Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  משמעותו של האישור הנוטריוני

  אישור נוטריוני הוא בעל תוקף משפטי ולכן יש לו משמעות אדירה. במאמר הבא נסביר מתי יש צורך באישור כזה, מי מוסמך לתת אותו ומה הן ההגבלות החלות על הנוטריון.

  משמעותו של האישור הנוטריוני

  נוטריון אשר מספק אישור על סמך הסמכויות הניתנות לו בחוק הנוטריונים משמש כרשות משפטית תקפה. חתימה של נוטריון מעידה על כשרות, אמינות ותקפות המסמך. מעבר לכך, האישור הנוטריוני מהווה מבחינת החוק בישראל גושפנקא לכך שהצדדים במעמד החתימה ידעו והכירו את משמעות המסמך. האישור הנוטריוני נחשב ייחודי וחריג בנוף המשפטי, בעיקר משום שישנם מקרים ספציפיים הקבועים בחוק אשר בו נדרש האזרח להציג אותו.

  תוכן עניינים

  מתי נדרשים האזרחים להציג אישור נוטריוני?

  מומלץ לבקש אישור נוטריוני רק לאחר שמבצעים בדיקה מול הרשות או הגוף הדורשת את המסמך.

  רבים אינם מבינים את המשמעות של אישור נוטריוני, ולכן פונים אל שירותיו של הנוטריון ללא צורך. לא כל גוף בישראל או אפילו בעולם דורש אישור נוטריוני.

  המקרים של תרגום מסמכים הם הנפוצים ביותר, משום שדוברי שפות זרות נאלצים לא פעם להציג מסמכים בשפת המקור אל רשויות בישראל.

  חלק מהמסמכים אמנם צריכים להיות מתורגמים על ידי נוטריון, אך ברוב המקרים האישור הנוטריוני אינו נדרש וניתן גם להסתפק בתרגום רגיל. זו היא דוגמא אחת מיני רבות להבדלים בין האישורים הנוטריונים ולעובדה כי על האזרח חלה אחריות לבדוק מתי ולמה נדרש ממנו להציג אישור מן הסוג הזה. לעומת זאת, הליכים ממשלתיים או משפטיים משמעותיים ידרשו מראש קבלת אישור נוטריוני.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מדוע מספק המחוקק לנוטריון תוקף משפטי?

   לאחר הצגת אישור נוטריוני אין צורך בהבאת ראיה נוספת. האישור הנוטריוני מספק תוקף משפטי עליו קשה לערער.

   הליך משפטי או מנהלי המתקיים בכפוף לאישור נוטריוני מקל למעשה על כל הצדדים: הן על הסנגורים והתביעה והן על בתי המשפט.

   ניתן לראות את המשמעות העצומה של אישור נוטריוני גם במסגרת של יפוי הכוח החתומים על ידי נוטריון: בין אם מדובר על יפוי כוח כללי או על יפוי כוח לביצוע עסקאות מקרקעין הטעונות רישום בטאבו. בכל אחד מהמקרים הללו מציב המחוקק בידי הנוטריון סמכויות של יישות משפטית עצמאית.

   דוגמאות לאישורים נוטריונים נפוצים

   מלבד יפוי כוח, ניתן לראות את המשמעות של האישור הנוטריוני בפעולות אחרות אשר על פי סעיף 7 לחוק הנוטריונים רשאי הנוטריון לבצע:

   א. אישור העתק – בסעיף 12 לחוק הנוטריונים מצוינות הדרישות בהן צריך המסמך לעמוד על מנת שהנוטריון יאשר כי הוא אכן נאמן למקור. עליו לדרוש לראות את המסמך המקורי, להשוות בינו לבין ההעתק ולמצוא כי הם זהים.

   ב. אישור רשימת מצאי – שירותיו של הנוטריון נדרשים פעמים רבות מול חברות הביטוח. מבחינתן, הצורך להשוות בין רשימות מצאי מצביע על גובה הפיצוי עבור המבוטח. מסיבה זו רשאי רק הנוטריון לאשר את נכונותה של רשימת המצאי במידה והיא נעשתה בפניו או בפני עורך דין ונוטריון אחר.

   ג. אישור תרגום – זהו שירות מאוד נפוץ בקרב נוטריונים. הנוטריון יכול לתרגם את המסמך בעצמו או לאשר כי התרגום אכן נאמן לשפת המקור. בכל מקרה, על הנוטריון להוכיח שליטה מלאה בשתי השפות.

   ד. אישור חיים – עורך דין ונוטריון הוא הסמכות היחידה מלבד בתי המשפט לצורך מתן אישור כי פלוני נמצא בין החיים. אישור זה נדרש פעמים רבות בהגשת בקשות אל מדינות אחרות, כגון דרישות לקבלת רנטה ממשלת גרמניה ועוד.

   לסיכום, האישור הנוטריוני נותן לכל מסמך תוקף משפטי עליון ומכאן נובעת המשמעות העצומה שלו. נוטריונים רשאים להעניק אישורים שונים אך הם כפופים לכללי האתיקה ולכללי המקצוע. על הנוטריון להבין את הכוח של האישורים ולממש את סמכויותיו באחריות והגינות מלאה.

   *מידע נוסף ראה: נוטריון רמת גן

   האמור במאמר זה אשר שובץ במאמרי אתר החוג למשפטים אין בהם משום המלצה ו/או חוות דעת משפטית ו/או מידע שיש להסתמך עליו. כמו כן המידע האמור לא מתימר להיות מדויק ו/או מקיף או עדכני ויש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו מתיישן. כל העושה שימוש באמור לעיל עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו המלאה.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר law4youth החוג למשפטים אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף