Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  מהו תרגום נוטריוני ומהו יפוי כח נוטריוני

  היום נלמד על נוטריונים. מהו תרגום נוטריוני? מהו יפוי כח נוטריוני (מה ההבדל בינו לבין יפוי כח רגיל?). במאמר שלפנינו.

  מהו תרגום נוטריוני ומהו יפוי כח נוטריוני

  חוק הנוטריונים דן, בין היתר, בסמכויותיו של הנוטריון. נוטריון רשאי, לאחר שקיבל רישיון נוטריון על פי התנאים הקבועים אף הם בחוק הנוטריונים, להעניק את חתימתו על גבי מסמכים שונים, וחותמת זו תהווה ראיה מספקת לנכונות המסמך או העתקו כאשר מבקשים להגישם למוסדות רשמיים שונים, לרבות לבתי משפט.

  תוכן עניינים

  מתי מתעורר צורך בקבלת יפוי כח נוטריוני?

  יפוי כח נוטריוני הוא גושפנקא משפטית עליונה בחשיבותה ליפוי כח שמעניק אדם לחברו.

  ישנם שני מקרים בהם, על פי חוק הנוטריונים, בהם נידרש ליפוי כח נוטריוני על ידי נוטריון, ולא די להסתפק בהם ביפוי כח שאינו חתום על ידי נוטריון:

  1. יפוי כח נוטריוני בעסקאות נדל"ן לרישום בלשכת רישום מקרקעין– לשם רישום עסקה במקרקעין, כקבוע בחוק המקרקעין, בלשכת רישום מקרקעין, יש לפנות ראשית לקבלת יפוי כח נוטריוני.

  יש לזכור כי רישום מקרקעין בלשכת רישום מקרקעין הינה פעולה בעלת חשיבות משפטית וכלכלית ממדרגה ראשונה, ועל כן קבע המחוקק כי יש לנהוג במשנה זהירות בעת הענקת יפוי כח לבצע פעולת רישום מקרקעין.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   2. יפוי כח כללי– כחו של יפוי כח כללי, הינו רב. יפוי כח כללי, מעניק כח למיופה הכח לבצע פעולות משפטיות בהיקף נרחב, ואינו מוגבל לפעולה ספציפית. יפוי כח נוטריוני נדרש במקרה זה על מנת לוודא כי הצדדים מודעים למשמעותה של הענקת יפוי כח כללי ומסכימים לכך.

   במצבים האמורים, יתכן ויתעורר הצורך בקבלת יפוי כח נוטריוני:

   כאשר פלוני עוזב את המדינה לתקופה בלתי ידועה או לתקופה ארוכה, יתכן ויבצע יפוי כח נוטריוני לאדם אחר, אשר ייצגו באמצעות יפוי כח נוטריוני זה, בעת הצורך.

   במקרה אחר, כמו במקרה של אדם שמסיבות בריאותיות אינו מסוגל לפעול בכחות עצמו, יפוי כח לאדם אחר יסייע לאותו אדם מוגבל לפעול.

   מהן ההשלכות של הענקת יפוי כח נוטריוני?

   לאחר שזיהה את הצדדים, הנוטריון יאמת את חתימתם על יפוי כח נוטריוני. ללא אימות הצדדים החתומים על יפוי כח נוטריוני, לא יוציא נוטריון יפוי כח נוטריוני.

   עם קבלת יפוי כח נוטריוני, ניתן לבצע פעולות מגוונות מול בתי משפט ורשויות שונות באמצעות יפוי הכח נוטריוני- אם פעולות בתחום המקרקעין ואם פעולות שניתן לעשותן באמצעות יפוי כח כללי.

   מהו תרגום נוטריוני?

   חוק הנוטריונים מעניק לעורך דין נוטריון להעניק חותמת המאשרת כי תרגומו של מסמך הכתוב בשפה זרה הינו תרגום נכון של האמור בו. עורך דין נוטריון אף רשאי לבצע את תרגום המסמך בכחות עצמו.

   בין אם הנוטריון מאשר את תרגום המסמך או מבצע את התרגום, עליו לשלוט שליטה מלאה בשפה בה כתוב המסמך ובשפת התרגום.

   בנוסף, במסמכים רבים משולבים מונחים מקצועיים- מעולם המשפט, הכלכלה, ההנדסה, הרפואה ועוד. על הנוטריון לשלוט אף במונחים אלה ובתרגומם, וזאת בכדי לוודא כי המסמך המתורגם משקף נאמנה את האמור במסמך המקורי ואת רוח האמור בו.

   כיצד נאתר נוטריון?

   כיום, בעזרת מנועי החיפוש ברשת האינטרנט, ניתן לאתר עורך דין נוטריון בערים רבות בישראל. לנוטריונים שונים יהיו אף אתרי אינטרנט ייחודיים למשרדם, ובהם יפורטו מגוון השירותים אותם מעניק הנוטריון, כגון באילו שפות הנוטריון שולט לצורך עריכת תרגום או אישור תרגום נוטריוני.

   ניתן כמובן להתייעץ עם אדם אחר אשר בעבר פנה לנוטריון, ולבקש משוב אודות הנוטריון אליו פנה.

   לסיכום

   יפוי כח נוטריוני הוא גושפנקא משפטית עליונה. בשני מקרים דורש החוק קבלת יפוי כח נוטריוני: רישום עסקת מקרקעין בלשכת רישום מקרקעין ובהענקת יפוי כח כללי. קבלת יפוי כח נוטריוני מאפשרת להשתמש במסמכים החתומים על ידו במסגרת הליכים מנהליים\משפטיים.

   נוטריון אף רשאי לתרגם מסמך או לאשר תרגום של מסמך שנעשה על ידי אדם אחר, ולתרגום זה יהיה תוקף משפטי. איתור נוטריון יכול להיעשות בקלות באמצעות האינטרנט או על ידי קבלת משוב מאדם אחר.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר Law4youth אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף