Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  הזכות לדמי פגיעה בעקבות תאונת עבודה (מדריך משפטי)

  עובדים שכירים ועצמאיים, חייבים בתשלום דמי ביטוח בביטוח הלאומי. התשלום הזה מהווה ביטוח למי שנפגע בתאונת עבודה, ומאפשר לקבל דמי פגיעה. דמי הפגיעה הם מה שהביטוח הלאומי משלם למי שנפגע בעבודה כפיצוי על אובדן שכר או הכנסה (מתאונת עבודה או ממחלת מקצוע).

  הזכות לדמי פגיעה בעקבות תאונת עבודה (מדריך משפטי)

  תאונת עבודה יכולה להיגרם גם בעקבות מחלת מקצוע, או כמיקרוטראומה (פגיעה שחוזרת על עצמה לאורך זמן ומתבטאת בנזק פיזיולוגי או תפקודי). על-מנת לקבל הכרה, על הנפגע להביא חוות-דעת מרופא על כך שאיננו כשיר לעבוד (בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לכישוריו). דמי פגיעה ישולמו גם עבור מתנדבים שנפגעו במסגרת התנדבותם, במידה והנזק שנגרם להם במסגרת ההתנדבות, הוכר בחזקת פגיעת עבודה.

  תוכן עניינים

  מה צריך לעשות כדי לקבל דמי פגיעה מתאונת עבודה?

  עורך דין תאונות עבודה תומר בכר מבהיר כי יש חשיבות במילוי והגשת טופס תביעה בגין תאונת עבודה מוקדם ככל האפשר לביטוח הלאומי. הגשה אחרי 12 חודשים מקרות התאונה תחשב כשיהוי ועשויה לפגוע בסכומי הפיצויים.

  כמו בכל תביעה, יש לאסוף פרטים ממי שהיו בסביבת התאונה, לצלם את הזירה ולהתפנות עם טופס מהמעסיק לטיפול רפואי. לטופס התביעה יש לצרף את המסמכים הרפואיים הבאים:

  עובדים שכירים

  • "תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה" עם האבחנה הרפואית והתקופה שבה הנפגע אינו מסוגל לעבוד עקב הפגיעה, או דוח חדר מיון, או תעודה רפואית מבית חולים (לא כולל תעודה משירות רפואי פרטי).
  • כל מסמך אחר המעיד על הנזק הרפואי שנגרם כתוצאה מהפגיעה (כגון דוח מד"א).

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   עובדים עצמאים – במידה והפגיעה קרתה מחוץ לעסק

   • אישור מהגורם שעבורו ביצעו את העבודה (חשבונית על ביצוע העבודה, הזמנת עבודה, תעודת משלוח וכדומה).

   מתנדבים שנפגעו במהלך פעולת ההתנדבות

   • אישור מהגוף המפנה להתנדבות את ההפניה להתנדבות.
   • אישור הפרטים הקשורים בפגיעה (תיאור הפגיעה, מקומה וכו’) חשוב שהגוף המפנה יחתום על טופס התביעה במקום המיועד למילוי על-ידי המעסיק.

   אם הפגיעה היא כתוצאה מתאונת דרכים, או שיש תביעת נזיקין נגד צד ג׳, יש לצרף גם

   מה בין ימי מחלה לדמי פגיעה?

   הביטוח הלאומי משלם את מלוא דמי הפגיעה בגין 12 הימים הראשונים להיעדרותו של העובד לאחר תאונת העבודה. הסכום ששולם יגבה בפועל מהמעסיק על ידי המוסד לביטוח לאומי.

   הביטוח הלאומי משלם את מלוא דמי הפגיעה בגין 12 הימים הראשונים להיעדרותו של העובד לאחר תאונת העבודה

   במידה והעובד נעדר מעבודתו לתקופה פחותה מ – 12 ימים, המעסיק איננו רשאי לנכות ימי מחלה מצבירת ימי המחלה של העובד. זאת למעט שני ימי ההיעדרות הראשונים שאחרי היום שבו אירעה התאונה. עבור 2 הימים האלה, הביטוח הלאומי איננו משלם דמי פגיעה לעובד, והם ייחשבו כימי מחלה שהמעביד יהיה אחראי לשלם לעובד דמי מחלה תאונת עבודה תמורתם.

   זאת בכפוף לכך שהעובד הגיש למעסיק תעודת מחלה מרופא, ולזכותו נצברו ימי מחלה. עבור יום הפגיעה, ישלם המעסיק שכר ליום מלא, אף אם ביום זה לא עבד העובד את כל יום העבודה.

   איך מחושבים דמי הפגיעה מתאונת עבודה?

   דמי פגיעה מחושבים בגין 12 ימי ההיעדרות הראשונים של העובדים, במהלך התקופה שבה הם אינם יכולים לעבוד ועד 90 ימים מיום הפגיעה. החישוב הוא לפי 75% משכר העובד (ברוטו) הממוצע, ב – 3 החודשים שקדמו לפגיעה – אלא אם קיים סעיף בהסכם העבודה הקובע שיעור אחר. מתשלום דמי הפגיעה מנוכים מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ומס בריאות.

   בסיכומו של דבר, חשוב לזכור שדמי הפגיעה הם כסף שהביטוח הלאומי משלם למבוטח שנפגע בעבודה, או בדרך אליה או ממנה. דמי פגיעה הם פיצוי על אובדן שכר או הכנסה (מתאונת עבודה או ממחלת מקצוע), ובתנאי שהנפגע אינו מסוגל לעבוד לא בעבודתו ולא בעבודה מתאימה אחרת, כתוצאה מהפגיעה. הזכאות נקבעת בכפוף לאישורים רפואיים, ולהוכחה שהתאונה נגרמה בעקבות או במקום העבודה.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר law4youth החוג למשפטים אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף