Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  מהן סמכויותיו של נוטריון?

  מהן סמכויותיו של נוטריון?

  סמכויותיו של הנוטריון. מי הוא הנוטריון ומכוח איזה חוק הוא פועל?

  הנוטריון פועל מכוח חוק הנוטריונים והתקנות הנלוות לו. חוק הנוטריונים נחקק בשנת 1976 והוא אשר קובע את סמכויותיו של נוטריון. כמו כן, ניתן למצוא בחוק ובתקנות, הוראות בדבר אופן הביצוע של הסמכויות הנוטריוניות לשמירה על כבוד המקצוע ומעמדו הרם.

  נוטריון מקבל הסמכה להציע שירותים נוטריונים לציבור על ידי ועדת הרישיונות, אשר מתכנסת מספר פעמים בשנה ודנה בבקשות אשר הוגשו לה לקבלת רישיון נוטריון.

  חשוב להדגיש כי עצם הגשת בקשה, אינה מבטיחה כי המועמד יקבל רישיון לכהן כנוטריון. ועדת הרישיונות בודקת היטב האם עורך הדין עומד בתנאי הכשירות המופיעים בסעיף 2 לחוק הנוטריונים, כאשר ישנו דגש על בחינת ניסיונו התעסוקתי של המועמד.

  במה דברים אמורים? נוטריון הוא עורך דין בעל וותק של עשר שנים לפחות בעריכת דין. לעיתים, עורכי דין סבורים כי דרישה זו, משמעותה חברות בלשכת עורכי הדין אך זוהי הנחה שגויה.

  מדובר בדרישה מהותית לחלוטין אשר דורשת כי במהלך עשר שנים לפחות, עסק המועמד באופן עיקרי בעריכת דין. כאשר עורך הדין עסק במקצוע באופן שולי, לא תתקבל בקשתו לכהן כנוטריון.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   לנוטריון סמכויות רבות והן מנויות בסעיף 7 לחוק הנוטריונים. מיד נכיר את הסמכויות המרכזיות של הנוטריון ובראשן, הסמכות של תרגום נוטריוני. נוסף על זאת, נבחן את נושא שכרם של הנוטריונים, אשר שונה לגמרי משכרם של עורכי דין.

   נוטריון – סמכויות מרכזיות

   סעיף 7 לחוק הנוטריונים קובע את סמכויותיו של נוטריון וחשוב לציין כי אין המדובר ברשימה פתוחה של סמכויות אלא ברשימה סגורה. להלן הסמכויות המרכזיות של נוטריון:

   1. אישור חיים : נוטריון מאשר את העובדה כי פלוני חי. לשם קבלת אישור זה, על המבקש להתייצב בפני נוטריון אשר יזהה אותו בעזרת תעודת זהות או דרכון. חשוב להדגיש כי הזיהוי צריך להתבצע ביום בו ניתן האישור.

   2. ייפוי כוח: נוטריון רשאי לתת ייפוי כוח נוטריוני הדרוש לשם קבלת משכנתא, למשל.

   3. אישור הסכם ממון: כאשר בני זוג שטרם נישאו, מבקשים לחתום על הסכם ממון, יש לקבל אישור נוטריוני כדי שהאישור יהיה בר תוקף. על הנוטריון מוטלת החובה להסביר לצדדים את משמעות ההסכם והשלכותיו.

   4. אישור נכונות מסמך: במסגרת סמכות זו של נוטריון, ניתן לקבל אישור על נכונות של מסמך כמו למשל מסמך של ספירת מלאי.

   5. עריכת צוואה: הנוטריון הוא מעין רשות ועל כן, מוסמך לאשר צוואה כרשות.

   6. תרגום נוטריוני: אחת הסמכויות המרכזיות של נוטריון הוא תרגום נוטריוני, עליו יורחב מיד.

   תרגום נוטריוני

   אחת מן הסמכויות החשובות של נוטריון היא הסמכות לתרגם מסמך משפטי או לאשר את נכונותו של תרגום למסמך. מדוע סמכות זו כה חשובה? במקרים רבים, קיים צורך להגיש אל בתי המשפט בארץ או אל גופים אחרים, מסמכים משפטיים אשר הוצאו במדינה אחרת.

   היות שמסמכים אלו אינם כתובים בשפה העברית ואינם הוצאו בישראל, ישנה דרישה לצרף תרגום נוטריוני אל מסמכים אלו, טרם יתקבלו בבית המשפט או בגוף אחר בישראל.

   מלאכת התרגום, בניגוד לדעה הרווחת, אינה חייבת להתבצע על ידי הנוטריון עצמו וניתן למסור אותה לאדם אחר. לשם קבלת האישור הנוטריוני, יקרא הנוטריון את התרגום ויאשר את נכונותו.

   החוק אינו דורש מן הנוטריון להוכיח את בקיאותו בשפת המקור או בשפת היעד אך חל עליו איסור לתרגם מסמך נוטריוני או לאשר נכונות תרגום, אם הוא אינו שולט היטב בשפות.

   לאור מספרם הרב של נוטריונים בישראל, ניתן למצוא בקלות נוטריון לשם תרגום נוטריוני. עם זאת, חשוב לוודא כי שליטתו של הנוטריון בשפות הרלוונטיות היא טובה על מנת שהתרגום יהיה מדויק.

   שכרם של הנוטריונים

   הנוטריון הוא עורך דין במקצועו אך המחוקק דאג להפריד בין תפקידו של נוטריון כנוטריון לבין עיסוקו כעורך דין. ההבדל המרכזי נעוץ בנושא שכר הטרחה. עורך דין רשאי לגבות שכר טרחה מלקוחו על פי שעות או באופן גלובאלי, כאשר הדבר נתון לשיקול דעתו ולמשא ומתן עם הלקוח.

   כאשר עורך דין מבצע פעולות נוטריוניות, הוא אינו רשאי לגבות שכר טרחה על פי שיקול דעתו אלא הוא כפוף לתעריפים הקבועים בדין. שכרם של הנוטריונים הוא אחיד ואין מקום למשא ומתן. חשוב לציין כי אף אם הלקוח מוכן לשלם לנוטריון שכר גבוה יותר, חל איסור על הנוטריון לקבל שכר גבוה מן האמור בדין.

   האם נוטריון רשאי שלא לגבות שכר עבור שירותיו? כן, אך רק במקרים שקבעה וועדת הנוטריונים של לשכת עורכי הדין.

   סמכויותיו של נוטריון קבועות בדין, כמו גם גובה השכר עבור כל שירות נוטריוני. על הנוטריון לבצע עבודתו במקצועיות ובהקפדה על ההוראות שבדין.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר Law4youth אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף