Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  ההשלכות של חדלות פירעון (מדריך משפטי)

  בחלוף העיתים, משאנו מנסים להתעורר מתוך הזעם הכלכלי והלאומי אליו נקלענו. נשאלות שאלות רבות לעניין היום של המחר, מה תעשה משפחה ללא הכנסה או אדם פרטי שכל כספו נשרף מחד אך חובותיו תפחו מאידך? ובכן, כנראה יהפוך לחדל פירעון.

  תוכן עניינים

  מה זה אומר מבחינה משפטית אדם חדל פירעון?

  אדם אשר סך הכנסותיו אינו מספק לו את האפשרות לעמוד בכלל הוצאותיו, אי היכולת להיפרע הופכת את החייב לחדל פירעון בפני נושיו. (חייב – אדם שחייב כסף, נושה – אדם שחייבים לו כסף)

  חדלות פירעון היא מצב כלכלי שבו חייב אינו יכול לשלם את חובותיו במועדם, בין אם מועד פירעונם הגיע ובין אם לאו, או שהתחייבויות החייב, לרבות התחייבויות עתידיות ומותנות שלו, עולות על שווי נכסיו.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע״ח–2018

   איך משפיע על החיים שלי הליך חדלות הפירעון?

   1. השפעה כלכלית
   2. השפעה חברתית
   3. זמן הימשכות ההליך
   4. השפעות הטווח הרחוק
   1. השפעה כלכלית

   אדם אשר חדל פירעון, מסביר עו"ד אליאב ביטון: נדרש למספר הגבלות במסגרת "צו פתיחת ההליכים" אותו מקבל עם כניסתו להליך מוגבל החייב שזוכה לכינוי "יחיד"

   • הגבלת ניהול חשבון בנק ביתרת זכות בלבד, כלומר אסור שיהיה מינוס, חשבון הבנק יוכל להתקיים ב-0 ₪ בלבד והלאה.
   • הגבלת שימוש בכרטיסי אשראי, לכרטיסי חיוב מייד מסוג דביט/דיירקט בלבד.
   • איסור לשימוש בהמחאות, אין צ'קים ככלל לרבות לשם שכר דירה, מלבד חריגים.
   • עמידה בצו תשלומים חודשי שנקבע מטעם הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי אם גובה החובות שנצברו – בעת הגשת הבקשה היו מעל ל-161,236.45. במידה ומתחת ההתנהלות מול רשם הוצאה לפועל.
   • העברת זכויות בקופות הגמל והפנסיה לידי המדינה לשם מימושם לרוב, במסגרת ההליך. יובהר כי בעיקר מדובר בכספי פיצויים אשר יש רווחיות במימושם.
   • הגשת דוחות דו חודשיים עם כלל האסמכתאות, חדירה לפרטיות.
   1. השפעה חברתית

   אדם אשר חדל פירעון, רבות ירגיש דחוי חברתית היות והרגשת "האח הגדול" מעקב כלל הגורמים השונים אחר הפרט מורגשת ביתר שאת.

   • הגשת דוחות דו חודשיים, חדירה לפרטיות אשר לעיתים גובלת באי נעימות רבה שכן הרגשת הפרט כאילו וסובבו אותו ולקחו לו את כל שהיה ניתן ולא ניתן, קשה היא.
   • הרגשת החבות המתמדת לנושים השונים, אינה תעזוב את האדם גם לאורך ההליך ואף אחריו.
   • עם כל זאת, ההרגשה של הבריחה ולו מזערית מהבריחה הקבועה של בעלי הדרור החייבים מהנושים, מאפשרת להם מעט מרווח של נשימה והרגשה כאחד האדם.
   • הליך שיקום כלכלי, יש בו כדי לשמור על כבודו של אדם ולמנוע ממנו התדרדרות כלכלית נוספת עם מעטפת מגשימה ונוחה כלכלית ואישית.

   1. זמן הימשכות ההליך

   אדם חדל פירעון אשר יעמוד בחובות ההליך, לרבות הגשת דוחות דו חודשיים בזמנם ועמידה בצו התשלומים החודשי ושקיפות מלאה. עתיד לסיים את החלק הראשון של ההליך בתוך שנה וחצי. לאחר מכן יקבל צו לשיקום כלכלי במסגרתו יחוייב בעמידה בתשלום לאורך 36 חודשים נוספים ואז קבלת ההפטר המיוחל.

   אין באמור כדי לחול על כל המקרים, שכן כל מקרה הינו אינדיבידואלי ונבחן לגופו.

   1. השפעות הטווח הרחוק

   אדם אשר חדל פירעון בעברו, לעיתים יזכה לחוש בעתיד הימים את היכולת להסתפק במועט ולהוקיר את הקיים.

   משאדם עמד בכלל חובותיו כלפי ההליך ייהנה מהזכות האיתנה ביותר – קבלת ההפטר המיוחל מכלל החובות ברי ההפטר מלבד חובות שאינם ברי הפטר כגון חובות בגין מזונות ומיסים.

   שאלה שנשאלת רבות, אני לאחר 3 שנים מקבלת ההפטר – האם אוכל לזכות בלוטו? ובכן מותר לזכות בלוטו, אך לא בטוח שהכספים יועברו לידי הזוכה המאושר אלא הקופה המתעשרת.

   תשומת לב מיוחדת של כלל הקוראים היקרים כי אדם אשר חדל פירעון וסיים את התוכנית, בהתאם להפטר אותו קיבל יהיה מוגבל מביצוע פעולות מסוימות למשך עד 5 שנים מיום קבלת ההפטר. כמו כן, יזכה האדם לחובת דיווח מטעמו לנאמן בגין כל סכום כסף שהופקד או זכאי לו היחיד. שכן יהיו כספים אשר יהיו שייכים לקופת הנשייה.

   לסיכומו של עניין, נגענו ברוב ההשלכות של הליך חדלות הפירעון על החייב במהלך ולאחר תומו, יש לשקול בתבונה רבה כל צעד ולהימנע מקבלת החלטות כלכליות בפזיזות.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר Law4youth אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף