Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  זהירות בדרכים – על דיני תעבורה – חלק א'

  זהירות בדרכים - על דיני תעבורה – חלק א'

  תוכן עניינים

  פסילה מנהלית

  בסמכותו של שוטר, בדרגת קצין ומעלה, לפסול בפסילה מנהלית, את רישיונו של נהג שנמצא עובר על חוקי התעבורה, בזירת האירוע.

  לא כל עבירה על חוקי התעבורה מקימה את הסמכות לפסול רישיון בפסילה מנהלית. סמכות זו קמה כאשר מבוצעות עבירות ספציפיות וביניהן: נסיעה במהירות מופרזת, מעורבות בתאונת דרכים, נהיגה בשכרות וכו'.

  ניתן לפסול את רישיונו של נהג בפסילה מנהלית לפרק זמן שנע בן 30 ל-90 יום, בהתאם לחומרת העבירה שבוצעה.

  פקודת התעבורה נותנת שיקול דעת בעניין זה ומסמיכה את המשטרה לפסול רישיון בפסילה מנהלית גם לפרקי זמן קצרים יותר, על פי שיקול דעתה. אולם, בנסיבות בהן נגרמה תאונת דרכים שגרמה לאבדות בנפש, פקודת התעבורה מחייבת את המשטרה לפסול בפסילה מנהלית את רישיון הנהיגה של החשוד במעורבות בתאונה, למשך 90 יום, ובלבד שקיים יסוד סביר להניח שיוגש בעניין כתב אישום.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   בדיקת מהירות

   נסיעה במהירות מופרזת הינה אחת מהגורמים העיקריים לתאונות הדרכים. משטרת התנועה נלחמת בתופעה ונעזרת לשם כך במספר מכשירים אלקטרונים, באמצעותם ניתן לאמוד את מהירות נסיעתם של רכבים ולאכוף את המהירות המרבית המותרת, כפי שקבועה בתמרורים ובתקנות התעבורה.

   בין המכשירים המשמשים את משטרת התנועה לבדיקת מהירות, ניתן למצוא את הממל"ז, שהינו מכשיר לייזר המשגר קרן לייזר לעבר הרכב ואומד את מהירות נסיעתו. כן ניתן למצוא את מצלמות המהירות הפזורות בצידי הכבישים, ומתעדות באמצעות סרטי צילום, מכוניות שעברו על המהירות המותרת, ואת הממא"ל שבעיקרו דומה למצלמות הנייחות, אלא שהוא ממוקם בתוך רכב משטרתי או על חצובה בצד הדרך.

   לצורך הסתמכות על הממצאים של אומדני המהירות, יש לדעת, כי לצורך קבלתם כראיה יש להקפיד על הוראות ההפעלה וכן על מילוי התנאים המוקדמים שהציבו בתי המשפט לכל מכשיר לבדיקת מהירות. במידה ולא מולאו התנאים, הראיה אינה קבילה ולא ניתן להסתמך עליה.

   למענה משפטי מקצועי מיידי על כל שאלה בתחום הקשור לבדיקת מהירות ניתן לפנות לפורום דיני תעבורה- באתר הפורומים המשפטיים.

   קנסות תעבורה

   קנסות התעבורה מהווים סנקציה כספית המוטלת על נהגים שעברו על חוקי התעבורה. שיעורי קנסות התעבורה עומדים, כיום, על חמישה מדרגים, החל מ- 100 ₪, 250 ₪, 500 ₪, 750 ₪ ועד ל-1000 ₪, על פי חומרת העבירה שבוצעה וכן על פי הצורך בהרתעה בכדי לנסות ולמגר את התפשטות התופעה.

   לצורך הדוגמה: קנסות תעבורה בגין שימוש בטלפון ללא דיבורית, בזמן נהיגה, עומד על 1000 ₪, בעוד, אי הימצאותו של אפוד זוהר בתא הנהג, יחייב את הנהג ב-100 ₪ קנס.

   הצורך להילחם בתופעה של שימוש בטלפון בזמן נהיגה גרם לעליית קנסות התעבורה בגינן ל-1000 ₪, על מנת ליצור רתיעה בקרב ציבור הנהגים ולצמצמם את התופעה.

   הזמן המוקצב לתשלום קנסות התעבורה עומד על 90 יום, החל מיום קבלת הקנס. חשוב להקפיד לא לחרוג מהזמן הקצוב, שכן סכום הקנס מוכפל ב-50%, בתום התקופה האמורה.

   למענה משפטי מקצועי מיידי על כל שאלה בתחום הקשור לקנסות תעבורה ניתן לפנות לפורום דיני תעבורה- באתר הפורומים המשפטיים.

   דוחות תעבורה

   דוחות תעבורה מוטלים על נהגים שעברו על דיני התעבורה. ישנן שתי סוגי סנקציות המוטלות על עברייני תנועה, האחת סנקציה כספית, המוטלת באמצעות דוחות תעבורה המחייבים את הנהג בתשלום כספי, והשנייה, סנקציה של העמדה לדין.

   כאשר סנקציה זו מוטלת על עבירות תנועה הנחשבות לחמורות יותר.

   ניתן לערער על עצם קבלת הדוח על ידי הגשת בקשה לביטולו במשטרה, ובמידה ובקשה זו נידחת, ניתן לפנות לבית המשפט לתעבורה ולפרוס את טיעוני ההגנה בעניין.

   דוחות התעבורה מסווגים כעבירה מסוג "חטא", וככאלה תקופת ההתיישנות הקבועה בגינם הינה שלוש שנים. במהלכן, יש להוכיח, כי הרשות לא נקטה באף הליך לגביית הדו"ח. או אז, ניתן יהא לבטל את הדו"ח מחמת התיישנות.

   למענה משפטי מקצועי מיידי על כל שאלה בתחום הקשור לדוחות תעבורה ניתן לפנות לפורום דיני תעבורה- באתר הפורומים המשפטיים.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר law4youth החוג למשפטים אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף