Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  זהירות – נזיקין וביטוח (חלק ב)

  זהירות – נזיקין וביטוח (חלק ב)

  תוכן עניינים

  לשון הרע

  לשון הרע הינה פרסום העלול לפגוע ולבזות אדם או תאגיד. פרסום על פי חוק איסור לשון הרע, מוגדר בצורה נרחבת וכולל כל אמצעי, בין בכתב ובין בעל פה, בין בתנועה ובין בציור ובצליל.

  חשוב לדעת, כי על פי חוק איסור לשון הרע, לא נדרשת פגיעה בפועל כתוצאה מהפרסום. כל שנדרש להוכיח, כי הפרסום עלול היה לבזות ולהשפיל אדם. מכאן, שאין צורך בהוכחת נזק, וכן לא נדרש להוכיח שלאדם האמור היה שם טוב ערב הפרסום. די אם יוכח כי הפרסום האמור עלול היה להשפיל ולבזות את האדם נשוא הפרסום, בכדי לגבש את עוולת לשון הרע.

  למענה משפטי מקצועי מיידי על כל שאלה בתחום הקשור ללשון הרע ניתן לפנות לפורום דיני נזיקין וביטוח- באתר הפורומים המשפטיים.

  פיצויים תאונות דרכים

  חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע את סדרי הדין בכל הנוגע לנפגעי תאונות דרכים. על פי החוק, אין חשיבות ליסוד האשם, ומכאן שאין משמעות לשאלה מי הגורם לתאונה. החוק קובע את העיקרון לפיו, כל נפגע, עקב תאונת דרכים, זכאי לפיצוי על נזקו.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   לעיקרון זה יש מספר חריגים אשר בהתקיימם לא יזכה הנפגע בפיצוי , וביניהם, כאשר עולה כי הנפגע נהג ברכב ללא היתר, כאשר הנהג נהג ללא רישיון נהיגה בתוקף, כאשר הנפגע ביצע פשע באמצעות הרכב עובר לתאונה ועוד.

   למענה משפטי מקצועי מיידי על כל שאלה בתחום הקשור לפיצויים תאונות דרכים ניתן לפנות לפורום דיני נזיקין וביטוח- באתר הפורומים המשפטיים.

   חוק ביטוח מנהלים

   חוק ביטוח מנהלים, ופוליסת ביטוח מנהלים, הנובעת ממנו, משמשת מעין ותכנית חיסכון הנפרעת בפנסיה, או בנסיבות של אבדן כושר עבודה, כתוצאה ממחלה או מוות.

   פוליסת ביטוח מנהלים מורכבת משלושה פרמטרים: פנסיה, אבדן כושר עבודה, וביטוח חיים. ניתן לבצע ביטוח מנהלים דרך חברות ביטוח המצויות בשוק. כאשר, המעביד מפריש לטובת העובד, מידי חודש, סכום כסף וכך גם העובד מפריש אחוז מסוים ממשכורתו, במטרה להבטיח את תנאיו הסוציאליים. חוק ביטוח מנהלים, מבטיח לעובד ולבני משפחתו, רמת חיים יציבה, גם בנסיבות בהן לא יוכל העובד לעבוד יותר.

   למענה משפטי מקצועי מיידי על כל שאלה בתחום הקשור לחוק ביטוח מנהלים ניתן לפנות לפורום דיני נזיקין וביטוח- באתר הפורומים המשפטיים.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר law4youth החוג למשפטים אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף