Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  מה בין תרגום נוטריוני לאישור נוטריוני

  במאמר הבא נבין את ההבדל המשמעותי בין תרגום נוטריוני לאישור נוטריוני. בנוסף, נביא את הדרישות בהן צריך לעמוד נוטריון המספק לאזרחים שירות מן הסוג הזה.

  מה בין תרגום נוטריוני לאישור נוטריוני

  תרגום נוטריוני נועד על מנת לתת למסמך תוקף של תעודה ציבורית. לעומתו, האישור הנוטריוני יכול להינתן על סוגים רבים של תרגומים אשר לכל אחד מהם משמעות אחרת.

  תוכן עניינים

  ניתן לבקש אישור של נוטריון על נכונות הצהרת מתרגם. בעזרת האישור הזה מציג האזרח אסמכתא לכך שההצהרה איתה הוא ניגש אל בית המשפט או אל רשויות אחרות אכן נכונה. האישור הנוטריוני מהווה ראיה קבילה ואין צורך להוסיף עליה עדויות נוספות.

  לעומת אישור על נכונות הצהרה, ישנה אפשרות לבקש את האישור הנוטריוני על היותו של התרגום נאמן למקור.

  כאן האישור של הנוטריון לא נוגע בשאלת אופיו של המתרגם או הצהרת המבקש, אלא מהווה הוכחה לכך שכל מה שמופיע במסמך המתורגם תואם במדויק לכתוב במסמך המקורי. מעבר לכך, תושבי מדינות זרות פונים לעיתים קרובות אל נוטריונים על מנת לקבל אישור על כך שהמסמך שבידיהם עונה על הדרישות של המדינה הטוענת. המשמעות של אישור כזה הוא שניתן להסתמך על המסמך המתורגם על מנת לטעון לזכות על פיו.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מה מקור כוחו החוקי של הנוטריון?

   אישור נוטריוני הוא בעל משמעות משפטית כבדה. זו הסיבה שמשרד המשפטים וועדת הרישיונות מאוד מקפידים על מתן רישיון המאפשר לעורך דין לספק שירותי נוטריון. מלבד הוותק, על עורך דין המעוניין לספק שירותי נוטריון להוכיח עבר נקי מהרשעות או השעיות מלשכת עורכי הדין.

   כל חתימה של נוטריון על מסמך הופכת באופן מיידי את המסמך הזה לתעודה רשמית. בנוגע לתרגום מדובר על כלי אפקטיבי ויעיל, אשר הופך מסמכים בשפות זרות למסמכים מתורגמים אותם ניתן להציג מול בית המשפט.

   הדרישות מנוטריון המאשר נכונות של תרגום

   על מנת שנוטריון יוכל לספק את אישורו על מסמכים מתורגמים או לתרגם את המסמך בעצמו, עליו לענות על מספר דרישות:

   א. היכרות עם שפת היעד ושפת המקור – זו היא הדרישה הבסיסית אשר בלעדיה הנוטריון לא יכול לתת את אישורו על אף מסמך מתורגם. אמנם אישור על הצהרת מתרגם אינה כוללת התייחסות לתוכן, אך אישור על נכונות התרגום דורש קריאה של המסמך בשתי השפות. נוטריון אשר אינו בקיא בשפת המקור ובשפת היעד לא יכול להבטיח כי המסמך המתורגם תואם את הדין במדינת המקור.

   ב. מונחים מקצועיים – התרגום הנוטריוני תלוי במידה רבה באופן בו בוחר המתרגם להעביר את המונחים המשפטיים כפי שמקובל להתייחס אליה במסגרת המקצוע. אמנם התרגום הנוטריוני לא חייב להתבצע על ידי הנוטריון בעצמו והוא יכול להפקידו בידי אדם אחר, אך ברגע שנוטריון מאשר את נכונות התרגום חלה עליו אחריות מלאה.

   ג. דייקנות – המסמך המתורגם חייב להיות מדויק לשפת המקור. בתי משפט ורשויות ציבוריות המקבלים לידיהם מסמכים מתורגמים אינם יכולים לוודא את הדייקנות ומסתמכים על המסמך בשפת היעד בלבד. מבחינתם, האישור של הנוטריון על נכונות התרגום היא ראיה מספיקה וקבילה.

   בדקו: איזה סוג של תרגום אתם צריכים להציג?

   אישור על הצהרת מתרגם הוא למעשה אישור על תצהיר בלבד, אך כל מקרה אחר בו נוטריון נותן אישור למסמך מתורגם מספק לו תוקף משפטי ייחודי.

   על מנת לוודא איזה סוג של אישור תצטרכו להציג יש לברר זאת מול הגופים הרלוונטיים. לא תמיד יש צורך בתרגום נוטריוני מלא, אך במקרים מסוימים אין תחליף לשירות מן הסוג הזה. בנוסף, אין הבדל בין תרגום לשפות שכיחות כמו אנגלית או ערבית לבין תרגום לשפות פחות נפוצות. ההקפדה על נכונות התרגום ועל נאמנותו למקור עשויה להיות קריטית.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר law4youth החוג למשפטים אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף