Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  רשלנות רפואית מהי?

  בטח שמעתם כבר את המונח "רשלנות". רשלנות יכולה להתבטא בדרכים שונות ובמקומות שונים. אך מה קורה כשהרשלנות קשורה לעולם הרפואה? מהי רשלנות רפואית?

  רשלנות רפואית מהי?

  רשלנות היא סיטואציה בה אדם גרם בהתנהגותו לנזק (לאדם אחר או לרכוש), זאת מבלי שהיה מודע למעשיו, לנסיבות ולתוצאותיו המזיקות, זאת כאשר אדם סביר אחר יכול וצריך היה להיות מודע להם. רשלנות רפואית היא סוג מסוים של רשלנות. מדובר בסיטואציה בה ניתן שירות רפואי ע"י רופא אשר סטה מרמת הזהירות הסבירה המצופה ממנו, כאשר סטייה זו גרמה לנזק למטופל, אשר לא היה נגרם אילולי הסטייה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   כאשר ניתן להוכיח כי התנהגות הרופא מהווה רשלנות, נוצרת זכות לקבלת פיצויים בגין הנזק שנגרם למטופל עקב הרשלנות. ניתן לומר כי הרשלנות במובן זה הינה מושג משפטי המתאר רמה של אשמה. בתביעות משפטיות מסוג זה, לא די להוכיח כי הייתה רשלנות, אלא יש לבדוק מהו הנזק שנגרם באופן ישיר כתוצאה מהמעשה או המחדל הרשלני.

   במקרים בהם הנזק הינו זניח (למשל, לא כולל אחוזי נכות או הנזק הוא לא לטווח הארוך) תביעה בגין רשלנות רפואית אינה משתלמת, אך ניתן להגיש תלונה כנגד הצוות הרפואי וייתכן כי כך ינקטו נגדם צעדים משמעתיים. בדרך כלל, גובה הפיצוי אשר ניתן בתביעות רשלנות הינו כגובה הנזק אשר נגרם לאותו חולה.

   כידוע, תפקיד הרופא הינו בעל אחריות רבה ויקר לכולנו, לכן עולה השאלה מדוע ניתן לתבוע רופא בגין מתן פיצויים כאשר גרם לנזק כשמדובר במקרה בו לרופא לא הייתה כוונה לפגוע.

   בעבר היו קולות רבים שראו בתביעות בגין רשלנות רפואית מכשול בפני התפתחות הרפואה ולכן סברו כי יש להמעיט ככל הניתן מתביעות מסוג זה, אולם עם השנים התפתחה התפיסה שרופאים אינם חסינים מביקורת, שביקורת עצמית של הרופאים אינה יעילה ושהגורם האובייקטיבי המוסמך היחיד לערוך ביקורת כזו הוא בית המשפט.

   החברה רואה בפעילות הרשלנית פעילות תוך סטנדרטים לקויים, ולכן תיחשב כפעילות בעלת אשמה חברתית גם אם המטרה הכללית הינה חיובית. יש לציין כי קיים הבדל בין טעות של רופא להתרשלות, אשר גוררת תביעה ופיצוי כספי. טעות לא תחשב התרשלות במצבים בהם רופא עשה ככל יכולתו באותן הנסיבות ולפי מיטב כישוריו והידע המקצועי הקיים, אך בדיעבד התברר שהיה עדיף מתן טיפול אחר המניב תוצאות טובות יותר מאלו שהושגו.

   אולם במקרים בהם נגרם נזק פיסי כלשהו, הגישה המקובלת כיום הינה כי יש לפצות בגין כל נזק שנגרם באשמת הרופא, ולכן אם התקיימה אשמה מצדו של האחרון במהלך הטיפול הרפואי הרי שניתן לתבעו בשל כך.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר law4youth החוג למשפטים אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף