Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  השתחררת מצה"ל? ביטוח לאומי נותן לך מתנה

  ביטוח לאומי הוא למעננו ובשבילנו. ביטוח לאומי עוזר לכל מיני אנשים בכל מיני מצבים. אחד מהם הוא מתן מענק לחיילים משוחררים אשר עבדו במשך 6 חודשים בעבודה נדרשת. 

  השתחררת מצה"ל? ביטוח לאומי נותן לך מתנה

  ביטוח לאומי נותן גם מענק לבנות שסיימו שירות לאומי של 24 חודשים. מהו המענק הזה בעצם? מה זו עבודה נדרשת? איך מקבלים את הכסף ומה צריך לעשות? מיד נראה.

  תוכן עניינים

  הזכאות למענק של ביטוח לאומי

  ביטוח לאומי משלם לחייל משוחרר את המענק בהתקיים שלושה תנאים:

  1. עבודה נדרשת – החייל המשוחרר עבד בעבודה המוכרת על ידי ביטוח לאומי כעבודה נדרשת לצורך קבלת המענק.

  2. משך עבודה מינימאלי  לשם קבלת מלוא המענק יש לעבוד במשך 6 חודשים אשר יכולים להיות רצופים או לא אך יש להשלים את תקופת 6 החודשים במשך 24 חודשים מיום השחרור. אם חלפו יותר מ- 24 חודשים (שנתיים) מיום השחרור לא ניתן לקבל מענק על ידי ביטוח לאומי.

  3. זכאות לדמי אבטלה – זכאות דמי אבטלה רלוונטי רק למי שהחל בעבודה הנדרשת לאחר שחלפה שנה מיום השחרור שלו.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   הגשת התביעה אל ביטוח לאומי

   חייל משוחרר המעוניין בקבלת המענק יכול לפנות לכל סניף של ביטוח לאומי ולמלא טופס תביעה לתשלום מענק. יש להגיש את התביעה לאחר סיום עבודה של 6 חודשים לפחות אך לא אחרי שחלפו 12 חודשים מתום העבודה. בקיצור חבר'ה, סיימתם 6 חודשי עבודה נדרשת, גשו בהקדם אל ביטוח לאומי ומלאו את הטפסים לקבלת המענק. יש לצרף לתביעה שלכם את המסמכים הבאים:

   1. צילום תעודת שחרור – צלמו את תעודת השחרור שלכם או כל מסמך אחר מצה"ל המראה מתי סיימתם את השירות. לגבי בנות שסיימו שירות לאומי יש להציג אישור של תקופת ההתנדבות.

   2. אישור מעסיק – עליכם לצרף לתביעה אל ביטוח לאומי אישור מהמעסיק שלכם שיפורט בו סוג העבודה שעשיתם, מקום העבודה ותקופת העבודה כמובן.

   3. התחלת עבודה מאוחרת – אם התחלתם לעבוד בעבודה הנדרשת רק לאחר שנה מיום השחרור שלכם עליכם גם לצרף לתביעה אל ביטוח לאומי את כל תלושי השכר שלכם במידה ועבדתם בשנה וחצי שקדמה לתקופה בה התחלתם לעבוד בעבודה הנדרשת.

   עבודה נדרשת לפי ביטוח לאומי

   הרעיון מאחורי המענק שנותן ביטוח לאומי הוא כמובן תמריץ בכדי לעודד חיילים משוחררים לעבוד בתחומים אשר יש בהם מחסור בכוח אדם. מטבע הדברים, ישנה רשימה ברורה של תחומים אשר עבודה בהם ובהם בלבד נחשבת כעבודה נדרשת לצורך קבלת המענק:

   1. תחנות דלק – כל עבודה בתחנת דלק אשר אינה מקצועית מזכה את החייל המשוחרר במענק.

   2. אתרי בנייה – כל עבודה באתר בנייה (למעט פקידות) מאפשרת לחייל משוחרר לקבל מענק.

   3. עבודה חקלאית – עבודה חקלאית בלתי מקצועית.

   4. טיפול באנשים עם מוגבלויות – לעבודה בתחום זה יש כל מיני תנאים ומומלץ לבדוק תנאים אלו היטיב על מנת שלא תפספסו את המענק.

   5. מפעלי תעשייה או בתי מלאכה – ישנו פירוט רחב לגבי העבודות המזכות במענק בתחומים אלו, כדאי להכירם היטיב לפני שאתם מתחילים בעבודה בתחומים הללו.

   6. עבודה בבתי מלון – ישנן עבודות רבות המזכות במענק כגון מלצרות, עבודה בצוות בידור, חדרנות וכדומה.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר law4youth החוג למשפטים אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף