Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  מידע לעובדת: זכויות עובדת בטיפולי פוריות

  עובדת שכירה המעוניינת לעבור טיפולי פוריות מקבלת זכויות כחוק המגינות עליה בתהליך. מה מספר הימים שמותר לה להיעדר מהעבודה? האם היא מקבלת דמי מחלה? מה באפשרותה לעשות במידה ולא קיבלה זכויותיה כחוק? כל השאלות וכל התשובות

  טיפולי פוריות השתכללו רבות בשנים האחרונות, וישנן כיום מספר אפשרויות ודרכים לכל אישה, לממש את כמיתה להיות אימא.

  תוכן עניינים

  עם זאת, המסלול במקרים רבות עשוי להיות ארוך, מתיש, וכשמדובר בעובדת שכירה, מסלול זה גם דורש היעדרות מהעבודה לא מעט. המאמר שלפניכם שופך אור ועונה על שאלות חשובות, אשר כל עובדת השוקלת תהליך של טיפולי פוריות, או שכבר החלה, חשוב שתקרא.

  זה המקום לציין כי גם גברים עובדים זכאים כחוק להקלה בעבודתם במידה ועוברי טיפולי פוריות. במאמר זה נתייחס לנשים בלבד.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   כמה ימים מותר להיעדר מהעבודה בשל טיפולי פוריות?

   מספר הימים שמותר להיעדר מהעבודה של טיפולי פוריות, נקבע על ידי החוק, אשר מגדיר מספר אפשרויות, בעיקר בהתאם להיקף המשרה של העובדת:

   • עבור אישה העובדת שישה ימים בשבוע, קובע החוק כי ביכולתה לקבל עד ארבע סדרות טיפוליות בשנה, ועד 20 יום לכל סדרה, כלומר באפשרותה להיעדר עד 80 יום בשנה, על חשבון ימי המחלה אשר רשומים לזכותה.
   • עבור אישה העובדת חמישה ימים בשבוע, קובע החוק כי ביכולתה לקבל עד ארבע סדרות טיפוליות בשנה, ועד 16 יום לכל סדרה, כלומר באפשרותה להיעדר עד 64 יום בשנה, על חשבון ימי המחלה אשר רשומים לזכותה
   • כאשר מדובר בעובדת מדינה, ביכולתה לקבל שני ימי היעדרות נוספים עבור כל סדרת טיפולים.

   כמה שעות מותר להיעדר מהעבודה בשל טיפולי פוריות

   החוק מאפשר להיעדר מהעבודה באופן חלקי, ללא ניצול יום מלא:

   עובדת במשרה מלאה זכאית להיעדר 40 שעות בשנה (הכוונה כאן היא היעדרות חלקית מיום העבודה). כאשר מדובר בעובדת במשרה חלקית, היא זכאית גם כן להיעדר 40 שעות בשנה, אך באופן יחסי לחלקיות המשרה.

   מה אומר החוק בנוגע לתשלום דמי מחלה בשל טיפולי פוריות?

   בנוגע לתשלום דמי מחלה בשל טיפולי פוריות, החוק גם כן מבחין בין ימים שלמים לבין שעות בודדות, וקובע כך:

   • העובדת תקבל תשלום דמי מחלה עבור היעדרות של יום שלם מהעבודה, בתנאים הבאים:
   • ביום הראשון בכל סדרת טיפולים, לא זכאית העובדת לתשלום דמי מחלה.
   • ביום השני והשלישי בכל סדרת טיפולים זכאית העובדת לתשלום של 50% מהשכר.
   • מהיום הרביעי והלאה להיעדרותה של טיפולי פוריות, זכאית העובדת לתשלום מלא של דמי מחלה.
   • באשר להיעדרות של מספר שעות ולא יום שלם, קובע החוק זיכוי מלא מהשעה הראשונה. חשוב לציין כי התשלום עבור שעות ההיעדרות הינו ביחס לתקן השעות האישי של העובדת, ולנכותם ממכסת ימי המחלה של העובדת.

   האם יש הגנה מפני פיטורין?

   בהחלט ישנה הגנה מפני פיטורין עבור אישה הנמצאת בטיפולי פוריות. ראשית, מסביר עו"ד אליאב ביטון כי חל איסור מוחלט לפטר אישה העוברת טיפולי פוריות ולא נעדרה מהעבודה, ויידעה את המעביד שלה עד שלושה ימים לפני קבלת הודעת הפיטורין. כלומר עצם הדגש במקרה זה מתייחס לעובדה כי העובדת עוברת טיפולי פוריות וזוהי זכותה המלאה.

   מעבר לכך, אם לא ניתנה הודעה מראש לפני הפיטורין, העובדת בכל זאת מוגנת במידה ובידיה אישור רפואי רלוונטי אותו עליה להגיש עד 14 יום מהפיטורין, ובמידה שיידעה את המעסיק על טיפולי הפוריות, ממש בזמן הפיטורין.

   חשוב לציין, אישה המועסקת אצל אותו מעביד שישה חודשים ומעלה, מוגנת מפיטורין במידה ועוברת טיפולי פוריות, עד 150 יום.

   כיצד ניתן לאכוף את חוקי העבודה בנושא?

   אכיפת ההוראות שבחוקי העבודה יכולה להיעשות באמצעות פנייה לחוקי העבודה, למשרד העבודה. מה שחשוב הוא לדעת את החוקים ולדעת שקיימת זכאות מוגדרת אישה העוברת טיפולי פוריות, וזכותה לעבור טיפולי פוריות ולהגן על מעמדה במקום עבודתה, כחוק.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר Law4youth אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף