Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  האם יש חוק שמסדיר את טיפולי השיניים בישראל?

  במאמר הבא נכיר את פקודת רופאי השיניים ואת חוק זכויות החולה, אשר מסדירים את טיפולי השיניים בישראל ומאפשרים לבית המשפט להכריע בשאלות של רשלנות רפואית.

  האם יש חוק שמסדיר את טיפולי השיניים בישראל?

  חוק זכויות החולה הוא זה שעומד בין היתר גם לרשותם של מטופלים בתחום השיניים. יחד עם זאת, חוק זכויות החולה הנו עיקרון מנחה כללי הקובע את החובות של הרופא כלפי המטופל.

  תוכן עניינים

  ההתמקדות בחוק הזה היא בנושא ההסכמה מדעת: על הרופא לקבל הסכמה מדעת מהמטופל לפני תחילת הטיפול. ההסכמה מדעת היא תנאי לבירור האוטונומיה של החולה והחירות הניתנת לו בנוגע להחלטה על גופו. מלבד חוק זכויות החולה ואי מסירת מידע אשר יכולה להביא לפגיעה באוטונומיה ולרשלנות רפואית שיניים, פקודת רופאי השיניים 1979 מאגדת את ההנחיות של משרד הבריאות.

  מושגים בסיסיים בפקודת רופאי השיניים

  פרק א' בפקודת רופאי שיניים קובע את ההגדרות ואת הפרשנות של הדיסיפלינה הרפואית הספציפית. הפרק מגדיר מה משמעות מושגים כגון וועדה מייעצת, טכני שיניים, מחלה מסכנת, עיסוק ברפואת שיניים, שיננית ועוד. בפרק ב' עובר החוק לדון בנושא של ייחוד העיסוק בריפוי שיניים. החוק מציין שני מורשים בלבד לריפוי שיניים בישראל:

  א. רופא שיניים בעל רישיון או היתר זמני

  ב. מרפא שיניים בעל תעודת היתר

  מבחינת פרק ב' בפקודת רופאי השיניים, הייחודי של העיסוק בריפוי שיניים באה לידי ביטוי בכך שמי שאינו מורשה לא יעסוק בריפוי שיניים ולא יתחזה. הזכאים לקבל רישיון, על פי פרק ג' בפקודה, הם אזרחי ישראל או תושבי קבע אשר עונים על הדרישות הבאות:

  א. הגינות

  ב. השכלה בריפוי שיניים – תואר המעיד על סיום לימודים בבית ספר לרפואת שיניים המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או הכרה של המנהל הכללי במשרד הבריאות בלימודי רפואת שיניים בחו"ל.

  ג. הצלחה בבחינות שקובע המנהל הכללי במשרד הבריאות והמועצה המדעית

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   רישוי והפעלת אמצעי משמעת

   הפרקים הבאים בפקודת רופאי השיניים מתייחסים לנושאים כמו רישוי, פיקוח רפואי והבחנה בין התארים בריפוי שיניים. לאחר מכן קובעת הפקודה כיצד יכולים רופאי השיניים לפרסם את עצמם או להשתמש בסמים הדרושים לצורך הרדמה.

   בפקודת רופאי השיניים מצוין כיצד יש להפעיל אמצעי משמעת על רופאים ומה הן סמכויות שר הבריאות בהקשר הזה.

   הפקודה קובעת כיצד יש להתנהל מול מתחזים כמורשים לריפוי שיניים, מורשים המשתמשים בתואר שלא כדין או הפרעות אחרות. לבסוף קובעת הפקודה כיצד יש לנהל את בדיקת התעודות של רופאי השיניים, איך לערוך ביקורת עליהם ומתי יש לגבות אגרות ודמי השתתפות בקורסים.

   הסדרת עבודתם של הרופאים

   פקודת רופאי השיניים יכולה לשפוך אור על היחס של החוק כלפי רפואת השיניים בישראל. כפי שניתן להבין, הפקודה מסדירה את עבודתם של המטפלים ולמנוע מקרים של רשלנות רפואית בטיפול שיניים. יחד עם זאת, הפקודה מתייחסת אל המטפלים בלבד ואינה כוללת את הזכויות של המטופלים. לכן, חוק זכויות החולה הוא זה שאמור לספק את התשתית להסדרת טיפולי השיניים בישראל.

   תפקידו של בית המשפט בקביעת פיצויים

   מטופל אשר מרגיש כי נפגע בתוצאה ממקרה של רשלנות רפואית בטיפול שיניים יכול לנהל תביעה בבית המשפט. על פי החוק, הוא צריך להוכיח את קיומה של חובת הזהירות מצד הרופא, את ההפרה של חובה זו, את הנזק הנגרם כתוצאה מההפרה ואת הקשר הסיבתי בין ההפרה לבין הנזק.

   כל אלו הם צעדים חשובים לצורך השגת פיצויים במקרה של רשלנות רפואית בטיפול שיניים. לסיכום, חוק זכויות החולה מצד אחד ופקודת רופאי השיניים מצד שני מהווים את המסגרת לטיפול המשפטי. הם מאפשרים לבית המשפט לזהות את הייחודיות של רפואת השיניים ולעמוד לצד האזרחים לצורך קביעת פיצויים.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר law4youth החוג למשפטים אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף