Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  סוגי אנשים שאסור לנוטריון לתת להם שירות

  לא תמיד נוטריון יכול לפעול בחופשיות. החוק מגדיר מקרים בהם גם נוטריון חייב לעצור – ולא לתת שירות.

  סוגי אנשים שאסור לנוטריון לתת להם שירות

  עבודתו של הנוטריון כפופה לנהלים ברורים. מלבד תקנה 18 לחוק הנוטריונים אשר קובעת כי האישור הנוטריוני צריך להיחתם בחתימתו של הנוטריון ולהיות מוטבע בחותמו, ישנן תקנות אשר קשורות לסוג המקרים בהם אסור לנוטריון לתת שירות.

  תוכן עניינים

  תקנה 3 קובעת כי במידה והנוטריון נדרש לאמת חתימה של יחיד בשם אדם אחר או תאגיד, עליו לבקש ראיה לזכותו של הפלוני לעשות זאת. את הראיה אמור הנוטריון לצרף אל עותק האישור הנוטריוני שנשאר בידיו. מתוך תקנה זו אנו למדים על אחד העקרונות החשובים ביותר של מוסד הנוטריון: אסור לנוטריון לתת שירות לאדם אשר לא מזדהה בצורה המניחה את הדעת.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מתן שירות לאחר הזדהות

   מערכת המשפט מייחסת חשיבות גדולה מאוד לנושא של הזדהות בפני נוטריון. הנוטריון מוסמך על פי החוק לאמת, לאשר ולערוך מסמכים משפטיים מסוגים שונים.

   עורך דין המעוניין לקבל את רישיון הנוטריון צריך להיות אזרח ישראל או תושב קבע, להוכיח ותק של 10 שנים לפחות בעריכת דין מעשית, להיות חבר לשכת עורכי הדין ולהיות נקי מהרשעות בעבירות שיש עמן קלון.

   כל הקריטריונים הללו הם סף הכניסה למוסד הנוטריונים. לאחר מכן צריך עורך הדין המעוניין ברישיון לעבור השתלמות ולקבל הסמכה על סוג השירותים אותם הוא יכול לספק לציבור.

   במידה והלקוח העומד מול הנוטריון אינו מזדהה, עליו לסרב לתת שירות. את המשמעות של העיקרון אפשר לראות גם בתקנה 2 לחוק הנוטריונים. תקנה זו עוסקת אך ורק באופן בירור זהותו של העומד מול הנוטריון. אמנם על הנוטריון לא חלה חובה לשמור צילום של התעודה המזהה, אך ועדת הנוטריונים של לשכת עורכי הדין ממליצה לעשות זאת.

   סירוב עקב התנהגות בלתי הולמת

   סוגיה חשובה לגבי סוגי האנשים שאסור לנוטריון לתת להם שירות מתעוררת במקרים של התנהגות בלתי הולמת.

   לעיתים נדרש הנוטריון לתת שירות לאדם שמקלל, מאיים, מנבל את פיו או מתנהג בפרעות. החוק אינו מגביל את הנוטריון מבחינת השירות שמותר או אסור לו לתת לאדם כזה, ולכן הנוטריון צריך להפעיל שיקול דעת. במידה והנוטריון מרגיש כי האדם מאיים על תחושת האוטונומיה שלו – עליו לסרב לתת שירות. גם אם הוא חש שהאדם מולו עורך את החתימה כתוצאה מלחץ חיצוני, על הנוטריון להימנע ממתן שירות.

   סירוב ללקוח שלא מבין את המשמעות

   סוג נוסף של אנשים שאסור לנוטריון לתת להם שירות כולל את הלקוחות אשר אינם מחזיקים במיומנות הנדרשת לצורך הבנת המסמכים.

   הנוטריון חייב לוודא כי האדם שמולו מבין את תוכן המסמך. בניגוד אל עורכי דין המייצגים את הלקוח ונוקטים צד מובהק, האינטרס של הנוטריון הוא שמירה על החוק בלבד. על הנוטריון לבדוק היטב כי האדם שמולו מבין על מה הוא חותם, מכיר את המשמעויות ובחן את כל האלטרנטיבות. אם האדם המעוניין בשירות של נוטריון לא דובר את השפה המקומית, על הנוטריון לסרב לתת שירות ולהפנות אותו אל איש מקצוע רלוונטי אחר.

   שימוש בכללי האתיקה לצורך קבלת החלטה

   מלבד הסירוב לתת שירות לאדם שאינו מזדהה או לאדם שאינו מבין את המשמעות של המסמך, נוטריון יכול להיעזר בכללי האתיקה על מנת להחליט באילו פעולות לנקוט:

   א. שמירה על כבוד המקצוע – על הנוטריון להקפיד לתת שירות רק למי שלדעתו עוזר לשמור על כבוד המקצוע.

   ב. יושרה – אסור לנוטריון לתת שירות לעצמו או לקרובי משפחה.

   ג. שותפות – אסור לנוטריון לעבוד בשותפות עם נוטריונים אחרים או לחלוק איתם בשכר.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר law4youth החוג למשפטים אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף