Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  מהו תרגום נוטריוני?

  מהו תרגום נוטריוני?

  תוכן עניינים

  מוסד הנוטריון, תפקידו של הנוטריון ותרגום נוטריוני.

  הנוטריון הוא עורך דין במקצועו, המוסמך לספק שירותים נוטריונים שונים. עבודת התרגום של הנוטריון קרויה תרגום נוטריוני וזהו אחד מן השירותים החשובים של הנוטריון – אלה קרויים שירותי נוטריון.

  הגשת מסמך משפטי רשמי כגון תעודת זהות או תעודת נישואין הכתוב בשפה זרה, מצריך לעיתים קבלת תרגום נוטריון של המסמך. חשוב להבין כי משנדרש מאיתנו להציג תרגום נוטריוני, התרגום מוכרח להתבצע אך ורק על ידי נוטריון. לא ניתן לפנות אל משרד תרגום רגיל בכדי שיתרגם את המסמך אלא אך ורק לנוטריון.

  מה פשר הדרישה לקבלת תרגום נוטריוני? האישור שמנפיקים הנוטריונים, מהווה למעשה גושפנקא לכך כי מדובר במסמך אותנטי, תקין אשר ראוי לקבלו כראייה.

  לעיתים קרובות, קיים בלבול בין תרגום נוטריוני לבין שני מושגים אחרים : אישור נכונות תרגום ו- אישור הצהרת מתרגם. מיד נבהיר את ההבדלים בין שלושת המונחים הללו ומהי משמעותו של ההבדל.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   תרגום נוטריוני – שליטה בשתי השפות

   מתן שירות של תרגום נוטריוני מצריך מן הנוטריון להיות בקיא בצורה מוחלטת הן בשפת המקור והן בשפת היעד. נוטריון אשר אינו שולט היטב בשתי השפות, יתקשה מאוד לספק תרגום נוטריוני ראוי אשר נותן את הדעת לכל המונחים המשפטיים.

   היכן מוצאים נוטריון? ישנן דרכים שונות למצוא נוטריון אך אחת מהן היא חיפוש בספר עורכי הדין. שם נוכל לבצע חיפוש נוטריון על פי שפה וכן על פי מיקום המשרד.

   ייתכנו מצבים בהם לא נצליח למצוא נוטריון אשר דובר את שתי השפות ועל כן, לא יהיה בידינו להשיג תרגום נוטריון. האם משמעותו של דבר היא כי לא נוכל להגיש את המסמך שברשותנו? לא בהכרח. ישנם שני אישורים אחרים שביכולתנו להגיש וייתכן שיהיה בכך די

   אישור נכונות של התרגום – פיתרון 1

   ישנם מקרים בהם לא נוכל לקבל תרגום נוטריוני למסמך שברשותנו. אין משמעות הדבר כי לא נוכל להגיש את המסמך כראייה. ייתכן מאוד כי הגוף אליו אנו מבקשים להגיש את המסמך, יסכים לקבל מאיתנו גם אישור נכונות של תרגום ולאו דווקא תרגום נוטריוני.

   מהו ההבדל בין תרגום נוטריוני לבין אישור נכונות של תרגום?

   כאשר עלינו להגיש תרגום נוטריוני, התרגום חייב להיעשות על ידי הנוטריון בלבד. אולם, במקרה של אישור נכונות תרגום, הרי שעבודת התרגום יכולה להתבצע על ידי מתרגם אחר. האישור שמנפיק הנוטריון הוא אישור על נכונות התרגום אך מבלי שנאלץ לתרגם את המסמך בעצמו.

   בשני המקרים, מוכרח הנוטריון לשלוט הן בשפת המקור והן בשפת היעד. עם זאת, כאשר הנוטריון אינו יכול לתרגם בעצמו את המסמך, מכל סיבה שהיא, עבודת התרגום נעשית על ידי אדם אחר ואילו הנוטריון רק מאשרה.

   פירושו של אישור זה הוא כי הנוטריון קרא את מסמך המקור ואת המסמך המתורגם והוא התרשם כי התרגום משקף בצורה נכונה את מה שנכתב במסמך המקורי.

   אישור הצהרת מתרגם – פיתרון 2

   כאשר אנו מבקשים להגיש מסמך משפטי זר כראייה, עלינו לבדוק בדיוק איזה אישור נדרש מאיתנו להציג. לעיתים, לא ניתקל בהתעקשות על תרגום נוטריוני ונוכל להגיש גם אישור של נכונות תרגום.

   כאמור, בין השניים הללו יש קשר מסוים בשל העובדה כי הנוטריון שולט בשתי השפות. אולם, אישור הצהרת מתרגם הוא אישור אחר לגמרי ויש לוודא כי הגשתו תספק את הגוף או הרשות המדוברים.

   אישור הצהרת מתרגם הוא אישור על תצהירו של המתרגם. במצב דברים זה, מגיע המתרגם אל הנוטריון וחותם בפניו על תצהיר. המתרגם מצהיר על כך כי הוא שולט היטב בשתי השפות וכי הוא תרגם את המסמך הזר לשפת היעד בצורה המשקפת את הכתוב בו.

   יש לזכור כי אישור נוטריוני על הצהרת מתרגם הינו אישור על התצהיר בלבד ועל כן, אין הוא מעיד כלל וכלל על נכונות התרגום או על איכותו.

   רוצים להגיש מסמך זר? מה עושים?

   יש לכם תעודה כלשהי ממדינה זרה? אולי תצהיר? טרם הגשת מסמך משפטי רשמי ממדינה זרה אל רשות בישראל, יש לבדוק איזה אישור צריך:

   1. תרגום נוטריוני – הדרישה לקבלת תרגום נוטריוני, משמעותה כי עלינו לחפש נוטריון אשר שולט בשתי השפות שכן עבודת התרגום מוכרחה להתבצע על ידי נוטריון.

   2. אישור נכונות של תרגום – במקרה כזה, עבודת התרגום תתבצע על ידי מתרגם אחר שאיננו נוטריון. ניתן לפנות באופן עצמאי אל חברת תרגום או לפנות אל נוטריון אשר יעביר את המסמך לתרגום.

   3. אישור הצהרת מתרגם – חשוב לזכור כי זהו אישור על תצהיר ולא מעבר לכך. אישור נוטריוני שכזה, אינו מעיד דבר וחצי דבר על איכותה של עבודת התרגום.

   תרגום נוטריוני משמש אותנו במקרים בהם אנו מבקשים להגיש מסמך משפטי זר לרשות כלשהי בישראל. כפי שראינו, ישנה הבחנה בין תרגום נוטריוני לבין אישור נכונות של תרגום ובין אישור על הצהרת מתרגם. טרם ניגש לשכור את שירותיו של נוטריון, כדאי לבדוק היטב לאיזה אישור אנו זקוקים.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר law4youth החוג למשפטים אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף