Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  פינוי שוכרים

  לפעמים שאנשים מעמידים את הדירה שלהם להשכרה אך למרות שהשוכרים נראו אמינים ונחמדים, פתאום הם מפסיקים לשלם, וגם לא נותנים לבעלים להיכנס לנכס כמו גם לא מוכנים לפנות את הנכס.

  פינוי שוכרים

  דירתו של אדם היא נכס יקר ערך, ועל כן כאשר הוא מושכר לאחר, מנסה בעל הנכס לכסות את כל העניינים המשפטיים הצפויים לעלות בעתיד. פינוי שוכרים במקרים של אי תשלום דמי שכירות, הוא מקרה נפוץ ובעייתי.

  תוכן עניינים

  תביעת פינוי שוכרים

  בעלי נכסים משכירים פעמים רבות את נכסיהם לשוכרים ומגיעים לעיתים למצב בעייתי בו השוכר מחליט שהוא מפסיק לשלם את כספי שכר הדירה ומחליט שהוא לא מפנה את הנכס.

  בעבר הליך משפטי שכזה , אשר כלל תביעה לפנות את הנכס ולהשיב לבעל הנכס את כספי , יכול היה להמשך חודשים רבים ואף שנים ספורות לעיתים. תיקון לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד 1984, אשר התקבל בסוף שנת 2008, הוא שהביא למצב של קיצור בהליך של פינוי שוכרים.

  יש לזכור כי מצב בו בעל נכס מפקיד את קניינו היקר בידיו של אדם אחר תמורת סכום כספי שישולם לו באופן חודשי בעבור שכירות הנכס, הוא מצב אשר יש בו חוסר שוויון מסוים.

  השוכר, מקבל לידיו נכס ששווה מאות אלפי שקלים, ואף יותר, כאשר הוא מתחייב לשלם בעבורו סכום קטן בהרבה משווי, פעם בחודש.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   בשל המצב הרגיש, נתקלים לעיתים בעלי נכסים בפני בעיה כאשר הם מגיעים למצב בו שוהים שוכרים בדירתם, לא מוכנים לפנותה ולא מוכנים לשלם בעבורה את הסכום לו התחייבו.

   חוק המקרקעין אינו נותן מענה למצב של פינוי שוכרים מנכס וכמו כן הוא מונע פינוי עצמאי של בעל הנכס מהמושכר שהוא בעליו. פנייה לערכאות משפטיות, כאמור, היא הליך ארוך ומייגע.

   איך להביא לפינוי שוכרים של דירה

   חלק מבעלי הנכסים כוללים בהסכמי השכירות שלהם מול השוכרים סעיפים הכוללים זכות לעשיית עצמית בנכס, סעיפים אלו הם אינם חוקיים ומהווים יותר דרך לנסות לאיים או להפחיד את השוכר הפוטנציאלי.

   טרם התיקון לחוק, כאשר חוזה שכירות הופר או פקע, והשוכר לא פינה את הנכס, היה צורך לקבל צו מבית המשפט המורה על פינוי שוכר מהנכס.

   מדובר היה בתביעה רגילה בבית משפט, כאשר נובע מכך שמדובר בהליך ארוך ומסורבל הכולל הוצאות כספיות גדולות, ואשר התיר בעלי נכסים רבים במצב בעייתי בזמן שהשוכר הסורר יכול היה להמשיך ולהתגורר בנכס על חשבון בעל הנכס.

   פינוי שוכרים – תוך כמה זמן?

   בשנת 2008, אושר תיקון לתקנות סדר הדין האזרחי אשר קובע הליך מהיר לפינוי שוכרים מנכס. ההליך החדש מאפשר לבעל נכס להגיש תביעה הדומה לתביעה בסדר דין מהיר, ולקבל החלטה מהירה מבית המשפט בצורת צו פינוי לשוכר.

   תביעה באופן שכזה כוללת מספר שינויים מן סדר הדין הישן:

   1. אל כתב התביעה יצרף בעל הנכס:

   א. תצהירי עדות ראשית ואת כל המסמכים הרלבנטיים לתביעה.

   ב. חוות דעת ואסמכתאות המוכיחות את האמור בכתב התביעה.

   ג. עדויות, במידה וישנם כאלו.

   2. את כתב ההגנה יגישו השוכרים בתוך 30 יום אשר יכללו את אותם מסמכים לעיל.

   3. בית המשפט יקבע דיון, לא יאוחר מ-30 יום מן המועד האחרון להגשת כתב הגנה.

   4. שינוי נוסף בהליך זה הוא כי בעל הנכס יכול לתבוע בתביעה שכזו רק את פינוי שוכרים ולא סעד כספי, שכן את התשלום בעבור דמי השכירות יש לתבוע על פי סדר הדין הישן.

   חשוב לציין כי יש להיעזר בייעוץ של עורך דין כדי להביא לתוצאה מהירה ויעילה לאותו מקרה ספציפי.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר Law4youth אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף