Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  שירותים נוטריוניים על פי החוק

  סעיף 7 לחוק הנוטריונים קובע מהם שירותים נוטריוניים ואילו פעולות משפטיות רשאי נוטריון מוסמך לבצע. ניתן להוסיף סמכויות אל הרשימה הסגורה רק באמצעות חקיקה. הסיבה לכך קשורה למעמדם של הנוטריונים ולתפקיד החשוב שהם מבצעים עבור מערכת המשפט.

   

  שירותים נוטריוניים על פי החוק

  נוטריון הוא עורך דין המוסמך על פי חוק לאמת, לאשר, להעיד ולערוך מסמכים משפטיים. חתימתו במקרים מוסדרים מסוימים נחשבת כאישור למקוריותו של מסמך, לזהותו של החותם או לעובדה שהמסמך נחתם מרצונו החופשי של אדם. מעבר לכך, מסמכי הנוטריון מיועדים לשמש כראיה בבתי משפט בארץ ובחו"ל.

  תוכן עניינים

  הרשאות והסמכות אלו מהוות את הבסיס העיקרי לאופי של שירותים נוטריוניים ולאופן בו מגדיר החוק את מסגרת ההתמחויות שלו.

  הרחבה על שירותים נוטריוניים

  יש מספר שירותים נוטריוניים אותם כדאי להכיר על מנת לנצל את הזכויות המשפטיות העומדות לרשות אזרחים במדינת ישראל.

  ראשית, נוטריון אקספרס רשאי להציע אימות חתימה על מסמך. זהו אימות הנדרש בין היתר במקרים של ייפוי כוח לרכישת דירה, לצורך עריכת הסכמים שונים או להתחייבויות. שנית, תפקידו של נוטריון הוא גם לספק אישור על כך שהחתום במסמך על שם זולתו אכן היה מוסמך לכך.

  זהו תפקיד מורכב המטיל אחריות כבדה על כתפיו של הנוטריון. השירות הזה נדרש בעיקר במקרים של פעולה בשם חברה או תאגיד, אולם יש גם אינטראקציות פרטיות המחייבות מעורבות של נוטריון. עוד שירות פופולארי הוא מתן אישור נכונות העתק של מסמך ואישור נכונות תרגום של מסמך. נוטריון מאשר לעיתים את התרגום בלבד, או במקרים אחרים מבצע את התרגום בעצמו, פעולה זו נקראת תרגום נוטריוני אקספרס.

  פעולה זו אינה נחשבת נוטריונית אך אישור הנכונות עולה בקנה אחד עם הגדרות התפקיד ולכן הוא בעל משמעות.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   אישור ואימות הסכמים

   קיימות פעולות נוספות אותן רשאי נוטריון להציע עבור האזרחים. נוטריון מבצע פעולה של קבלה ואישור תצהיר והצהרה אחרת, ונותן אישור חיים לגבי אדם מסוים.

   אישור כזה ניתן רק לגבי היום בו ראה הנוטריון את אותו אדם, שהזדהה בפניו בכפוף לחוק ובהתאם לדרישות המתבקשות. בנוסף, נוטריון מעניק אישור על נכונותה של רשימת מצאי ורשאי לבצע עריכת העדה של מסמך סחיר.

   פעולות אלו דורשות מהנוטריון היכרות עמוקה עם סעיפים משפטיים, בירוקרטיים ועוד. נוטריון עם ניסיון יכול לבצע את הפעולות בהתבסס על תיקים קודמים בהם טיפל. רצוי להתייעץ עם נוטריון המכיר את התחום ולהשיג אישור על נכונותה של רשימת מצאי או עריכת העדה של מסמך סחיר מוקדם ככל האפשר.

   עריכת מסמכים ואימות הסכמי ממון

   אין ספק כי ניתן לזהות את החשיבות של שירותים נוטריוניים בעת עריכת מסמכים ואימות הסכמי ממון. כך לדוגמא רשאי נוטריון לערוך מסמך או לעשות בו כל פעולה אחרת, לרבות דין של מדינת חוץ.

   פעולה זו מותרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי הנוטריון דרושה או מותרת על פי דין, או על פי מסמך אחר. מעבר לכך, נוטריון עוסק באימות הסכמי ממון בין בני זוג אשר נחתמו טרם הנישואין. נוטריון יכול להשתמש בסמכויות של נוטריון ציבורי והוא רשאי לספק אישור עשיית צוואה כרשות. הסעיף האחרון מקנה לנוטריון סמכות על פי חוק הירושה ובעניין זה היא זהה לסמכותו של שופט.

   לסיכום, שירותים נוטריוניים ניתנים על ידי עורך דין מוסמך העומד בכללי האתיקה ובחוקים הקבועים בחוק הנוטריונים. השירותים דרושים עבור אזרחים ולקוחות במגזר הפרטי והעסקי. השירותים מתייחסים אל תחומים שונים וכדאי לקבל אותם באמצעות נוטריון מנוסה, אחראי ואמין המקפיד על התנהלות נכונה.

   מידע נוסף:

   שכר נוטריון

   נוטריון ברמת גן

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר Law4youth אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף