג, לשכפל, להפיק, לשווק, ו/או כל שימוש אחר – ושולח התכנים לא יהיה זכאי לכל תשלום כלשהו בגין התכנים שימסור לפרסום באתר law4youth.

פרסומות

אתר law4youth וכן כל מי שקיבל מהנהלתו אישור מפורש ובכתב – רשאי לפרסם באתר פרסומות וכל מידע מסחרי אחר מטעמו או מטעם גורם שלישי מטעמו בכל דרך שהיא שתראה לנכון.

אתר law4youth ראשי בכל עת להתערב באופי הפרסום, למחוק, ו/או להתנגד לפרסום בכל אמצעי ודרך וללא הודעה מוקדמת במידה ואלה יימצאו בלתי ראויים לאור פניות של גולשים ו/או בניגוד לרוח האתר ו/או בשל שיקול דעת בלעדי של הנהלת האתר.

האחריות לתוכן הפרסומים, לרבות פרטי מידע שבהם היא על המפרסמים בלבד. לאתר law4youth אין ולא תהיה כל אחריות בכל הנוגע לפרסומים אלה, לנכונותם ומהימנותם. כמו כן אין בפרסום כדי לעודד, או להמליץ על רכישת השירותים.

הבהרות

המידע והשירותים הניתנים באתר law4youth ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא תישמע כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מערכת האתר בגין המידע והשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, דיוקם, מהימנותם, שלמותם או תדירות פרסומם. השימוש וההסתמכות על המידע באתר על אחריותו הבלעדית של הגולש.

במשלוח תכנים לפרסום באתר law4youth השולח מקנה לאתר law4youth רישיון ללא תמורה ושאינו מוגבל בזמן לפרסם, להציג, לשכפל, להפיק, לשווק, ו/או כל שימוש אחר – ושולח התכנים לא יהיה זכאי לכל תשלום כלשהו בגין התכנים שימסור לפרסום באתר law4youth.

על הגולש לקחת בחשבון שפרטיו האישיים חשופים לגולשים אחרים חברי החוג למשפטים (במקומות הסגורים למשתמשים בלבד) וכן בהודעות שהוא מפרסם ייחשף הדוא”ל לעיני כל הגולשים – על הגולש לתת דעתו לכך! (ולצפות לקבל מיילים ישירות לדוא”ל שלו מגולשים אחרים).

הגלישה באתר אינה בתשלום, אבל אחריות אתר law4youth מוגבלת, כאמור במפורש בתנאי שימוש אלה.

אתר law4youth לא יישר בשום פנים ואופן באחריות למידע המשפטי ולאתרים המקושרים אליו, לרבות שלמותו, מהימנותו, ודיוקו של כל אתר ומידע כזה.

אין להעתיק כל תמונה, ו/או לפרסם אותה מבלי לקבל אישור מפורש מאתר law4youth – כל הזכויות על כל צילום שמופיע באתר שייך באופן בלעדי לאתר law4youth.

אין להסתמך על כל תוכן שהוא שפורסם באתר כאילו היה עצה משפטית. חובה להיוועץ בעורך-דין לפני כל הסתמכות כזו. אתר law4youth לא ישא באחריות לכל תוצאה שתנבע, במישרין או בעקיפין, מהסתמכות על מידע שהתפרסם באתר בלא היוועצות משפטית עם עורך-דין מיומן בתחום.

אתר law4tyouh לא מתחייב להפעיל את האתר באופן קבוע וללא תקלות כל שהן. הנהלת

אתר law4youth רשאית להפסיק הפעלתו של האתר בכל עת, בלא הודעה מוקדמת, באופן קבוע או לתקופה קצובה.

אתר law4youth לא ישא בכל אחריות לחשיפת פרטים שנמסרו לאתר במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר.

שינויים באתר

הנהלת אתר law4youth רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, למנוע מכל גולש את השימוש באיזה באתר: למנוע גישה לאתר, כולו או חלקו, לבטל את הרשמת הגולש לאתר ו/או להסיר ו/או למחוק כל מידע או תוכן שהתפרסם באתר.

ויובהר, מעבר לאמור בנוגע לזכותה הכללית של הנהלת האתר האמורה לעיל, הרי שהאמור יופעל בתוקף כלפי כל גולש שיפר את תנאי השימוש באתר, ו/או יעשה כל מעשה או מחדל שיש בו או שהוא עלול לפגוע באתר law4youth על השירותים הניתנים בו.

אתר law4youth שומר לעצמו את הזכות ל לשנות בכל עת את מבנה אתר, אופי הקטגוריות, היקף הפעילות בו, זמינותו וכל עניין אחר הכרוך בכך, וזאת בלי כל צורך להודיע לך על כך מראש. לאף גולש לא תקום כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילי האתר בגין ביצוע שינויים במבנה ו/או אופי האתר.

שיפוי

כל משתמש באתר מתחייב לשפות את אתר law4youth בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

שינוי תנאי השימוש

אתר law4youth רשאי לשנות מעת לעת את תנאי השימוש בו, בלא צורך בהודעה מוקדמת ו/או בהסכמה כלשהי והכל על פי שיקול דעת סובייקטיבי של הנהלת האתר.

דין וסמכות שיפוט

על תנאי השימוש באתר ועל כל נובע והכרוך בהם יחולו דיני מדינת ישראל ודינים אלה בלבד. כל מחלוקת/סכסוך בין הצדדים יובא להכרעת בית המשפט המוסמך עניינית במחוז תל-אביב בישראל.

סיכומו של דבר: הגולש מצהיר בזאת כי קרא את כל תנאי השימוש באתר והוא מסכים ומאשר כי יפעל על פיהם.

*התוכן המשובץ באתר זה, אתר החוג למשפטים אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף