Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  איך עובד יכול לדעת אם מגיעות לו זכויות מכוח הסכם קיבוצי? (מדריך משפטי)

  מטריית דיני העבודה במדינה על שלל החוקים הפרושים תחתיה, הינה רחבה עד מאוד וכוללת הוראות, מגבלות, תנאים וכללים והכל, כדי להגן על זכויות העובד, הן על הזכויות הקוגנטיות (זכויות חלוטות) והן על הזכויות הנלוות.

  אך, ישנה מטרייה גדולה עוד יותר הכוללת בחובה זכויות נרחבות עוד יותר בעבור עובדים- ההסכמים הקיבוציים. הבעיה- עובדים רבים אינם מודעים לקיומם של הסכמים קיבוציים שרלוונטיים להם ולזכויות מכוחם ואם כן- כיצד יבדקו האם חל הסכם קיבוצי ואם כן- איזה?

  תוכן עניינים

  מהו הסכם קיבוצי?

  באופן כללי, הסכם קיבוצי הוא הסכם עבודה אשר נערך בין ארגוני עובדים לבין ארגוני מעבידים, בהתייחס למקום עבודה/מפעל מסוים או בהתייחס לענף מסוים. ישנם שני סוגי הסכמים קיבוציים:

  1. הסכם קיבוצי כללי: כשמו כן הוא – כללי. חל על שטח המדינה כולו או חלקו או על כל ענפי העבודה.
  2. הסכם קיבוצי מיוחד: חל על עסק/מפעל/מעביד מסוים.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   יתרונות ההסכם הקיבוצי

   עובדים הנהנים מחלות הסכמים קיבוציים עליהם, הינם בהכרח עובדים אשר הזכויות הסוציאליות המשתלמות להם מהם טובות, רחבות או גדולות יותר, כך למשל:

   1. קרן פנסיה – בהסכמים קיבוציים רבים ההפרשות לקרן הפנסיה מתחילות מהיום הראשון לעבודה, כאשר אצל עובד "רגיל"- המעסיק יחויב בהפרשות לקרן הפנסיה של העובד, רק לאחר שהשלים 6 חודשי עבודה.
   2. קרן השתלמות – בהסכמים קיבוציים רבים, נפתחת לעובד קרן השתלמות מיומו הראשון בעבודה או לאחר תקופה מסוימת. אצל "עובד" רגיל- אין כל חובה למעסיק לתת הטבה זו לעובד.
   3. דמי הבראה – בהסכמים קיבוציים רבים, מקבלים עובדים דמי הבראה "מוגדלים" ולא לפי הקבוע בחוק.
   4. ימי חופשה – בהסכמים קיבוציים רבים, מקבלים עובדים יותר ימי חופשה בשנה ולא לפי הקבוע בחוק.

   כלומר ולאור האמור, יותר מכדאי לעובד לברר האם חל עליו או על מעסיקו/ מקום העבודה שלו, איזשהו הסכם קיבוצי ואולי אף יותר מאחד.

   כיצד יבדוק עובד אם חל הסכם קיבוצי בעניינו?

   כיום, יש יותר ויותר גופים פרטיים ואף מקומות עבודה קטנים יחסית, אשר הסכמים קיבוציים שונים יכולים לחול עליהם (או אפילו יותר מהסכם אחד) ולכן ובכל מקרה, כדאי לעובד לבדוק במקום להפסיד זכויות וכספים רבים בשל חוסר ידיעה בלבד. מה ניתן לעשות?

   1. אם קיים וועד עובדים במקום העבודה – אפילו נציג אחד שאמור לייצג את העובדים, כדאי לפנות אליו לבירור (סביר להניח שאם יש וועד עובדים רציני, הוא כבר הנחה את העובדים בדבר זכויותיהם).
   2. דרך המלך בכל מצב של ספק – עובדים אינם (על פי רוב) משפטנים וכמו בכל תחום, כאשר מבקשים לבדוק זכויותיהם בכל עניין, ראוי שיפנו למקצוען בתחום: עורך דין יוכל לבדוק ביסודיות אצל רשם ההסכמים הקיבוציים האם חל (או יכול לחול) הסכם קיבוצי.
   3. מרכזי מידע ציבוריים – בדיקה עצמית של עובד בכל מיני פורומים של זכויות לעובדים או באתר של משרד העבודה והרווחה (סביר להניח כי אף אם ייתקל עובד בהסכם קיבוצי שאולי רלוונטי לו, לא יידע להבחין בכך).

   לא תמיד התשובה לשאלה – האם הסכם קיבוצי חל- הינה חד משמעית

   למשל מצב בו עובד יטען שהסכם קיבוצי חל ומעסיק יטען שלא (כי כך יצטרך לשלם כספים נוספים ולתת זכויות נוספות לעובד), כיצד יכריע בית הדין?

   על פי רוב, בית הדין בוחן את השאלה על פי מבחני עזר שונים כמו: מה העיסוק העיקרי של המעסיק? של מקום העבודה? כמה עובדים? במה רוב העובדים עוסקים? מה תפקיד העובד התובע אצל המעביד? וכיו"ב קריטריונים שיעזרו לבית הדין לקטלג את אותו מקום עבודה.

   אף אם מטריח ואף אם כרוך בהוצאה כספית, לעובד יותר מכדאי ורצוי לבדוק האם עליו או על מקום עבודתו חל הסכם קיבוצי אחד או יותר, אחרת, חשוף להפסד זכויות וכספים רק בשל אי ידיעתו.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר law4youth החוג למשפטים אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף