Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  קצת על מיסים – ביאור משפטי בסיסי

  חשוב לדעת קצת יותר על הדרך בה המדינה מקבלת מעט מתנועות הכספים במדינה. קצת על מס שבח, מדרגות מס, מס רכוש ועוד. אל תדאגו, זה יגיע גם אליכם, ותשמחו על כך. המדינה קיימת בזכותנו.

  קצת על מיסים – ביאור משפטי בסיסי

  תוכן עניינים

  מס שבח

  מס שבח נחשב למס פרוגרסיבי המוטל על המוכר עת הוא מוכר את דירתו. החל מסוף שנת 2001, שיעורו של מס שבח עומד על 25% מהשבח של הדירה. השבחת הדירה פירושה, השווי בין קנייתה על ידי המוכר, לבין שוויה ביום המכירה. ההפרש מהווה את השבח והוא הסכום הממוסה. ככלל, מס שבח לא נועד לאזרח הסביר שמוכר את דירתו היחידה, ולשם כך קיימים פטורים מגוונים, שפוטרים, בנסיבות מסוימות, את המוכר מהמיסוי.

  עמיל מכס

  תפקידו של עמיל מכס הוא להסדיר את ההליכים מול רשויות המכס בנמלי התעופה, בעבור יצואנים ויבואנים.

  התפקיד כרוך בלוגיסטיקה רבה ואינספור מסמכים. כן נדרש עמיל מכס להכיר את הבירוקרטיה הכרוכה במעבר סחורות במכס ולסווג את הטובין לקטגורית המיסוי המתאימה.

  סיווג כאמור, הנו משמעותי, באשר לשער המס. ככלל, תפקידו של עמיל מכס מתמצה בשחרור הטובין מהמכס, אולם, רבים מעמילי המכס מופקדים גם על השינוע האווירי או הימי של הטובין ולמעשה אחראים על ההליך כולו עד להגעתו ללקוח.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   למענה משפטי מקצועי מיידי על כל שאלה בתחום הקשור לעמיל מכס ניתן לפנות לפורום דיני מיסים- אתר הפורומים המשפטיים.

   מדרגות מס

   מס הכנסה, קובע מדרגות מס לצורך גביית מס מהכנסות במשק.

   כאשר, מדרגות מס הינן בעלות אופי פרוגרסיבי, ששיעורן עולה ככל שההכנסה עולה. הרעיון העומד מאחורי קביעת מדרגות המס, היא מטרה סוציאלית חברתית, לצורך צמצום הפערים הכלכליים בחברה. כך שבעלי משכורות נמוכות, יישאו בנטל מס קטן, יחסית מבעלי משכורות גבוהות.

   קביעת שיעור מדרגות מס, נעשית על בסיס שנתי, עם זאת, בדרך כלל, ייגבה המס מהמשכורת החודשית, ובדרך זו יתייחסו אל מדרגות המס.

   למענה משפטי מקצועי מיידי על כל שאלה בתחום הקשור למדרגות מס ניתן לפנות לפורום דיני מיסים- אתר הפורומים המשפטיים.

   מס רכוש

   מס רכוש מוטל על בעלי קרקע שאינם מנצלים את הקרקע לבנייה לפי יעודה. כך יוטל מס רכוש על קרקע פנויה שטרם הותרה לבנייה, קרקע עליה בנוי מבנה ארעי, קרקע עליה בנוי מבנה קבוע, אך שטחו אינו עולה על -30% מהשטח המותר לבנייה.

   מס רכוש אינו מוטל על קרקעות המסווגות כקרקעות חקלאיות בוועדות לתכנון ובנייה, ולשם כך אין צורך להוכיח כי הקרקע משמשת בפועל לחקלאות. כן, תחשב קרקע כחקלאית, ובעליה יהא פטור ממס רכוש, כאשר משמשת היא בפועל לחקלאות ורוב פרנסתו של בעליה ממנה, גם כאשר הקרקע אינה מסווגת כחקלאית בוועדות כאמור.

   משנת 2000 בוטל מס רכוש והועמד על 0%. זאת לאור הקושי הרב בהטלת מיסוי על בעלי קרקעות שלא יכלו לממש את זכויות הבנייה בקרקע בשל תנאים נסיבתיים שונים.

   למענה משפטי מקצועי מיידי על כל שאלה בתחום הקשור למס רכוש ניתן לפנות לפורום דיני מיסים- אתר הפורומים המשפטיים.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר law4youth החוג למשפטים אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף