Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  נדל"ן ומקרקעין

  מי יודע היכן רושמים בעלות על דירה שקנינו? מי למה הכוונה כשאומרים "דיור מוגן" או דיור בדמי מפתח? להלן כמה מונחים חשובים בתחומי המקרקעין.

  נדל"ן ומקרקעין

  תוכן עניינים

  דמי מפתח

  דמי מפתח הינו מושג ארכאי, שמדמי מפתח – דמי מפתח הינו מושג ארכאי, שממעטים לעשות בו שימוש. אולם, ישנם עדיין דיירים שקנו את דירתם בדמי מפתח, בשלהי שנות ה-50 וה-60, שחוסים תחת הוראותיו.

  חוק הגנת הדייר עיגן את המונח "דמי מפתח" בחוק ומבאר מה משמעותו בקובעו, כי אדם שרכש נכס, בסכום המופחת משמעותית משוויו, ימשיך לשלם בכל חודש, סכום זניח להשלמת העסקה.

  בתמורה, מקבל הקונה זכויות בנכס, וכן הגנה על זכויותיו אלו למשך כל ימי חייו. זכאותו זו נמשכת אף לאחר מותו, והוא רשאי להעבירה כחלק מעיזבונו. אולם, זכות הורשה זו מוגבלת לקרוב משפחה מדרגה ראשונה שגר עימו בטרם פטירתו.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מכירת דירה

   מכירת דירה הינה עסקה גדולה, אם לא הגדולה ביותר, שעושה אדם ממוצע במשך חייו. כאשר אדם מעוניין במכירת דירה, המשמשת אותו למגורים ומהווה את דירתו היחידה, חשוב לדעת, כי ישנם פטורים ממיסים, להם הוא זכאי.

   כך למשל, זכאי אדם, המוכר את דירתו בפטור ממס שבח וכן בפטור ממס מכירה, ובלבד שזוהי דירתו היחידה אשר שימשה אותו למגורים, וכן בכפוף לתנאים נוספים הקבועים בחוק.

   כמו כן קיימים פטורים נוספים ממס במכירת דירה, גם כאשר אדם מקבל דירה במתנה או בירושה, במידה והוא ממתין תקופת צינון העומדת על שנה עד ארבע שנים, ועומד ביתר התנאים הקיימים בחוק.

   למענה משפטי מקצועי מיידי על כל שאלה בתחום הקשור למכירת דירה ניתן לפנות לפורום נדלן- באתר הפורומים המשפטיים.

   רישום מקרקעין

   לשכת רישום המקרקעין היא המוסד המסדיר את נושא המקרקעין הרשומים במדינה. בכל הליך של קניית דירה או מכירה של דירה, נדרשים הקונה והמוכר לפנות ללשכת רישום המקרקעין שבתחום סמכותה נמצאת הדירה נשוא העסקה, ולהתעדכן במצב הזכויות בדירה.

   הליך של קנייה ומכירה של דירה, מגיע לסיומו אך עם רישום הבעלים החדש בלשכת רישום המקרקעין, ויש להוציא נסח טאבו מלשכת הרישום, בכדי להיווכח כאמור.

   בלשכת רישום המקרקעין מתבצעות עסקאות שונות, וביניהן, עסקאות מכר, הערות אזהרה, ירושות, זכות קדימה, חכירה, רישום משכנתאות וזיקות הנאה. כן אחראית לשכת רישום המקרקעין על רישום צווים של בתי המשפט ולעדכנם בנסח הטאבו.

   למענה משפטי מקצועי מיידי על כל שאלה בתחום הקשור לרישום מקרקעין ניתן לפנות לפורום נדלן- באתר הפורומים המשפטיים.

   נסח טאבו

   ניתן להוציא נסח טאבו בלשכת רישום המקרקעין בעלות של 59 ₪, המשולמים בצורת בולי הכנסה. כן ניתן להוציא נסח טאבו בדואר וכן באמצעות האינטרנט, ולכל שירות תעריך שונה.

   בכדי להוציא נסח טאבו, נדרש לזהות את הנכס באמצעות מספר גוש וחלקה. נסח הטאבו מכיל את תיאור הנכס ושטחו, את ההיסטוריה של הנכס, הבעלים הרשום של הנכס והאם רובצים על הנכס עיקולים, שעבודים או התחייבויות שונות, דוגמת הערת אזהרה לטובת קונה פוטנציאלי אחר.

   חיוני וחשוב להוציא נסח טאבו בטרם התחלת עסקה של מכירה או קנייה של דירה, על מנת להבטיח את כספכם ולמנוע עוגמת נפש.

   למענה משפטי מקצועי מיידי על כל שאלה בתחום הקשור לנסח טאבו ניתן לפנות לפורום נדלן- באתר הפורומים המשפטיים.

   השכרת דירה

   השכרת דירה הינה פעולה לא קניינית, הקובעת כי נכס מסוים יועבר לשימושו של אדם, שאינו בעליו, לפרק זמן מסוים, ובתמורה לתשלום כספי, מידי תקופה מסוימת.

   חשוב לערוך הסכם להשכרת הדירה בה ייקבעו התנאים להשכרת הדירה, וביניהם, אופן התשלום ומועדו (בדרך כלל נקבע כי התשלום יתבצע מידי שלושה חודשים), עירבונות כספיים, ערבים, וכן חיוב השוכר לתקן כל פגם שנגרם לדירה, לא עקב בלאי או רשלנות.

   כמו כן , חשוב להדגיש בחוזה השכירות (והדברים אמורים בעיקר למשכיר) כי לחוק הגנת הדייר אין תחולה בדירה הנדונה, וכן יש לקבוע פיצוי מוסכם, במקרה שאחד הצדדים מפר את הוראות החוזה.

   למענה משפטי מקצועי מיידי על כל שאלה בתחום הקשור להשכרת דירה ניתן לפנות לפורום נדלן- באתר הפורומים המשפטיים.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר Law4youth אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף