Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  על בתי משפט בישראל – מה שחובה לדעת

  על בתי משפט בישראל – מה שחובה לדעת

  תוכן עניינים

  בית המשפט לתביעות קטנות

  בית המשפט לתביעות קטנות הוקם בכדי להקל על העומס בבתי המשפט ולהוות דרך מקוצרת לבירור הליכים משפטיים.

  בטרם הגשת תביעה בית המשפט לתביעות קטנות, חשוב לדעת כי ישנן הגבלות מסוימות, וביניהן, הגבלת סכום התביעה ל- 30,000 ₪ (סכום המשתנה מעת לעת). כמו כן אין להגיש יותר מ-5 תביעות קטנות לאותו בית משפט, במהלך שנה אחת. סדרי הדין ואופן הצגת הראיות יקבעו בידי השופט הדן, בדרך הנראית לו נכונה וצודקת בנסיבות העניין.

  לשם ערעור על פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות, יש להגיש בקשת רשות ערעור, בתוך 15 יום, לבית המשפט המחוזי.

  בית משפט השלום

  בית משפט השלום הוא בית המשפט הראשון במדרג בתי המשפט. בית משפט השלום נושא, בנוסף להליכים המשפטיים הסדירים, גם באפיונים ספציפיים, כגון: בית משפט לתעבורה, בית משפט למשפחה, בית משפט לתביעות קטנות ועוד. בבתי המשפט הללו, יושבים שופטי שלום שמומחיותם בנושאים אלו והם מהווים חלק בלתי נפרד מבית משפט השלום.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   ככלל, בית משפט השלום דן בתביעות כספיות עד לסכום של 2,500,000 ₪ וכן תביעות בדבר חזקה ושימוש במקרקעין. כן מוסמך בית משפט השלום לדון בעניינים פליליים מסוימים.

   למענה משפטי מקצועי מיידי על כל שאלה בתחום הקשור לבית משפט שלום ניתן לפנות לפורום בתי משפט- באתר הפורומים המשפטיים.

   פסק דין הצהרתי

   פסק דין הצהרתי קובע קיומה של זכות ונותן לה תוקף משפטי מחייב במסגרת פסק דין. כן ניתן לפנות לבית משפט בבקשה למתן פסק דין הצהרתי, בנסיבות בהן נתגלעה מחלוקת בנוגע לפירושו של חוזה, בבקשה לאסור מעבר בטרטוריה מסוימת וכן להצהיר על זכות הבעלות במיטלטלין וכו'.

   מטרתו של פסק דין הצהרתי הוא להצהיר על סטאטוס או זכות, לא רק במסגרת יחסי הצדדים המתדיינים, אלא גם כלפי צדדים שלישים. מטרתו של פסק דין הצהרתי, הוא ליצור מעשה בית דין הנותן משנה תוקף לזכות שבמחלוקת.

   למענה משפטי מקצועי מיידי על כל שאלה בתחום הקשור לפסק דין הצהרתי ניתן לפנות לפורום בתי משפט- באתר הפורומים המשפטיים.

   ע"א – ערעור אזרחי

   ערעור אזרחי, הקרוי בקיצור, ע"א, מתאר הליך של ערעור אזרחי (ע"א) על פסק דין של בית משפט קמא.

   כאשר ניתן פסק דין, בתובענה אזרחית, שאחד הצדדים מבקש לערער עליו, רשאי הוא, לפנות לבית המשפט דלמעלה, בתוך 45 יום ולהגיש ערעור אזרחי (ע"א). כאשר הערעור מתבקש בגלגול שני (למשל, מבית המשפט המחוזי לבית המשפט העליון), נדרש את רשותו של בית המשפט דלמעלה, להגשת הערעור האזרחי ולשם כך יש להגיש בקשת רשות ערעור.

   למענה משפטי מקצועי מיידי על כל שאלה בתחום הקשור לערעור אזרחי ניתן לפנות לפורום בתי משפט- באתר הפורומים המשפטיים.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר law4youth החוג למשפטים אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף