Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  הלנת שכר תביעה משפטית מוצדקת

  הלנת שכר תביעה משפטית מוצדקת

  הלנת שכר זו היא עבירה חמורה אשר יכולה להביא לפיצויים בסכומים מאוד גבוהים. הגורם האחראי על עבירות מן הסוג הזה בישראל הוא בית הדין לעבודה, אשר גם קובע את הפיצוי.

  תוכן עניינים

  על מנת להבין כיצד מבוצעת תביעה בגין הלנת שכר יש להכיר את האופן בו מגדיר החוק את העבירה.

  בחוק הגנת השכר מצוין בפירוש כי עובד אשר אינו מקבל את שכרו במועד אליו מחויב המעסיק על פי החוק רשאי לתבוע פיצוי על שכר מולן. מועד תשלום השכר הנהוג הוא היום האחרון של החודש, אך למעסיק יש אפשרות לדחות את התשלום עד תשעה ימים לאחר מכן. במידה והשכר אינו מגיע אל העובד מתבססת התביעה על כל הימים מתחילת החודש ולא רק על היום העשירי. מעבר לכך, את התביעה על שכר מולן ניתן לדרוש בגין עיכוב של חלק מהשכר.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   רכיבי השכר שאינם זכאים להגנה

   היבט חשוב של תביעות בנושא הלנות שכר הוא הרכיבים המוגנים. שכרם של עובדים מורכב מהמון סעיפים, אשר לא על כולם חלות הגנות. הרכיבים היחידים הזכאים להגנות הם אלו הנכללים בשכר המוגן כפי שהוא מוגדר בחוק הגנת השכר.

   כמו במקרה של חישוב תשלומי פיצויים, רכיב החזר ההוצאות על טלפון ורכב לדוגמא אינו זכאי להגנה ואינו נחשב לשכר מוגן. באופן תיאורטי יכול המעסיק לעכב את התשלומים הללו מבלי להיחשף אל תביעות בגין הלנות שכר.

   מי מנהל עבורכם את תביעת הלנת שכר?

   את התביעה של הלנת השכר מבצע עורך דין לענייני עבודה. תפקידו של עורך הדין הוא לזהות את הלנת השכר, לאסוף פרטים מהעובד ולהצליב אותם עם נתונים של המעסיק.

   המטרה של התביעה היא להוכיח כי המעסיק מחויב לתשלום במועד מסוים אך התעכב ולא ביצע זאת. על תביעות מן הסוג הזה חלה התיישנות, לכן עובד אשר מקבל את הכסף יכול לתבוע את הפיצוי בגין הלנות שכר רק עד 60 ימים מהיום בו הועבר התשלום.

   על מנת לממש את זכויות העובד ולהפעיל את חוק הגנת השכר יש לפנות אל עורך דין המתמחה בדיני עבודה מוקדם ככל האפשר. מלבד בני נוער המתמודדים עם הלנות שכר לעיתים קרובות, לא מעט עובדים ותיקים בחברות הנתקלות בקשיים כלכליים נפגעים מכך. כדאי לקבוע פגישת ייעוץ עם עורך דין לענייני עבודה ולבחון האם יש מקום לתביעות על שכר מולן.

   תפקידו של עורך הדין הוא לזהות את הלנת השכר, לאסוף פרטים מהעובד ולהצליב אותם עם נתונים של המעסיק

   הלנת שכר תביעה לתשלום פיצוי – זהו החישוב 

   הפיצוי הגבוה אותו קובע בית הדין לעבודה על שכר מולן נועד בין היתר גם כדי להרתיע את המעסיקים. התחשיב על פיו נקבע הפיצוי יכול להיות על בסיס שבועי או בעזרת הפרשי הצמדה:

   א. תשלום פיצוי של 5% מהשכר המולן עבור השבוע הראשון של העיכוב ותשלום של 10% עבור שבוע נוסף או חלק ממנו.

   ב. הפרשי הצמדה לתקופה המתחילה ביום בו מועד השכר לתשלום עד היום בו השכר אכן הועבר.

   אילו הגנות יכול המעסיק להציג כשהוא מתגונן מתביעת הלנת שכר שהגשתם

   בתביעות מסוג הלנות שכר רשאי הנתבע להציג מספר טענות. ההגנה הראשונה אשר עשויה לעמוד לזכותו היא טעות אנוש, אשר גררה עיכוב בתשלום. טענת הגנה נוספת היא קיומן של נסיבות מיוחדות אשר בגללן למעביד לא הייתה אפשרות להעביר את השכר.

   טענה אחרת היא חילוקי דעות לגבי החוב עצמו. במידה והסכום שאינו שנוי במחלוקת הועבר לעובד במלואו ובתאריך החוקי, על שאר הסכום יכולים הצדדים להיאבק ולחכות להכרעה של בית הדין. גם מהבחינה הזו כדאי לערב עורך דין עבודה אשר יידע להתמודד עם ההגנות ובמידת הצורך גם להפריכן.

   חשוב לשים לב: תוך כמה זמן ניתן להגיש תביעה בגין הלנת שכר ?

   מאחר וזמן ההתיישנות בגין הגשת תביעות הלנת שכר הינו קצר ביותר (כאמור), חשוב לשים לב להגיש את התביעה במסגרת הזמן הקצוב בחוק אחרת התביעה תידחה.

   למקרה שנבקש להגיש תביעה בגין הלנת שכר – עלינו לעשות זאת בתוך 60 ימים מיום ששולם השכר שהולן על ידי המעסיק, או בתוך 90 ימים אם התובע ביקש וקיבל אישור לכך מאת בית המשפט.

   אך אם מדובר במעסיק שנוהג על דרך הקבע להלין את שכר עובדיו (לפחות שלוש פעמים בשנה), אזי מתארכת תקופת ההתיישנות לשלוש שנים.

   כדאי גם לדעת בהקשר זה, כי תביעות הלנת שכר באופן כללי לרוב אינן מניבות את הפיצוי המלא בגין ההלנה ולכן, בדרך כלל לא תוגש תביעה כנגד מעסיק על רכיב זה בלבד אלא הוא יתווסף לרכיבים אחרים ולכן ועל מנת לנסות ולמקסם את פיצויי ההלנה, כדאי להתייעץ עם מומחה בתחום.

   הלנת תשלומים לקרן הפנסיה או לקרן ההשתלמות

   הלנת תשלומים אלו מהווה הלנת שכר לכל דבר ועניין אשר ניתן לתבוע פיצויי הלנה בגינה, בנוסף לעובדה שמהווה היא במקרים מסוימים אף עבירה פלילית של המעסיק.

   המעסיק הוא זה אשר משלם את משכורתו החודשית של העובד ובהתאם לה מעביר את חלקו שלו לקופת הפנסיה או לקרן ההשתלמות והוא אף זה אשר "גוזר" ממשכורת זו את חלקו של העובד המועבר לקופת הפנסיה או לקרן ההשתלמות ולכן האחריות לביצוע התשלומים הללו הינה של המעסיק בלבד.

   לפיכך וככל שהמעסיק לא יפריש את כספי העובד בזמן ליעדם יסתכן הן בתשלום ריבית והצמדה לקופות בגין הפיגור, הן בתשלום פיצוי לעובד בגין ההלנה והן בהגשת תלונה כנגדו (באם לא העביר את כספי העובד במועדם לאחר שקיזז כבר משכרו).

   הלנת שכר תביעה - שאלות נפוצות

   מתי מוגשת תביעה בגין הלנת שכר?

   תביעה בגין הלנת שכר מוגשת במקרים שבהם שכרו של עובד לא שולם לו עד ליום התשיעי שלאחר מועד התשלום שנקבע. במקרים כאלה, אותו עובד זכאי לתבוע ממעסיקו פיצויים החל מסוף החודש שמשולם עבורו השכר.

   איך מוגשת תביעה בגין הלנת שכר?

   תביעה בגין הלנת שכר מוגשת לבית הדין לעבודה. על העובד להגיש תביעה זו עד 60 ימים מהיום שבו קיבל את השכר המולן. לעתים בית הדין לעבודה מאשר לעובד להגיש תביעה בגין הלנת שכר גם עד 90 ימים מהיום שבו קיבל את השכר המולן. אם העובד טרם קיבל את השכר המולן, הוא יכול להגיש את התביעה עד שנה מהיום שבו הוא רואה שכר זה.

   עד מתי ניתן להגיש תביעה בגין הלנת שכר?

   על תביעות הלנת שכר, כמו על תביעות רבות אחרות, חלה התיישנות לאחר זמן מסוים. אם השכר שולם, אך באיחור, ניתן, כאמור, להגיש תביעה עד 60 ימים מיום קבלת השכר המולן, ובמקרים מסוימים מאשר בית הדין לעבודה להגיש את התביעה גם עד 90 ימים מיום קבלת השכר המולן. אם השכר לא שולם כלל, חלה התיישנות על הפיצוי אם לא מוגשת תביעה בתוך שנה מיום הלנת השכר, והתיישנות על שכר העבודה עצמו חלה אם לא מוגשת תביעה בתוך 7 שנים מיום הלנת השכר. אם מדובר בהלנה שאינה חד פעמית, כלומר אם שכר העובד הולן על-ידי מעסיקו 3 פעמים במהלך שנה רצופה ב-3 שנים רצופות ממועד תשלום השכר, ההתיישנות חלה כעבור 3 שנים.

   איך מחושבים פיצויי הלנת שכר?

   ניתן לחשב פיצויי הלנת שכר ב-2 דרכים: הפרשי ההצמדה עבור הזמן שעבר מהמועד שבו השכר היה צריך להיות משולם עד למועד שבו שולם בפועל + 20% על הסכום הכולל של השכר שהולן והפרשי ההצמדה עבור כל חודש שבתקופה זו (ואם לא מדובר בחודש שלם, תוספת 20 האחוזים תשולם באופן יחסי), או פיצוי בשווי 5% מהשכר המולן על השבוע הראשון שלאחר מועד תשלום השכר, ועל כל שבוע/חלק משבוע שלאחר השבוע הראשון – פיצוי בשווי 10% מהשכר המולן. בכל תביעה בגין הלנת שכר, פיצויי הלנת השכר מחושבים ב-2 הדרכים, והפיצוי שמוענק בפועל הוא הפיצוי הגבוה מבין השניים.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר law4youth החוג למשפטים אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף