Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  חוק האזרחות אושר בקריאה ראשונה – מה המשמעות

  לאחרונה אישרה הכנסת בקריאה ראשונה את חוק האזרחות. מטרת חוק זה היא למנוע איחוד משפחות בין ערבים אזרחי ישראל לבין פלסטינים המתגוררים בשטחים.

  חוק האזרחות אושר בקריאה ראשונה - מה המשמעות

  כדי שחוק ייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל, עליו להיות מאושר בקריאה שלישית, אך אין ספק שאישור חוק האזרחות בקריאה ראשונה מהווה צעד משמעותי לעבר אישורו הסופי. לכן, אסביר במאמרי מהי המשמעות של אישור חוק האזרחות בקריאה ראשונה (להלן: "האישור").

  תוכן עניינים

  הסכנה לחיסול אופייה היהודי של מדינת ישראל – פחתה

  כבר במגילת העצמאות, שנחתמה עם קום המדינה, נקבע שישראל היא מדינה יהודית. כלומר, העם היהודי יכול לממש את הזהות הלאומית שלו רק בישראל, ולכן, ישראל צריכה לשמור על רוב יהודי. האישור מהווה מעין הגנה מפני חיסול אופייה היהודי של מדינת ישראל, שכן ללא חוק האזרחות, עשרות אלפי פלסטינים הופכים ויהפכו, עקב איחוד המשפחות (נישואיהם לאזרחים ישראלים) – לישראלים בעצמם.

  בנוסף, משפחות רבות מסוג זה הן מרובות ילדים. מכאן שאי-עצירת איחוד המשפחות, עלול לגרום לכך שרוב אזרחי ישראל לא יהיו יהודים, ובכך להביא, למעשה, לחיסול אופייה היהודי של המדינה.

  יש לציין, שאם אדם שלא זכאי לעלות ארצה מכוח חוק השבות, נישא לאזרח ישראלי – לא מוענקת לו אזרחות ישראלית באופן אוטומטי, אלא הוא עובר תהליך שבו נבדק האם הנישואין הם כנים והאם קיימת מניעה פלילית/ביטחונית לשהותו בארץ. ואולם, חוק האזרחות מונע מראש מצבים שכאלה ולכן מפחית בכל מקרה את הסכנה לחיסול אופייה היהודי של המדינה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   הסכנה לחיסול אופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל – גברה

   לצד הפחתת הסכנה לחיסול האופי היהודי של מדינת ישראל, האישור מגביר את הסכנה לחיסול אופייה הדמוקרטי.

   אמנם, במגילת העצמאות לא מצוין המונח "דמוקרטיה", אך ישנה התחייבות לקיום שוויון זכויות ללא הבדל דת, גזע ומין, מה שמעיד, למעשה, על אופייה הדמוקרטי של המדינה. בנוסף, מחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו נגזר כי לכל אזרח/ית ישראלי/ת יש זכות לחיי משפחה ולנישואין לבחיר/ת ליבו/ליבה, ולממש זכות זו בישראל.

   לפיכך, האישור למעשה שולל מאזרחים ישראלים רבים, ובעיקר מהערבים שבהם, זכות בסיסית ביותר. אם החוק יאושר בקריאה שלישית – רבים מאזרחי ישראל ייאלצו לעבור להתגורר במדינה אחרת כדי לממש את זכותם לחיי משפחה. בכך, אופייה הדמוקרטי של המדינה נפגע באופן משמעותי.

   אפשרות למשבר פוליטי נוסף

   לצד המשמעויות הישירות של האישור, ישנה משמעות עקיפה והיא האפשרות למשבר פוליטי נוסף. הקואליציה הנוכחית אינה "רגילה". בנוסף להיותה מורכבת מהרוב המינימלי האפשרי, 61 חברי-כנסת, היא מורכבת ממפלגות רבות בעלות אידיאולוגיות שונות: החל מימינה (המפלגה שמטעמה הוצע החוק), התומכת ברעיון א"י השלמה, בזהות יהודית ובמניעת כל פגיעה בלאום היהודי, וכלה במפלגות מרצ ורע"מ התומכות בפתרון שתי המדינות ובמדינת כל אזרחיה.

   מפלגות אלה לא הצביעו בעד החוק, ולכן, אם החוק יאושר בקריאה שלישית, ייתכן והן תתפטרנה מהממשלה, מה שיוביל להפלתה ולבחירות. ישראל נמצאת במעין משבר כלכלי לאור מגפת הקורונה, בנוסף ליוקר המחייה, וכן הציבור עייף מבחירות חוזרות ונשנות כפי שקורה ב-3 השנים האחרונות. לכן, האישור יכול להוביל, בסופו של דבר, למשבר פוליטי נוסף, לצד נזקים כלכליים נוספים למדינה עקב בחירות חדשות.

   לסיכום, האישור מהווה מעין הגנה מפני חיסול אופייה היהודי של מדינת ישראל. לצד זאת, הוא מגביר את חיסול אופייה הדמוקרטי, וכן יכול לגרום למשבר פוליטי נוסף.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר law4youth החוג למשפטים אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף