Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  מהי ההוצאה לפועל – הסבר

  מי לא שמע פעם על ה"הוצאה לפועל". אך למה בדיוק הכוונה כשאומרים "הוצאה לפועל". שימו לב להסבר שלהלן, שיתן לכם מושג בנוגע למוסד הזה ששמו: הוצאה לפועל.

  מהי ההוצאה לפועל - הסבר

   

  הוצאה לפועל הינה גוף משפטי השייך למערכת בתי המשפט. תפקידה הינה לממש פסק דין שניתן לאדם לטובתו ע"י בית המשפט או בית דין המוסמך לכך, וכמו כן להוציא לפועל צ'קים, שטרות ללא כיסוי, אי תשלום חובות, תובענות והחלטות שונות שניתנו ע"י ביהמ"ש.

  ההוצאה לפועל פועלת בשם הזוכה או בא כוחו ועפ"י בקשתם מבצעת פעילות גביית חובות במקרים בהם לא ניתן להגיע להסדר כספי עם החייב או שזה לא משלם את חובותיו. בדר"כ מדובר במסמכים המקנים זכויות כספיות, אך לעיתים מדובר בסעד מורכב הרבה יותר. ההליך עצמו מוסדר באמצעות דיני ההוצאה לפועל בחוק ההוצאה לפועל והתקנות שהותקנו מכוחו.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   הפעולות שרשאית לנקוט ההוצאה לפועל בשם הזוכה הינן: עיקול משכורתו של החייב, עיקול חשבונות הבנק, עיכול רכבו אשר רשום ככזה במאגרים הרשמיים, עיכול נכסי מיטלטלין (למעט מיטלטלין בסיסיים הדרושים לאדם למחייתו), עיכול מקרקעין (נכסי קרקע) ומכירתן, הוצאת צווי עיכוב יציאה מן הארץ ואף הוצאת צווי מעצר.

   לטובת החייב עומדות מספר זכויות בסיסיות גם כן: ניתן להעלות טענת "פרעתי" כנגד פסק הדין, אשר ניתנת להעלאה כאשר החוב נפרע, הנכס נמסר, הזוכה מחל על החוב וכלל, בכל טענה העומדת לטובת החייב לאחר מתן פסק הדין.

   בנוסף, חייב אשר נפתחו כנגדו מספר רב של תיקים יכול לבקש "איחוד תיקים" ולשלם סכום חודשי קבוע אשר יחולק בין כלל הזוכים, עד לפירעונם של החובות.

   טענה נוספת שיכול להעלות החייב הינה כי אינו יכול לשלם את חובו בתוך פרק הזמן שהוקצע לו, ואז יוכרז כ"חייב מוגבל באמצעים". במקרה כזה, האחרון מוגן בפני הליכי הוצאה לפועל כל עוד הוא משלם את התשלום החודשי אשר נקבע עבורו אולם עדיין ננקטים כנגדו סנקציות שונות המגבילות אותו באופן משמעותי.

   על מנת לפנות להוצאה לפועל לשם סעד יש להצטייד בפסק הדין של ביהמ"ש המחייב את החייב לשלם לזוכה סכום כלשהו, שיק שחולל (הוחזר בלתי נפרע ע"י הבנק) ובקשה לביצוע השטר. לביצוע התביעה ניתן לגשת לסניף ההוצאה לפועל הקרוב לבית התובע. עלות פתיחת התיק בהוצאה לפועל הינה 1% מגובה החוב ביום פתיחת התיק בתוספת אגרה.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר Law4youth אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף