Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  על הבחירה בהתמחות בדיני משפחה

  לא אחת מחליטים מתמחים במשפטים להתמחות בדיני משפחה, כדי להפוך לעו"ד העוסקים בדיני משפחה. עו"ד פלי הלפרן משתפת אותנו במאמר מיוחד על הבחירה בהתמחות בדיני משפחה.

  על הבחירה בהתמחות בדיני משפחה

  בהתמחות בדיני המשפחה נושאים רבים הנוגעים לחייהם של זוגות ושל יחידים. נושאים כגון גירושין, משמורת על ילדים, ירושה, נישואין, מזונות, אימוץ ועוד, הם רק חלק מהתחום המגוון הקרוי "דיני משפחה".

  תחומים מרכזיים בהם עוסקים עו"ד דיני משפחה

  גירושין– על מנת להינשא, אין צורך לפנות לעו"ד דיני משפחה ממשרד עורכי דין בישראל. לשם סיום נישואין, עם זאת, יש לפנות לעו"ד דיני משפחה ממשרד עורכי דין בישראל הבקיא בתחום. הסכם גירושין ניתן אמנם לעריכה בפני מגשר, אך פעמים רבות עולה צורך לפנות לערכאות המשפטיות הרלוונטיות- בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה, בכדי להביא לפתרון את המחלוקות הכרוכות בהליך גירושין- הסוגיות הכלכליות, סוגיית המשמורת על הילדים ועוד.

  סיום נישואין בין שני יהודים, יעשה על ידי הרבנות בלבד, ויעשה בהסכמת שני הצדדים. ביהדות קיימות עילות גירושין שונות. התקיימותה של עילה אחת, מאפשרת לבן הזוג המעוניין, להביא את הנישואין לסיום, ללא הסכמת בן זוגו. עו"ד דיני משפחה ממשרד עורכי דין בישראל יכיר אף רשימה זו ויהיה בקיא בהלכה היהודית, ולא יכיר רק את הדין האזרחי.

  משמורת ילדים– בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, ידרשו לעיתים במסגרת הליך גירושין לסוגית משמורת על ילדי בני הזוג. סוגיה זו, לרוב כואבת במיוחד עבור בני הזוג, מסיבות ברורות.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   אולם, סוגית משמורת על ילדים עשויה לקום אף במקרה של יתמות, אי כשירות הורית, ולאו דווקא במסגרת הליך גירושין. עו"ד דיני משפחה ממשרד עורכי דין בישראל יגלה רגישות בעת טיפול בסוגיה זו מפאת חשיבותה לצדדים. בתי המשפט יבחנו, בראש ובראשונה, את טובת הילד.

   דיני ירושה– עו"ד דיני משפחה ממשרד עורכי דין בישראל עוסקים לעיתים אף בתחום כאוב זה. בישראל ישנו חוק הירושה המסדיר את אופן חלוקת רכושו של אדם שנפטר. עו"ד דיני משפחה ממשרד עורכי דין בישראל יתבקש לעיתים לערוך צוואות, לפתור מחלוקות הקשורות לירושה ועוד.

   לעיתים ניתן אף לפעול לפסילת צוואה. עו"ד דיני משפחה ממשרד עורכי דין בישראל הבקיא בתחום הירושות יסייע בפתירת סוגיות מן הסוג הזה.

   מזונות אישה וילדים– עו"ד דיני משפחה ממשרד עורכי דין בישראל יפעל למימוש זכותה של לקוחתו ליהנות ממזונות אישה על פי ההלכה היהודית. גבר חייב במזונות אשתו על פי רמת החיים לה הייתה מורגלת, אך חובה זו אינה חלה לאחר הגירושין.

   עו"ד דיני משפחה ממשרד עורכי דין בישראל ידע לחשב את גובה המזונות לה זכאית לקוחתו. לעניין מזונות ילדים, אלה יחולו, על פי התנאים הקבועים בחוק ובפסיקה, אף לאחר גירושי ההורים.

   עו"ד דיני משפחה ממשרד עורכי דין בישראל יפעל להשגת גובה מזונות ילדים הולם, על פי חישוב צרכיהם הכלכליים, חישוב הכנסות ההורים ובחינת תנאי המגורים של הילדים (האם מתגוררים אצל האב או אצל האם. ברוב המקרים, נטל המזונות מוטל על כתפי האב.

   יחסי ממון– עו"ד דיני משפחה ממשרד עורכי דין בישראל מתבקשים לעיתים לערוך הסכמי ממון בין בני זוג שבכוונתם להינשא, או שבכוונתם לחיות בשיתוף באופן שמעמד המשפטי יהיה של ידועים בציבור. הסכמי ממון מסדירים את חלוקת הרכוש שצברו בני הזוג בטרם איחודם המשפטי ולאחר האיחוד המשפטי, ובמידה ונעשו כהלכה על ידי עו"ד דיני משפחה ממשרד עורכי דין בישראל, יגברו על חוק יחסי ממון בין בני זוג.

   הסכם ממון נועד להבטיח את זכויות הצדדים, וליתר דיוק- לרוב, את זכויותיו של הצד המהווה המפרנס העיקרי, במקרה של פרידת בני הזוג, ומכאן חשיבותו הכלכלית הרבה.

   עו"ד דיני משפחה ממשרד עורכי דין בישראל יתחשב ברגישות הרבה הקיימת בעריכת הסכם ממון, אותו עורכים בני זוג המעוניינים להינשא או לחיות יחדיו, מתוך מחשבה שיתכן ובעתיד איחוד זה יסתיים. יתרונו של הסכם ממון הוא, בין היתר, בהסדרת היחסים הממוניים בין בני הזוג בטרם נישואיהם, בניסיון למנוע בעתיד, במקרה של גירושין, סכסוך רכושי מר.

   לסיכום, עו"ד דיני משפחה ממשרד עורכי דין בישראל עוסקים במגוון נושאים הנוגעים לתחומי החיים האישיים- גירושין, חלוקת רכוש, מזונות ילדים, משמורת ילדים, יחסי ממון, ירושה ועוד. עו"ד דיני משפחה ממשרד עורכי דין בישראל עליו להיות בעל רגישות לנושאים אלה, אשר העיסוק בהם לרוב כרוך במפח נפש עבור הצדדים.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר Law4youth אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף