Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  עורכי דין בארץ מול עורכי דין בעולם

  תפקיד עורך הדין בארץ ובמקומות אחרים בעולם שונה באופן מהותי. עורכי דין בישראל לדוגמא רשאים לעסוק במגוון רחב של תחומי משפט. על עורכי דין בישראל ובעולם, במאמר שלפניכם.

  עורכי דין בארץ מול עורכי דין בעולם

  תוכן עניינים

  ההבדלים בשיטות המשפטיות השונות אותן אימצו מדינות העולם מביאים להבדלים משמעותיים גם בעבודתו של עורך הדין. עורכי דין בישראל אינם נדרשים לשכנע מושבעים, וגם רשאים לעסוק במגוון רחב של תחומי משפט.

  כיצד משפיעה השיטה המשפטית על עבודתו של עורך דין?

  מטבע הדברים עיסוק זהה בארצות שונות, יהיה צבוע בצבעים שונים.

  עבודתו של רואה חשבון בישראל איננה דומה לעבודתו של זה בספרד למשל. שניהם לכאורה הוכשרו לבצע את אותן הפעולות, לבצע את אותה העבודה, אלא שהשוני בשיטת המיסוי בין שתי המדינות יביא אף לשוני באופי העבודה.

  נדמה כי ביתר שאת נכונים הדברים בכל הנוגע לעיסוק בעריכת דין, הואיל והשוני בשיטה המשפטית אותה אימצה לעצמה כל מדינה הוא שוני מהותי, לעיתים קוטבי, עד כדי כך שעבודתו של עורך הדין במדינה אחת, היכולות והכישורים הנדרשים ממנו, אינם מזכירים כלל את עבודתו וכישוריו של עורך דין במדינה אחרת.

  משרד עורכי דין בישראל בתחום התמחות מסוים, יעבוד במתכונת שונה ממשרד עורכי דין במדינה אחרת, העוסק באותו התחום, ולא רק משום החוקים השונים ממדינה למדינה. ניתן לעמוד על השוני במספר פרמטרים:

  א. השוני בשיטת המשפט: במהלך ההיסטוריה האנושית, התקבעו להן עד היום שתי שיטות משפט עיקריות. המשפט המקובל של השיטה האנגלוסקסית, והשיטה הקונטיננטלית האירופאית – שיטת הקודקס המשפטי. ההבדלים בין שתי השיטות יורדים לשורשה של שיטה ושל עבודת משרד עורכי דין.

  המשפט המקובל, באופן עקרוני, כותב את עצמו ממקרה למקרה – שיטת התקדים המחייב. עבודת השופט היא בחינת המקרה והשאלה היא האם הוא דומה למקרה אחר שכבר נפסק והפך לתקדים מחייב.

  לחילופין, האם מדובר במקרה חדש שיהווה דף נוסף לספר החוקים. משרד עורכי דין בשיטה זו יכוון מאמציו לשוני או לדמיון בין המקרה של מרשו לבין מקרים אחרים שנדונו בפסיקה. בשיטה הקונטיננטלית התשובות לכאורה מצויות כולן בחוק הכתוב והמפורט.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   תפקיד השופט הוא לפרש את החוק ולהחילו על המקרה המסוים שבפניו.

   בשיטה זו תפקידו של משרד עורכי דין הוא לשכנע את בית המשפט כי יש לפרש את החוק לטובת מרשו.

   ב. השיטה האדוורסרית מול השיטה האינקוויזיטורית: המשפט המקובל, כנגזר מהתפקיד שהוא מועיד לשופט, אימץ את השיטה האדוורסרית. לאמור, שני הצדדים המנוגדים ניצבים בפני בית המשפט ומעלים טענות מנוגדות, ועל השופט להכריע ביניהן. המשפט הקונטיננטלי אימץ את השיטה האינקוויזיטורית – השופט החוקר.

   השופט מעורב יותר בחקר האמת, יוזם יותר ומעלה שאלות ותהיות שלא הועלו בהכרח על ידי איש מהצדדים. אופי העבודה הנדרש ממשרד עורכי דין בכל אחת מן השיטות הוא שונה אפוא.

   ג. שימוש במושבעים: המשפט האנגלוסקסי המקובל פועל בשיטת המושבעים. הם המכריעים בשאלה המשפטית העומדת על הפרק. פלוני אשם או לא. פלוני חייב לפצות את אלמוני או לא. תפקיד השופט הוא לפקח על ההליך השיפוטי ולשמור על הליך הוגן. שכנוע מושבעים היא משימה שמשרד עורכי דין בשיטה הקונטיננטלית אינו נדרש אליה כלל.

   אין ספק כי המדובר בהבדלים משמעותיים המעצבים באופן שונה את תפקידו של עורך הדין ממדינה למדינה. בעיקר נובע מן השוני האמור הבדל של ממש בכישורים הנדרשים מעורך הדין. בולט לעין הוא הצורך של עורך הדין הפועל במדינות המשפט המקובל, בכושר שכנוע מעולה בעל פה.

   עליו לשכנע, במרבית המקרים, מושבעים שאינם משפטנים כלל. היכולת הרטורית שלו היא כלי עבודה חשוב. בשיטה האירופאית הדגש הוא על הפלפול המשפטי ופרשנות החוק. השכנוע נעשה בשפה משפטית וכל המשתתפים בדיון מבינים אותה.

   מהו ייחודה של השיטה בישראל?

   ישראל היא מדינה בחיתוליה בעלת מסורת משפטית קצרה – אך מיוחדת במינה. המערכת המשפטית צמחה על שרידי המשפט האנגלי המנדטורי. לאחר קום המדינה נוצרה מערכת ענפה של חקיקה מקורית שהחליפה את שרידי המשפט המנדטורי כמעט לחלוטין. כך נוצר לו "משפט מקובל ארצישראלי" שתכליתו מעין עירוב בין שתי שיטות המשפט.

   עורכי דין בישראל אמנם אינם נדרשים לשכנע מושבעים, אך נדרשים מחד גיסא לעסוק בפרשנות משפטית של חקיקה, ומאידך גיסא להתייחס להלכה המשפטית שיצרו בתי המשפט באמצעות תקדימים מחייבים.

   האם עורכי דין בישראל צריכים להיות "מומחים" בתחום עיסוקם?

   הבדל נוסף הוא שעורכי דין בישראל מוסמכים לעסוק כמעט בכל סוגי המשפט ותחומי העשייה המשפטית. עורכי דין בישראל, משעה שקיבלו רישיון, רשאים לבחור, ללא הגבלה או דרישות נוספות, לפתוח משרד עורכי דין ולעסוק כמעט בכל תחום בו הם חפצים. מנגד, במדינות אחרות קיימת רגולציה שנועדה להבטיח שעורך הדין יתמחה בתחומו.

   באנגליה ואוסטרליה למשל, עורכי הדין מתחלקים ל – Barristers שמוסמכים אך ורק להופיע בפני בתי המשפט, ול – Solicitors המוסמכים לעסוק ביתר העיסוקים המשפטיים שאינם כרוכים בהופעה בפני בית המשפט.

   לסיכום, מן ההבדלים בשיטה המשפטית נגזרים הבדלים באופי עיסוקו של משרד עורכי דין. השיטה המעורבת יצרה תחומי עיסוק וכישורים מגוונים לעורכי דין בישראל ולמשרד עורכי דין. כמו כן עורכי דין בישראל מוסמכים לעסוק כמעט בכל תחומי המשפט ונהנים מחופש עיסוק כמעט מלא.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר law4youth החוג למשפטים אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף