Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  על סמכויות שונות של נוטריון

  מוסד הנוטריון קיים מזה שנים רבות והוא החל לפעול בארץ עוד בתקופה העותומאנית. חוק הנוטריונים הינו משנת 1976 כאשר הוא מסמיך את הנוטריון להעניק שירותים נוטריונים, מכוחו ומכוח תקנותיו, למשל: שירות של תרגום נוטריוני, אימות חתימה, אימות תצהיר והצהרות אחרות ועוד.

  על סמכויות שונות של נוטריון

  אולם, חלק מסמכויות הנוטריונים, אינן מנויות בחוק הנוטריונים, למשל, הסמכות לאשר צוואה. זוהי קבועה בסעיף 22 לחוק הירושה. על פי סעיף זה, רשאי נוטריון לאמת צוואה כרשות, כפי ששופט מוסמך לעשות זאת.

  כמו כן, שירות שמציעים נוטריונים רבים כמו שירות של קבלת חותמת אפוסטיל, איננו מצוין בחוק הנוטריונים.

  תוכן עניינים

  מה בדבר חתימה באינטרנט? האם נוטריון רשאי לחתום באינטרנט? האם ישנה התייחסות לכך בחוק ובתקנות?

  מאמר זה יעסוק בשלושת העניינים הללו ויסביר בהרחבה, אודות כל אחד מהם.

  הסמכות לאשר צוואה

  חוק הירושה קבע מספר דרכים לעריכת צוואה ואחת מהן היא צוואה בפני רשות. הנוטריון נחשב לרשות ולכן, מוסמך הוא על פי חוק הירושה, לאמת צוואה, הקרויה צוואה נוטריונית.

  בעת ביצועה של סמכות זו, חייב הנוטריון לשמור על הכללים שבחוק הנוטריונים ובתקנות, למרות כי סמכות זו קבועה בחוק הירושה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   תקנה 4 לתקנות הנוטריונים, היא חשובה ביותר, כאשר נוטריון צריך לאמת צוואה:

   המצווה כשיר :על הנוטריון לברר אם המצווה כשיר לביצוע הפעולה. לדבר יש משמעות גדולה אם המצווה הוא קטין. במקרה שכזה, יש לקבל אישור מתאים לביצוע הפעולה.

   רצון חופשי :נוטריון חייב לוודא כי המצווה עורך את הצוואה מרצונו החופשי, ללא כפייה של בן משפחה או כל אדם אחר. כמו כן, יוודא הנוטריון כי המצווה מבין את משמעותה המשפטית של הצוואה וכל ההשלכות של פעולה זו.

   בכל פעולה נוטריונית, חייב נוטריון לוודא כי מתקיים יסוד הרצון החופשי, אך כאשר מדובר על צוואה, ברור כי יכול להיווצר מצב שבו המצווה נכנע ללחץ בני משפחה, ועל כן, צריך הנוטריון לנהוג בזהירות בפעולת אימות צוואה.

   נסיבות מיוחדות :במקרים לא מעטים, המצווה חולה והוא מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו. במצבים מעין אלו, קובעת התקנה כי הנוטריון לא יאשר את הפעולה, קרי, לא יאמת את הצוואה, עד שלא תוצג בפניו תעודה רפואית.

   אימת נוטריון צוואה, ללא שהוצגה בפניו תעודת רופא, לא קיים את תקנה 4 (ה). כמו כן, עלולה זו להיפסל, אם תוגש התנגדות לקיום צו צוואה.

   כאשר לא הוצגה בפני הנוטריון תעודת רופא, עובר נטל ההוכחה כי המצווה המנוח היה כשיר לפעולה, לכתפי מבקשי קיום הצו. אם אלו לא עמדו בנטל, יכול בית המשפט לקבל את ההתנגדות ולהורות על ביטול הצו.

   האם נוטריון רשאי לחתום באינטרנט?

   באופן טבעי, נהוג לחשוב כי נוטריון רשאי לחתום באינטרנט, שהרי מדובר בחיסכון משמעותי של זמן וכסף. אולם, חוק חתימה אלקטרונית אינו חל על הנוטריונים.

   חוק הנוטריונים אינו עוסק בנושא החתימה האלקטרונית אך ההחלטה שלא לאפשר לנוטריונים לחתום באינטרנט, נובעת ממנו.

   מדוע?

   כל הבקיא בחוק הנוטריונים ובתקנותיו, מבין כי המחוקק ביקש להגן על מוסד הנוטריון. זו הסיבה כי ישנם תנאי כשירות לקבלת רישיון נוטריון, כללי אתיקה, הוראות ברורות לביצוע הפעולה הנוטריונית ועוד. אלו נועדו לשמור כי האישור הנוטריוני לא יינתן, כלאחר יד, אלא רק כאשר מתקיימות במלואן הוראות החוק וכאשר נקט הנוטריון, באמצעי הזהירות המתבקשים.

   חוק חתימה אלקטרונית המאפשר לחתום באינטרנט, אינו מתיישב עם הצורך לשמר את מעמדו של האישור הנוטריוני. בשל משמעותה הרבה של החתימה הנוטריונית, הן עבור המבקש את אישורו של הנוטריון והן עבור צדדים שלישיים, הוחלט כי נוטריון לא יוכל לחתום באינטרנט.

   הליך קבלת אפוסטיל

   אישור אפוסטיל נדרש כאשר רוצים להגיש מסמך רשמי מישראל, לרשות בחו"ל וכן, במצב ההפוך.

   נוטריונים אינם מוסמכים לתת את אישור האפוסטיל, אלא בית המשפט או משרד החוץ. ניתן לפנות לבית המשפט לאימות מסמך ציבורי, אשר קיבל את חותמת הנוטריון. בהעדרו של האישור הנוטריוני לגבי המסמך, יש לפנות למשרד החוץ.

   לסיכום, חשוב להדגיש כי חותמת אפוסטיל, רלוונטית אך ורק למדינות החתומות על האמנת האג. אם רוצים להגיש מסמך רשמי מישראל, למדינה שאיננה חתומה, חותמת אפוסטיל, לא תספק, אלא יהיה צורך לעבור הליך אחר של אימות מסמכים ציבוריים.

   משרדי נוטריון מציעים לקהל הרחב, את השירות של קבלת חותמת אפוסטיל עבורם.

   הפונה מעביר את המסמכים אל משרד הנוטריון והוא דואג לקבלת החותמת. רוב סמכויותיו של נוטריון, קבועות בחוק הנוטריונים ובתקנות הנוטריונים. אולם, ישנן סמכויות אחרות, למשל הסמכות לאמת צוואה, אשר קבועה בחוק הירושה. חוק הנוטריונים אמנם אינו עוסק בנושא החותמת האלקטרונית, אך מן האמור לעיל, אנו מבינים כי הייתה לו השפעה רבה, בהחלטה שלא לאפשר לנוטריונים לחתום באינטרנט.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר law4youth החוג למשפטים אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף