Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  מתי שוטר יכול להחליט על פסילה מנהלית

  מתי שוטר יכול להחליט על פסילה מנהלית

  תוכן עניינים

  פסילה מנהלית – מבוא
  ראשית כל, אם משהו פה לא מובן מספיק, או שיש שאלות נוספות, אפשר תמיד לשאול בפורום דיני תעבורה- באתר הפורומים המשפטיים.

  פסילה מנהלית היא אמצעי שעימו מתמודדת המשטרה במלחמתה כנגד עברייני התנועה. על מנת להפוך את האמצעי לאפקטיבי ומרתיע ניתנת לשוטר הסמכות על פי החוק להחליט על דעת עצמו האם לבצע פסילה מנהלית של רשיונו או של רכבו של הנהג החשוד בעבירה על החוק.

  פסילה מנהלית- סמכותו של שוטר

  סמכות השוטר בשטח– אחת מסמכויותיו של שוטר אשר תופס נהג שבו הוא חושד כי ביצע עבירה תעבורתית, היא לפסול את רשיונו של הנהג ורשיון רכבו.

  פסילה זו נקראת פסילה מנהלית והיא נערכת רק על סמך שיקול דעתו של השוטר אשר מצוי בשטח ללא התערבותם של גורמים שיפוטיים רשמיים כמו בית המשפט. סעיף 47 לפקודת התעבורה קובע כי כאשר יש לשוטר יסוד סביר להניח שנהג עבר עבירת תנועה ספציפית המוגדרת בחוק, רשאי השוטר ליטול את רישיון הנהיגה של הנהג ולזמנו תוך שלושה ימים לשימוע בפני קצין משטרה.

  סמכותו של קצין המשטרה– קצין המשטרה יחליט לאחר ששמע את טיעוני ההגנה, אם לפסול את רשיונו של הנהג. על הקצין לבדוק אם נהיגתו של אותו אדם מסוכנת לשלום הציבו. שיקוליו של הקצין מורכבים בעיקר מחומרת המעשה הנוכחי ומהרשעותיו הקודמות של הנהג (חומרתן וכמותן ביחס לוותק הנהיגה).

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מתי רשאי יהיה השוטר לבצע פסילה מנהלית

   ישנם מספר מקרים בהם מוקנית לשוטר הסמכות לבצע פסילה מנהלית

   1. אי מתן זכות קדימה לפי תמרור ב- 36 המורה לעצור ולתת זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה. וכן אי מתן זכות קדימה לפי תמרור בצומת או בהתמזגות דרכים.

   2. נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים או סמים.

   3. נהיגה ברכב לא תקין עד כדי סיכון המשתמשים בדרך.

   4. עקיפה בדרך לא פנויה, עקיפה מסוכנת, עקיפה תוך חציית קו הפרדה רצוף.

   5. מהירות: בעיר 30 קמ"ש ומעלה מעל המותר, ובדרך בינעירונית ומהירה 40 קמ"ש ומעלה מעל המותר.

   6. אי מתן זכות קדימה להולך רגל במעבר חצייה תוך גרימת סיכון להולך הרגל.

   7. משקל יתר של 25% ומעלה מהמשקל הכולל המותר של הרכב.

   8. נסיעה במחסום רכבת כאשר המחסום עולה או יורד.

   9. הובלת חומרים מסוכנים בניגוד לחוק.

   10. עבירה שגרמה לתאונת דרכים- בעבירה שגרמה לתאונת דרכים רשאי הקצין לפסול מנהלית את הנהג מלהחזיק רשיון נהיגה בלא קשר לסוג העבירה.

   אפשרות זו קיימת הן בתאונה עם נפגעים והן בתאונה עם נזק לרכוש בלבד. בתאונה שבה לא נהרג אדם, רשאי הקצין לבצע פסילה מנהלית לתקופה של 60 יום. בתאונה בה נהרג אדם, חייב הקצין לבצע פסילה מנהלית ולשלול את רשיונו של הנהג אם יש לו יסוד להניח שיוגש כתב אישום, וזאת לתקופה של 90 יום.

   פסילה מנהלית של רכב

   1. סמכות הפסילה– סעיף 57(א)2 לפקודת התעבורה קובע את סמכות הפסילה המנהלית לכלי רכב, כאשר הנהג עובר עבירות תנועה ספציפיות המקנות את הזכות לבצע פסילה מנהלית.

   2. כך אומרת הפקודה– וכך נאמר בתוספת השביעית לפקודת התעבורה: "היה לקצין משטרה יסוד להניח כי יוגש כתב אישום נגד הנהג, רשאי הוא למסור לו הודעת איסור שימוש ברכב שבו נעברה העבירה לתקופה של 30 יום. על החלטה זו של קצין המשטרה ניתן לערער לפני בית המשפט לתעבורה.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר law4youth החוג למשפטים אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף