Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  הפרת חוזה – כיצד מתמודדים?

  הפרת חוזה לעיתים היא מציאות קיימת. השאלה היא מה עושים וכיצד מתמודדים עם מצב שבו צד לחוזה מפר אותו. תקיפה משפטית בגין הפרת חוזה יכולה להתבצע על בסיס פיצוי כספי, דרישה לקיום החוזה או דרישה לביטולו המוחלט. במאמר הבא נסביר כיצד מתמודדים עם הפרה כזו.

  הפרת חוזה – כיצד מתמודדים?

  על מנת לדעת כיצד מתמודדים עם מקרים של הפרת חוזה יש להגדיר מהו בכלל חוזה, האם מדובר על מסמך משפטי מחייב וכיצד הוא נערך.

  תוכן עניינים

  לא כל הפרה של החוזה מחייבת קבלת פיצוי, ויש לזכור זאת לפני שניגשים להפעיל הליכים משפטיים.

  מעבר לכך, התייעצות עם עורך דין לגבי הפרת החוזה יכולה לעזור לבחור את שיטת הפעולה הרצויה. הפרה של חוזה שכירות אינה דומה להפרה של חוזה בין שותפים, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר על עסק הנמצא ברשות מספר גורמים שונים. מצד שני, חוזים מכל הסוגים וללא יוצא מן הכלל כפופים לחוק החוזים. מטרת החוק היא לענות על השאלה מה זכאי אזרח לקבל במידה ומופר חוזה על ידי הצד שמנגד.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   כך מוגדרת הפרת חוזה

   הפרה של חוזה היא מעשה או מחדל בניגוד לנאמר ולכתוב בתוך החוזה עליו הסכימו וחתמו הצדדים. באופן עקרוני יכול הצד הנפגע לדרוש כתוצאה מהפרה של החוזה פיצוי בדמות ביטול החוזה, פיצוי כספי או את קיום החוזה המקורי. בכל הקשור אל חוזים קיים גם המושג "תום לב", הנקבע על פי הנסיבות הספציפיות בכל הסכם. חוזים כדאי לקיים אך גם במידה ואתם עומדים בצד הנפגע, שמרו על כבודכם ואל תגררו את המאבק המשפטי לסוגיות מיותרות ומסובכות.

   חושבים שהצד השני הפר את החוזה? כדאי שתדעו איך לתקוף

   ההתמודדות עם הפרת החוזה באחת מבין הדרכים המשפטיות שצוינו נעשית באופן הבא:

   א. דרישה לפיצוי כספי – הפרה של חוזה ותוצאות להן גרמה ההפרה יכולים לגרור פיצוי כספי הנקבע על ידי בית המשפט. מבחינת התובע, עליו להוכיח כי המפר יכול היה לצפות את תוצאות ההפרה מראש. בית המשפט מבחין במקרים הללו בין נזקים מרחיקי לכת אשר אינם נגרמו באופן ברור כתוצאה מהפרת החוזה לבין נזקים שסביר שקרו כתוצאה ממנה. במידה ומדובר על נזק כספי קל מאוד להחליט על גובה הפיצוי, אך במקרים של נזק אחר צריך בית המשפט להפעיל שיטות חישוב וכימות. התובע צריך לזכור כי בית המשפט מצפה כי ימנע את המשך הנזק. תקיפה משפטית מוקדם ככל האפשר תוכיח לבית המשפט את הגינותו של הנפגע ותקל על קבלת הפיצוי.

   ב. קיום החוזה – זו היא דרישה נפוצה בעיקר בקרב בעלי עסקים. במסגרת הדרישה הזו מחייב בית המשפט את מי שחתם על החוזה לקיים אותו על פי הניסוח המקורי. לא תמיד בית המשפט קובע אכיפה של החוזה לטובת הנפגע ללא תמורה, ולעיתים גם התובע נדרש למלא את חלקו.

   ג. ביטול החוזה – הפרה יסודית יכולה להביא לביטולו המוחלט של החוזה. הפרה זו מוגדרת כפעולה אשר הייתה מונעת את החתימה על החוזה במידה ואחד הצדדים היה יודע עליה מראש. מעבר לכך, הצדדים יכולים להגדיר כבר בעת החתימה על החוזה מהי הפרה יסודית וכך להגיע להסכמה מהירה יותר גם בבית המשפט. על מנת לבטל את החוזה בשל הפרה יסודית צריך הנפגע להודיע למפר על הביטול, לשלוח את ההודעה סמוך למועד בו התגלתה ההפרה ולהשיב את כל הזכויות שלו. המטרה של ביטול החוזה היא להחזיר את המצב לקדמותו.

   מאפייני החוק עומדים לצידכם

   תקיפה בגין הפרה של חוזה יכולה להתבצע בקלות במידה ומכירים את מאפייני החוק. כדאי לפנות אל עורך דין הבקיא בתחום על מנת לברר אילו תרופות מציעים דיני חוזים, לבחון כל מקרה לגופו ולפעול בהתאם. בתי המשפט נוטים לפסוק לצד הנפגעים אך ישנן לא מעט נסיבות אשר עשויות לשנות את המצב.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר Law4youth אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף