Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  חוזה שכירות דירה

  בעל דירה המשכיר אותה לשוכר חייב שיהיה לו "ביטוח" במידה והשוכר לא עומד בתשלומי השכירות, גורם לנזק או לא משלם חשבונות. המשכיר יכול לדאוג כבר מראש למספר בטחונות שיוכלו להגן עליו בהמשך.

  חוזה שכירות דירה

  תוכן עניינים

  חותמים על חוזה שכירות

  חוזה שכירות דירה אינו בעל אופי קנייני – מטרתו להקנות לשוכר את הזכות להשתמש בדירה לזמן מוגבל בתנאים שיקבעו. השוכר בתמורה ישלם סכום כספי לבעל הדירה בתנאים ולתקופה שתקבע בינהם בחוזה שכירות.

  חוזה שכירות רצוי שיכלול את התנאים וההתחייבויות הן של השוכר והן של המשכיר, תנאי וגובה תשלום שכר הדירה, אופציה להארכת החוזה בעתיד, ערבויות ובטחונות כספיים וכן יש לציין האם חוק הגנת הדייר חל על הנכס.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   חוזה שכירות – על מה חשוב לחשוב מראש

   ערבויות כספיות:

   א. ערבים: רצוי כי המשכיר יחתים על חוזה שכירות הדירה אנשים נוספים מעבר לשוכר כדי שיהיה מי שיעמוד בתנאי החוזה במידה והשוכר עצמו יפר אותו.

   ב.המחאות לביטחון: זוהי המחאה שמצוין עליה הסכום אך היא לא מוגבלת בזמן. המטרה היא שהמשכיר יוכל להפקיד את ההמחאה כשירצה מבלי שיצטרך לבקש את רשותו של בעל ההמחאה. הפקדת ההמחאה תעשה במקרה של נזק שנגרם לדירה או אי תשלום דמי שכירות.

   ג. ערבות בנקאית: התחייבות אשר אותה מאשר הבנק ומתחייב לשלם את הסכום הנקוב כאשר המשכיר ידרוש זאת וכל זאת מלי לבקש אישור מהשוכר. הבנק מצידו סוגר את הסכום הנקוב בערבות ומחזיק אותו ברשותו עד אשר תבוטל הערבות או שיהיה צורך לממשה.

   סעיפים אשר יקנו הגנה משפטית לצדדים:

   א. דמי השכירות: מה גובה דמי השכירות, מתי ישולמו וכיצד, ומה יקרה אם לא ישולמו דמי השכירות על ידי השוכר, מה יוכל המשכיר לעשות במקרה שכזה.

   ב. אופציה להארכת חוזה השכירות: הצדדים מסכימים מראש כי תהיה או לא תהיה אופציה להאריך את השכירות בדירה. המשמעות של אופציה להארכה היא שהחוזה השכירות יוארך באותם תנאים כמו החוזה הראשון.

   ג. ביקור של בעל הדירה: ישנם בעלי דירות ששמים את 'האצבע על הדופק' ובאים לבדוק מדי פעם את הדירה ואת השוכר. יש להגדיר זאת מראש כדי למנוע אי נעימויות או הטרדות מסוימות.

   ד. ציוד הקיים בדירה ובלאי: מהו תחום האחריות של השוכר על הציד הקיים בנכס, מהם הוצאות התיקון החלות על המשכיר, מה צריך להיות בדירה כשתוחזר בתום תקופת השכירות ועוד.

   ה. סיום ההתקשרות עוד בטרם הסתיים החוזה: מה חייב כל אחד מהצדדים במידה והחוזה הופר לפני שהסתיים והשוכר יוצא מהדירה אם ביוזמתו ואם לבקשת המשכיר.

   שאלות נוספות בעניין חוזה שכירות דירה

   בשביל מה צריך בכלל חוזה שכירות דירה? הרי יש בעלי דירות שמשכירים את הדירה וחותמים יחד עם השוכר על חוזה שכירות סטנדרטי ופשוט. אז למה בעצם צריך לתת כל כך הרבה תשומת לב לחוזה שכירות דירה.

   חתימה על חוזה שכירות כובלת את שני הצדדים לחוזה בחובות וזכויות אחד כלפי השני.

   שאלה חשובה היא האם יש צורך בעורך דין כאשר באים לחתום על חוזה שכירות דירה. קיימים כיום חוזי שכירות דירה רבים – אחידים או כאלו שניתנים לשינוי על פי בחירת הצדדים.

   שימוש בחוזים שכאלו טומן בחובו סכנה לא קטנה שכן קשה לחשוב מראש על כל האופציות הכרוכות בהשכרת הדירה. רצוי ומומלץ להתייעץ עם עורך דין לפני החתימה על חוזה שכירות דירה ולמנוע בעצם מצב בו ההסכם שנחתם חסר או לקוי ולא יגן על הצדדים בהמשך הדרך.

   חוזה שכירות אחיד יכול להוות בעיה ורק בגלל שהוא מאוד כללי ולא ספציפי. מחד סעיפים כללים מדי לא מתאימים להסכם שכירות שצריך להיות מותאם לנכס, ומאידך חסרים בו סעיפים שונים שרצוי כי יופיעו בחוזה שכירות.

   חוזה שכירות יש לנסח תוך מתן דגש לנכס הספציפי ולשוכר והמשכיר הספציפיים. כל אחד מהם צריך להעלות נקודות כי סביר שיהוו מחלוקות בעתיד וכדאי למנוע זאת כבר מראש.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר law4youth החוג למשפטים אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף