Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  מה אתם יודעים על ההוצאה לפועל?

  מה אתם יודעים על ההוצאה לפועל?

  תוכן עניינים

  הוצאה לפועל – טפסים

  טפסים הם הכלי באמצעותו מועברות בקשות לר' ההוצאה לפועל. ישנם מספר טפסים שכל אחד מהם נועד לבקשה שונה.

  הטופס בו מרבים זוכים לעשות שימוש נקרא "טופס בקשת זוכה 1" במסגרת טופס זה ניתן להגיש בקשות שונות הקשורות לתיק ההוצאה לפועל, וביניהן, עיכוב/ביטול הליכים, עיקול רכב/מקרקעין, צו מאסר, צו עיכוב יציאה מן הארץ, דחיית מועד דיון, הכרזה על חייב מוגבל באמצעים, הוספת/החלפת בא כוח, עדכון פרטי חייב, וכו'.

  על הבקשה יש לציין את לשכת ההוצאה לפועל אליה מוגש הטופס, וכן יש לציין את מספר תיק ההוצאה לפועל נשוא הבקשה.

  חוק ההוצאה לפועל

  חוק הוצאה לפועל הינו חוק שלחקיקתו קדמו שתי מטרות: האחת, סיוע לזוכים בהליכי גביית חוב, מכוח פסק דין או מסמך שדינו, לעניין חוק ההוצאה לפועל, כדין פסק דין.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מטרתו השנייה של החוק היא, הגנה על חייבים שאין ביכולתם לשלם את חיובם. שתי מטרות אלו מתנגשות אחת בשנייה, וחוק ההוצאה לפועל עורך איזון ביניהם עד כמה שניתן, תוך מתן משקל גבוה לזכותו של הזוכה לגבות את חיוביו. בכפוף להוראות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, הנותן משקל להגנה על כבודו של החייב, שיוכל לקיים את עצמו בכבוד, ולא להפוך לנטל על החברה.

   למענה משפטי מקצועי מיידי על כל שאלה בתחום הקשור לחוק ההוצאה לפועל ניתן לפנות לפורום הוצאה לפועל- באתר הפורומים המשפטיים.

   לשכת ההוצאה לפועל

   לשכת ההוצאה לפועל הוקמה על-ידי חקיקתו של חוק ההוצאה לפועל בשנת 1967, והוא המסדיר את סמכויותיה. לשכת ההוצאה לפועל פועלת כגוף המסייע מחד לזוכים לאכוף את חיובם ומאידך בסיוע לחייבים לשלם את חובם.

   לשכת ההוצאה לפועל מסייעת באכיפת פסק דין שלא כובדו על ידי חייבים, וכן במשכנתאות שלא נפרעו, שיקים בנקאיים שלא נפדו ושאר מסמכים שדינם כפסק דין. בסמכות לשכת ההוצאה לפועל לאכוף את החיובים באמצעות סנקציות שונות, וביניהן, הטלת צווי מאסר, הטלת עיקולים על רכב, מיטלטלין, משכורת, צווי עיכוב יציאה מן הארץ וכו'.

   למענה משפטי מקצועי מיידי על כל שאלה בתחום הקשור ללשכת ההוצאה לפועל ניתן לפנות לפורום הוצאה לפועל- באתר הפורומים המשפטיים.

   עיקול

   עיקול פירושו תפיסת נכס השייך לחייב, כאמצעי לגביית חוב. ניתן להטיל עיקול על נכסים שונים של החייב, וביניהם, רכב, תכולת דירה, מקרקעין וכן כספים נזילים. כמו כן ניתן לעקל מיטלטלין שאינם ברשות החייב. לדוגמא, כאשר בנק מחזיק כספים של החייב, ניתן להגיש בקשה לעיקול צד ג' ולעקל את הכספים הנמצאים בבנק, בכפוף לתנאים הקבועים בחוק.

   בטרם מורה ר' ההוצאה לפועל על עיקול נכסי החייב, מאזן הוא בין שיקולים שונים: מחד עומדת זכותו של הזוכה לגבות את חיובו, ומאידך, עומדת נכוחה זכותו הקניינית של החייב, ועל ר' ההוצאה לפועל להכריע, בנסיבות המקרה, איזה זכות גוברת.

   למענה משפטי מקצועי מיידי על כל שאלה בתחום הקשור לעיקול בהוצאה לפועל ניתן לפנות לפורום הוצאה לפועל- באתר הפורומים המשפטיים.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר law4youth החוג למשפטים אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף