Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  עורך דין מסחרי

  עורך דין מסחרי מעניק ייעוץ משפטי לחברות ועסקים, בהתנהלות יומיומית שוטפת של העסק ובעסקאות חד פעמיות, גדולות.

  עורך דין מסחרי

  עסקים רבים שוכרים את שירותיו של משרד עורכי דין מסחרי, על בסיס של ריטיינר, במסגרתו, יכול הלקוח להתייעץ באופן חופשי עם עורך הדין ולקבל שירותים מסוימים, ללא עלות נוספת, כמו למשל, עריכת הסכמים וטיפול בגבייה.

  תוכן עניינים

  כאשר מבקש הלקוח להתקשר בעסקה גדולה, יעביר את הפרטים אל עורך דין מסחרי, אשר יכין חוות דעת מסודרת, בדבר כדאיות העסקה.

  עורך דין מסחרי הוא מומחה לדיני תאגידים ועל כן, מטפל בכל הנוגע להקמת חברה, פירוקים, פשיטות רגל וכיו"ב.

  הקמת חברה

  אחד מן השירותים שניתן לקבל אצל עורך דין מסחרי הוא הקמת חברה. ראשית, יבחר הלקוח בשם לחברה ובעניין זה יכול הוא כמובן להתייעץ עם עורך הדין.

  חשוב לזכור – שם החברה צריך לקבל את אישורו של רשם החברות . הרשם לא יאשר שם הדומה עד כדי הטעייה, לשמה של חברה רשומה אחרת.עורך דין מסחרי

  במסגרת רישום חברה, יש להצהיר על מטרותיה. ניתן לרשום מטרות ספציפיות או להסתפק בנוסח כללי של עיסוק בכל מטרה חוקית.

  בקשה לרישום חברה, תוגש בצירוף שלושה מסמכים: עותק מתקנון החברה, הצהרה של בעלי מניות וכן, הצהרה של הדירקטורים הראשונים.

  תקנון החברה כולל מספר פרטים כמו למשל, שם החברה, מטרותיה, פרטים על התנהלות החברה, מהו הון המניות הרשום וכיו"ב.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   ליטיגציה מסחרית

   ניהול תביעות הוא חלק חשוב מן השירות של עורך דין מסחרי. כאשר החברה מבקשת לתבוע, יכין עורך הדין כתב תביעה. אם נתבעת היא, ישיב על טענות התובע, בכתב הגנה.

   עורך דין מסחרי ינהל את ההליך המשפטי בכל השלבים בבית המשפט, עד לקבלת פסק דין. לעיתים קרובות, נדונים סכסוכים מסחריים במסגרת של בורות או גישור ועורך הדין ייצג את הלקוח, גם במסגרות אלו.

   במסגרת עבודת הליטיגציה, יכין עורך דין מסחרי את הלקוח כעד ויערוך סימולציה של חקירה נגדית, בכדי לאפשר ללקוח, להבין את ההתנהלות של ההליך.

   במקרים בהם עומדת על הפרק הצעת פשרה לסיום הסכסוך, ייעץ עורך דין מסחרי ללקוח, האם כדאי להסכים להצעה או להמשיך בהליך המשפטי עד לקבלת פסק דין.

   שכר טרחה של עורך דין מסחרי

   עורך דין מסחרי מייעץ לחברות הן באופן שוטף כלקוחות ריטיינר והן באופן חד פעמי, כאשר לקוח מתקשר בעסקה ספציפית, במסגרתה הוא זקוק לייעוץ ולליווי משפטי.

   שכר הטרחה של עורכי דין העוסקים במשפט מסחרי, נקבע על פי סוג והיקף הייעוץ שהם מעניקים ללקוח:

   1. תשלום חודשי קבוע : חברות אשר מעוניינות בייעוץ שוטף, שוכרות את שירותיו של עורך דין מסחרי, במסגרת ריטיינר ומשלמות תשלום חודשי קבוע.

   2. אחוזים מן העסקה : כאשר עורך הדין מטפל בעסקאות גדולות, למשל, עסקת נדל"ן, יכול ושכר טרחתו, יחושב על פי אחוזים מן העסקה.

   3. שכר על פי שעות : גביית שכר טרחה, נעשית לעיתים, על פי שעות עבודה.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר Law4youth אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף