Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  מושגי יסוד בקניין רוחני: מדגם, מוניטין וחוק זכויות יוצרים

  האם יש זכויות יוצרים על דברים שאינם מוחשיים? כדי להבין את הזכויות בקניין רוחני בואו נכיר מספר מושגי יסוד.

  מושגי יסוד בקניין רוחני: מדגם, מוניטין וחוק זכויות יוצרים

  תחום הקניין הרוחני בישראל, נמצא למעשה בראשית דרכו, כאשר חוק זכויות יוצרים אשר נחקק בשנת 2007, איננו נותן מענה מלא לסוגיות המשפטיות הרבות של הקניין הרוחני, לרבות בעיות מורכבות של זכויות יוצרים באינטרנט.

  תוכן עניינים

  מה קובע חוק זכויות יוצרים? מיד נעמוד על עיקרי הדברים. לצדו של מושג יסוד זה בקניין רוחני, ישנם שני מושגי יסוד נוספים: מדגם ומוניטין.

  מדגם הוא צורה מסוימת של מוצר או חפץ, אשר נועדו לשימוש תעשייתי. הכוונה איננה לסוג המוצר, למשל, רהיט, אלא לעיצוב המוצר, לסגנון שלו. רישום מדגם מעניק לבעל המדגם, זכויות שימוש בלעדיות במוצר שנרשם ומגן על צורתו, כך שאדם אחר, לא יוכל לרשום מדגם זהה.

  מוניטין הוא חלק מקניינו הרוחני של האדם, היות שהמדובר בנכס לכל דבר, אך נכס שאיננו מוחשי. פגיעה במוניטין היא גניבת עין. זוהי עוולה אשר באה לידי ביטוי על ידי הטעיית הצרכן, כך שהוא עלול לסבור כי המוצר של בעל המוניטין שייך לאחר ולא לבעל המוניטין.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   על חוק זכויות יוצרים

   כאמור בפתחו של המאמר, תחום הקניין הרוחני בישראל, נמצא בראשית דרכו. הדבר בא לידי ביטוי בין השאר, בעובדה כי חוק זכויות יוצרים, איננו מגן על כלל זכויות היוצרים כיום.

   עידן האינטרנט, לרבות הרשתות החברתיות, יצר אפשרויות רבות מאוד לפגיעה בזכויות יוצרים והמחוקק טרם נתן פתרון לכך.

   חוק זכויות יוצרים נועד להגן על יצירות מקוריות בלבד, כאשר בתי המשפט נדרשים לא פעם למתוח את הקו שבין השראה לבין העתקה.

   יצירה המושפעת מיצירה אחרת, תהיה מוגנת על ידי חוק זכויות יוצרים, אם יש בה די אלמנטים מקוריים והיא איננה העתקה.

   אחד המבחנים לבחינת דרישת המקוריות של החוק הוא האם יוכל הציבור להבחין בין שתי היצירות, או שמא ישנו חשש להטעיית הציבור.

   כאשר החוק מגן על יצירה, פירושו של דבר הוא כי לא ניתן לעשות בה שימוש ללא אישור היוצר. חשוב לציין כי האיסור אינו חל על שימושים מותרים, כמוגדר בפרק ד' של חוק זכויות יוצרים.

   להלן מספר דוגמאות לשימושים מותרים:

   1. שימוש לצרכי מחקר : סעיף 19 לחוק, מגדיר מהו שימוש הוגן וקובע בין השאר כי מדובר בשימוש לצרכי מחקר, דיווח עיתונאי וביקורת. בית המשפט יבחן את הוגנות השימוש על פי פרמטרים שונים כדוגמת אופי היצירה והיקף השימוש.

   2. שידור או העתקה : כאשר יצירה נמצאת במקום ציבורי, שידור או העתקה שלה, מותרים.

   3. שימוש בהליך מנהלי או משפטי : חוק זכויות יוצרים קובע כי מותר להשתמש ביצירות מוגנות, בהליכים מנהליים או משפטיים, בהיקף מוצדק המתאים למטרת השימוש.

   מהו מדגם

   חוק זכויות יוצרים הוא ללא ספק מושג יסוד בקניין רוחני. לצדו, עומד גם המדגם. חשוב מאוד להבין כי רישום מדגם איננו מעניק בלעדיות לסוג המוצר, אלא אך ורק לצורת המוצר, קרי, לעיצובו.

   בקשה לרישום מדגם, תתקבל אך ורק לגבי מדגמים חדשים ומקוריים.

   תקבלה הבקשה – לבעל המדגם זכויות בלעדיות על צורת המוצר.

   חוק זכויות יוצרים איננו דן ברישום מדגם, אלא פקודת הפטנטים והמדגמים. עם הבקשה, יש להגיש מסמכים מתאימים, לרבות, תמונה של החפץ וקבלה המעידה על תשלום האגרה לבקשת הרישום.

   נרשם המדגם – תקפה ההגנה עליו למשך חמש שנים, כאשר ניתן להאריך את ההגנה עד ל – 15 שנים סה"כ.

   חשוב לציין כי רישום מדגם בישראל, מעניק הגנה בישראל בלבד. על כן, אם חפץ בעל המדגם בהגנה במדינות אחרות בעולם, עליו להגיש בכל מדינה, בקשה לרישום. לעניין זה, גם ההפך הוא הנכון. אם בוצע רישום מדגם במדינה אחרת, הוא איננו תקף בארץ ויש להגיש בקשה לרשום הפטנטים והמדגמים בישראל.

   מוניטין – האם זוכה להגנה?

   חוק זכויות יוצרים דן בהגנה על זכויותיהם של בעלי יצירות. חוק עוולות מסחריות דן בגנבת עין, היא גנבת מוניטין.

   המוניטין הוא חלק חשוב מן הקניין הרוחני ומדובר בנכס בעל ערך כלכלי רב. המחוקק ראה חשיבות רבה בהגנה על מוניטין ולכן קבע את העוולה הקרויה גניבת עין. כאמור, זו איננה מופיעה במסגרת חוק זכויות יוצרים, אלא בחוק עוולות מסחריות.

   מהי גניבת מוניטין? כל מעשה אשר עלול לגרום לכך כי נכס או שירות מסוים, ייחשבו בטעות כנס או שירות של עוסק אחר. חשוב לציין כי אין המדובר בשימוש בשם אשר נעשה בתום לב, אלא מעשה אשר נעשה בכוונה, בכדי להטעות את הצרכן.

   המחוקק הכיר בכך כי עלולה להיות בעיה בהוכחת גניבת מוניטין ולכן, קבע בחוק כי יכול בית המשפט לפסוק לנפגע פיצוי כספי ללא הוכחת נזק עד לסך של 100,000 ₪.

   תחום הקניין הרוחני כולל שלושה מושגי יסוד חשובים: חוק זכויות יוצרים, מדגם ומוניטין. במאמר זה הוסבר בהרחבה אודות כל אחד מן המונחים הללו, המהווים את הבסיס לתחום הקניין הרוחני בישראל.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר law4youth החוג למשפטים אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף