Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  עוצמתה של התביעה הייצוגית

  התביעה הייצוגית היא אחד הכלים החשובים ביותר העומדים לרשותם של האזרחים במדינה דמוקרטית. במאמר הבא נסביר כיצד מתנהלות תביעות אלו בישראל ומה הן העילות המרכזיות.

  עוצמתה של התביעה הייצוגית

  תוכן עניינים

  כוחה של התביעה הייצוגית נובע מתוקף העובדה שהיא נערכת בשם קבוצה גדולה של אנשים. המשמעות היא יכולת לדרוש סעד ופיצוי בסכומים מאוד גבוהים, הנחשבים יוצאי דופן בעולם המשפט.

  מעבר לכך, תביעה ייצוגית המאושרת על ידי בית המשפט מכירה בכוח הצרכני של האזרחים. אין להקל ראש בעובדה שהצלחתן של תביעות ייצוגיות נוטה לשנות את כל המערך העסקי. כאשר חברה עסקית מסוימת יודעת כי עשויה לעמוד מול תביעות ייצוגיות, הפרספקטיבה כלפי הלקוח משתנה. זו הסיבה שכיום התביעות הייצוגיות לא מתנהלות רק בשדה הצרכנות, הבנקאות והביטוח אלא גם מול בתי הדין לעבודה, מוסדות ציבוריים ועוד.

  כיצד מרתיעה התביעה הייצוגית את החברות הגדולות?

  העוצמה של התביעה הייצוגית נמדדת גם בכוח ההרתעה שלה. ניתן לראות הוכחה לכך בכמות הסדרי הפשרה אליהם מגיעות החברות עם התובע המייצג.

  הסדרים אלו ניתן לקבוע עוד בזמן הדיון בבקשה לאישור התביעה כייצוגית, משום שמדובר על אינטרס משותף של כל הצדדים. יחד עם זאת, אי אפשר להתעלם מהעובדה שהשגת הסכם פשרה עונה על חלק מהמטרות של התובעים.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   כאשר חברה מוכנה להגיע להסדר פשרה היא למעשה מכירה בסיכון אותו היא לוקחת במידה ותיגרר למשפט תביעה. גם את הסדרי הפשרה יש לאשר מול בית המשפט, על מנת להבטיח את הגינותו. במידה והוא נדרש לכך יכול בית המשפט להורות על העברת הסכם הפשרה לבדיקה של גורם חיצוני, בעיקר כדי לוודא כי הוא עונה על הצרכים של כל הקבוצה המיוצגת.

   קראו ובדקו האם יש לכם עילה לתביעה ייצוגית

   חוק התובענות הייצוגיות כפי שנחקק בשנת 2006 מציין עילות רבות בגינן ניתן לתבוע באופן ייצוגי. עוצמת התביעה הייצוגית מתוך האופן בו היא נשקפת ברשימה חלקית בלבד זו אינה ניתנת לערעור:

   א. תביעות על בסיס חוק הצרכן – אלו הן תביעות המוגשות באופן ייצוגי מול מעסיק אשר אינו פועל על פי חוק הצרכן.
   ב. תביעות נגד בנקים – תאגידי הבנק חשופים גם הם לתביעות ייצוגיות בעניינים שונים מול הלקוח.
   ג. תקשורת – לאחרונה הוגשו בקשות לאישור תביעות כתביעות ייצוגיות בשל משלוח דואר זבל. ניתן לראות בתביעות מן הסוג הזה צעד נוסף כלפי הרחבת כמות התביעות הייצוגיות ומתן כלים חדשים לאזרח להתמודד עם שינויים טכנולוגיים.

   מי יכול להגיש את התביעה הייצוגית?

   כל אדם המשתייך לקבוצה אשר נפגעה במסגרת העילות המקובלות יכול להגיש את התביעה הייצוגית. מעבר לכך, ארגונים רבים מגישים תביעות בשל אכיפה של מטרות ציבוריות.

   מבחינתם של ארגונים אלו, התביעה הייצוגית היא אחד הכלים הדמוקרטיים החזקים ביותר אשר עומדים לרשותם. ישנן אפילו רשויות ציבוריות אשר יכולות להגיש תביעות במידה והמטרות שלהן עונות על העילות המוגדרות בחוק התובענות הייצוגיות.

   שומרים על כוחם של הצרכנים

   רבים מתייחסים אל התביעות הייצוגיות בתור מנטאליות אשר יובאה מארצות הברית. הקישור המשפטי לארצות הברית מתבסס בעיקר על צמיחתן של תאגידי ענק, אשר חדרו למשק הישראלי וסחפו אחריהן מאות אלפי צרכנים. למרות שבשלב הראשון נקבעו רק הסדרים ספציפיים המאפשרים את קיומן של התביעות הייצוגיות, עם הזמן עלה הצורך בהסדרים חדשים.

   הסדרים אלו באו לידי ביטוי בחוק התובענות הייצוגיות בשנת 2006, אך סביר להניח כי בעתיד יעלו שאלות חדשות. מצד אחד, בתי המשפט אינם מעוניינים לעודד תביעות לא מבוססות. מצד שני, מומחים מזהירים מפני פגיעה בכוחם של הצרכנים ולכן דווקא מחמירים את הענישה על תביעות מוצלחות. בכל מקרה, נסיבות אלו מעידות היטב על כוחן של התביעות ועל העוצמה שלהן בישראל.

   *לקריאה נוספת:
   הבעייתיות שבהגשת תביעה ייצוגית

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר Law4youth אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף