Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  מס ירושה בישראל – 7 דברים שחובה להכיר

  מס הירושה בוטל בישראל לפני שנים רבות. למרות שמס הירושה בוטל, הוא השאיר אחריו עקבות, וישנם מקרים בהם יורש חייב לשלם מס על הירושה שזה עתה ירש. לכן את מס הירושה, כדאי לתכנן באופן שקול, מראש, עוד לפני חלוקת העיזבון.

  מתי תחויבו לשלם מס ירושה? האם יש מס על ירושה מחוץ לישראל? מתי אפשר לזכות בפטור ממס על דירת ירושה? ואיך נמנעים באופן חוקי מתשלומי מס ירושה בישראל? לפניכם 7 דברים שחובה להכיר על מס ירושה בישראל.

  תוכן עניינים

  1# מס הירושה בישראל בוטל בשנת 1981

  עד שנת 1981 חל בישראל מס עיזבון על ירושות שסכומן היה גבוה. בשנת 1981 הוחלט לבטל את מס העיזבון בישראל. במרוצת השנים, מספר ניסיונות להשיב את מס העיזבון לישראל, נחלו כישלון, וכיום  לא חל מס על ירושה שמתקבלת בישראל.

  לפיכך, גם אם ירשתם מיליוני שקלים בישראל, דירות פאר, עסקים ועוד, אינכם חייבים לשלם מס על הירושה שקיבלתם.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   2# יש הבדל בין מס ירושה למס עיזבון

   מס עיזבון הוא מס אחיד שחל על הרכוש עצמו בעיזבון. לעומת זאת מס ירושה חל על היורשים עצמם, והוא משתנה בין היורשים בהתאם לקשר המשפחתי בין היורש לבין המנוח, ולמצב הכלכלי של כל אחד מהיורשים.

   3# מכירת דירה שהתקבלה בירושה חייבת במס

   בניגוד לדירה שמתקבלת בירושה, דירת ירושה שנמכרת, חייבת בתשלום מס שבח. מס שבח הוא מס על רווח ההון שנוצר מעת רכישת הדירה ועד למכירתה.

   תשלום מס שבח עשוי להיות גבוה ביותר, והוא מחושב באופן לינארי, לפי תקופות מאז רכישת הדירה ועד למכירתה. לצורך חישוב שומה עצמית של מס שבח, רשות המסים מציעה מחשבון לחישוב מס השבח.

   4# גם יורש שיש לו כבר דירה, יכול לזכות לפטור ממס במכירת דירת ירושה

   מדינת ישראל מאפשרת פטור ממס שבח, במקרה של מכירת דירת ירושה, בהתאם לזכאות המנוח לפטור ממס שבח. המשמעות היא, שגם יורשים בעלי דירה אחת או יותר, שאינם עומדים כשלעצמם בתנאי פטור ממס שבח, עשויים למכור דירת ירושה בפטור ממס.

   ואלו הם התנאים לפטור ממס שבח בעת מכירת דירת ירושה:

   1. היורשים הם אחד מאלה בלבד:
   • בן זוגו של המנוח
   • צאצאי המנוח
   • בן זוגו של צאצא של המנוח
   1. דירת הירושה היא דירת מגורים מזכה

   על מנת שדירה תהיה דירת מגורים מזכה, עליה להיות דירה המשמשת למגורים (ולא עסק) לפחות בארבע שנים שלפני שהיא נמכרה, או במשך 4/5 מתוך כל התקופה בה מחושב מס השבח.

   1. המנוח היה בעל דירה אחת בלבד

   על המנוח להיות בעל דירה אחת בלבד. אם למנוח יש דירה נוספת, או שהוא בעלים בחלק בדירה אחרת, יורשיו אינם פטורים ממס שבח.

   1. המנוח היה זכאי בעצמו לפטור ממס שבח

   אם המנוח היה מוכר בעצמו את הדירה, הוא היה זכאי למכור אותה בפטור ממס שבח.

   5# ירושה בחו"ל עשויה לחייב את היורשים בתשלום מס ירושה

   בישראל אמנם מס הירושה בוטל לפני כמה עשורים, אך ישנן מדינות מערביות רבות בהן מוטל מס ירושה. אמנם מס הירושה מוטל בעיקר על ירושות מעל סכום גבוה במיוחד, אך ישנן מדינות בהן הסכומים נמוכים יותר, או שקיימת הבחנה בין אזרחי המדינה למי שאינו אזרח.

   המשמעות היא שאם אינכם אזרחי המדינה, יתכן ותאלצו לשלם מס ירושה החל מסכומים זעומים במיוחד. למשל בארה"ב מס הירושה לאזרחי המדינה, חל רק מסכומים גבוהים במיוחד של עשרות מיליוני דולרים, אך מס הירושה למי שאינו אזרח המדינה, חל החל מסכום זעום יחסית, של 60 אלף דולר בלבד.

   6# יש דרכים להימנע מתשלום מס על ירושה

   ישנן מספר דרכים להימנע באופן חוקי מתשלום על מס ירושה, כמו תכנון של ההשקעות ורכישת הנכסים בחו"ל בטרם לפטירה, שימוש בחברות לצורך אחזקת נכסים בחו"ל, עריכת צוואה שמשקללת את שיקולי המס ועוד.

   בנוסף גם היורשים יכולים לתכנן את שיקולי המס לפני שהם מחלקים את העיזבון, באמצעות הסתלקות מהירושה או הסתלקות ממנה בירושה, או באמצעות הסכם לחלוקת עיזבון, שיאפשר להם להעביר ביניהם את הזכויות בנדל"ן, מבלי לשלם על כך מס מקרקעין.

   7# הסכם חלוקת עיזבון יתבצע רק מתוך נכסי העיזבון

   על מנת שהסכם יחשב להסכם חלוקת עיזבון שמאפשר ליורשים להימנע מתשלום מס, ולא להסכם חוזי רגיל בין בעלי רכוש שחייב בתשלום מס מקרקעין, עליו לעמוד במספר תנאים.

   ראשית על הסכם חלוקת עיזבון להתבצע אך ורק בין היורשים של העיזבון. שנית, הסכם חלוקת העיזבון יתבצע רק מתוך נכסי העיזבון, והיורשים לא רשאים לשלם תמורה באמצעות תשלום כספים שמגיעים מחוץ לעיזבון.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר law4youth החוג למשפטים אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף