Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  מתכוון לחתום על חוזה?

  מי שחותם על חוזה חייב לקיימו? מה קורה עם מי שמפר חוזה? איזה חוזים ניתן להפר – ועל מה חותמים בדר"כ. להלן סקירה קצרה על כמה ענייני חוזים נפוצים: על חוזה שותפות, חוזה שכירות דירה ועוד. וגם על הפרת חוזה.

  מתכוון לחתום על חוזה?

  תוכן עניינים

  דוגמאות חוזים

  חוזה הינו כלי שרת בידי המתקשרים בו, לעגן את רצונותיהם והתחייבויותיהם במסמך משפטי מחייב.

  משמעותו של עקרון חופש החוזים הוא, שהצדדים חופשיים לקבוע בחוזה כטוב בעיניהם, ובלבד שאינם קובעים הוראות שאינן חוקיות ואינן סותרות את תקנת הציבור.

  חוזה שאינו חוקי, אינו בר תוקף. ישנן דוגמאות חוזים רבות, וניתן להתאימן לצורך ולנסיבות. כן ניתן להיעזר בדוגמאות חוזים לשימוש הזמינות באתרי אינטרנט, וכן ניתן לחבר חוזה עצמאית, ובלבד שהתנאים בו מוסכמים על הצדדים המתקשרים בחוזה, לצורך כך רצוי לעיין בחוק החוזים ולהיעזר בהוראותיו.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   חוזה שכירות דירה

   לעיתים נוטים להקל ראש בחוזה שכירות דירה בשל אופיו הלא קנייני.

   אולם, בחוזה מעין זה יכולות להתעורר בעיות שונות וסבוכות שלא ניתן לצפותן מראש, ויש לקבוע בחוזה שכירות הדירה מנגנונים שונים שניתן יהא להיעזר בהם בעת הצורך.

   לדוגמה בנסיבות בהן הדייר מסרב להתפנות מהדירה, יש צורך לקבוע ביטחונות וערבויות בחוזה שניתן יהיה להיפרע מהן, או מנגנון של פיצוי מוסכם. כן יש לציין בחוזה האם חוק הגנת הדייר חל בנסיבות דנן ומגן על השוכר ולפיכך הופך אותו לדייר מוגן שלא ניתן לפנותו.

   למענה משפטי מקצועי מיידי על כל שאלה בתחום הקשור לחוזה שכירות דירה ניתן לפנות לפורום דיני חוזים- באתר הפרומים המשפטיים.

   הפרת חוזה

   חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, מגדיר הפרת חוזה מהי, בקבעו, שהפרה היא מעשה או מחדל בניגוד לקבוע בחוזה.

   בנסיבות בהן הצדדים המתקשרים לא קבעו מנגנון בחוזה למקרה של הפרת ההתחייבויות הקבועות בו. חוק החוזים תרופות משלים את החסר ומחיל את הוראותיו בנסיבת המקרה.

   התרופות שהחוק קובע, הן: אכיפת החוזה (שתינתן רק בנסיבות מסוימות), ביטול החוזה וכן מתן פיצוי לצד שנפגע כתוצאה מהפרת החוזה. פיצוי יכול להינתן גם כאשר נמנע רווח ולא רק כתרופה לנזק שנגרם בפועל.

   למענה משפטי מקצועי מיידי על כל שאלה בתחום הקשור הפרת חוזה ניתן לפנות לפורום דיני חוזים- באתר הפרומים המשפטיים.

   חוזה שותפות

   חוזה שותפות הינו חוזה הקושר שני אנשים ויותר בפעילות עסקית מסוימת. רצוי לכלול בחוזה השותפות מספר פרמטרים חשובים אשר יסייעו במניעת מחלוקות עתידיות.

   ראשית יש לקבוע מהי מטרת השותפות והדרכים העסקיות למימושה. יש לקבוע את חלקו היחסי של כל שותף בשותפות, ברווחיה ובחובותיה. יש להגדיר את גבול אחריותו של כל שותף וסמכויותיו. כן יש להסדיר את אופן ניהול הכספים בשותפות, לקבוע מנגנון למקרה בו השותפות נזקקת להון חיצוני, וכן יש לקבוע מנגנון שיסדיר מצבים בהם אחד השותפים מעוניין לפרוש מהשותפות, מה יעלה בגורל השותפות.

   למענה משפטי מקצועי מיידי על כל שאלה בתחום הקשור לחוזה שותפות ניתן לפנות לפורום דיני חוזים- באתר הפרומים המשפטיים.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר Law4youth אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף