Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  דיני עבודה: חישוב פיצויי פיטורין, הודעה מוקדמת, חוק שעות עבודה ומנוחה

  דיני עבודה בישראל מגנים על העובד וקובעים מהם זכויותיו. על חוק שעות עבודה ומנוחה שמעתם? איך מחשבים פיצויי פיטורין? הכל במאמר שלפניכם.

  דיני עבודה: חישוב פיצויי פיטורין, הודעה מוקדמת, חוק שעות עבודה ומנוחה

  יחסי עובד – מעביד בישראל, מושתתים על חוקי העבודה. אלו מעגנים את זכויותיהם של עובדים ובין השאר, את זכותם לקבל גמול שעות נוספות בתקופת עבודתם, זכותם לקבלת הודעה מוקדמת על פיטורים ותשלום פיצויי פיטורין.

  תוכן עניינים

  כל אחת מן הזכויות הללו, מעוגנת בחוק אחר. חוק שעות עבודה ומנוחה, קובע את זכותו של עובד לגמול שעות נוספות. תביעות רבות בתחום דיני העבודה, עניינן בגמול שעות נוספות, אשר לא שולם כלל או לא שולם במלואו, לעובד.

  חוק הודעה מוקדמת, מחייב את המעביד לתת לעובד, בכתב, הודעה מוקדמת על פיטוריו. במסגרת זו, תינתן לעובד גם זכות שימוע. מטרתה של ההודעה המוקדמת היא לאפשר לעובד, להתחיל לחפש מקום עבודה חלופי, עקב פיטוריו. הזכאות להודעה מוקדמת משתנה מעובד בשכר לעובד במשכורת, אך בשני המקרים, אם המעביד חפץ בעזיבתו המיידית של העובד, ישלם חלף הודעה מוקדמת.

  פוטר העובד מעבודתו או התפטר בדין מפוטר, ישלם המעביד לעובד פיצויי פיטורין. אופן חישוב פיצויי פיטורין ועצם הזכאות להם, מופיעים בחוק פיצויי פיטורין.

  חוק שעות עבודה ומנוחה

  עניינו של חוק שעות עבודה ומנוחה הוא בקביעת מסגרת ליום עבודה ולשבוע עבודה והוא מסדיר בין השאר את הנושאים הבאים:

  1. הגדרת שבוע עבודה : החוק מסביר מהן שעות עבודה רגילות, פר יום ופר שבוע, כך שכל חריגה מאלו, מהווה שעות נוספות.

  2. גמול שעות נוספות : אחת מקביעותיו החשובות של החוק היא גמול שעות נוספות. העובד יקבל תוספת שכר של 25% לפחות משכרו הרגיל, עבור כל שעה משתי השעות הנוספות הראשונות. עבור כל שעה נוספת יקבל העובד תוספת של 50% לפחות משכרו הרגיל. יודגש כי גם חלקים משעה נוספת, יזכו את העובד בתוספת שעות נוספות, באופן יחסי.

  3. הפסקות : זכותו של עובד להפסקה, ביום העבודה, היא חשובה ביותר, על מנת שיוכל לאכול, להתרענן ולהמשיך בעבודתו. חוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי ביום עבודה של 6 שעות ומעלה, זכאי העובד למנוחה של 3/4 שעה לפחות.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   הודעה מוקדמת – חובתו של מעביד

   כאשר מעביד מעוניין לפטר עובד, עליו לתת לו הודעה מוקדמת, בכתב. זו מאפשרת לעובד, להתחיל לחפש עבודה חדשה, בשל פיטוריו.

   חוק הודעה מוקדמת מבחין בין עובד במשכורת לבין עובד בשכר. עובד במשכורת, מרוויח משכורת חודשית קבועה. עובד בשכר, מקבל שכרו על פי תעריף שעתי ומשכורות מורכבת מסך השעות שעבד בכל חודש.

   עובד במשכורת זכאי ליום אחד של הודעה מוקדמת, בגין כל חודש עבודה, במהלך חצי שנת העבודה הראשונה. החל מן החודש השביעי ועד לתום שנת העבודה הראשונה – הודעה מוקדמת של שישה ימים, בתוספת של יומיים חצי בשל כל חודש עבודה.

   בתום שנה אחת ומעלה, זכאי עובד במשכורת, להודעה מוקדמת של חודש ימים.

   לעומת זאת, עובד בשכר, יקבל הודעה מוקדמת של חודש, רק לאחר שנת עבודתו השלישית. במהלך השנה הראשונה, זכאי להודעה מוקדמת של יום אחד, לכל חודש. במהלך השנה השנייה, הודעה מוקדמת של 14 יום, בתוספת יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה. במהלך השנה השלישית, 21 יום הודעה מוקדמת, בתוספת של יום אחד, בגין כל שני חודשי עבודה.

   חשוב לציין כי אם המעביד מעוניין לפטר את העובד לאלתר, חייב הוא לשלם לו חלף הודעה מוקדמת.

   חישוב פיצויי פיטורין

   עובד שכיר זכאי לקבל פיצויי פיטורין, אם פוטר או התפטר בדין מפוטר, אם עבד שנה אחת לפחות עבור מעסיק אחד או מקום עבודה אחד. הכוונה היא כי חילופי מעסיקים, לא יבטלו את זכאותו של עובד לפיצויי פיטורין.

   סעיף 20 לחוק פיצויי פיטורין, קובע את אופן החישוב של פיצויי פיטורים ולעניין זה ישנה הבחנה, כמו לעניין הודעה מוקדמת, בין עובד במשכורת לבין עובד בשכר.

   חישוב פיצויי פיטורין לעובד במשכורת הוא חודש אחד לכל שנת עבודה, כך שאם עובד עבד 10 שנים והרוויח 4,500 ₪ לחודש, הרי שזכאי הוא לפיצויי פיטורין בסך של 45,000 ₪.

   עובד בשכר, זכאי לשכר של שבועיים בגין כל שנת עבודה, כך שאם עבד 10 שנים והרוויח 4,500 ₪ בחודש, יקבל 22,500 ₪ כפיצויי פיטורין.

   על המעסיק עובדים חלות חובות שונות, בהקשר לעובדיו. בתקופת העבודה , מחויב המעביד לשלם גמול שעות נוספות לעובד, על פי חוק שעות עבודה ומנוחה. חוק פיצויי פיטורין קובע את חובתו של המעביד לשלם פיצויי פיטורין, כאשר אופן חישוב פיצויי פיטורין, הוא בהתאם לשכרו של העובד. החליט המעסיק לפטר את העובד, חייב הוא לתת הודעה מוקדמת או חלף הודעה מוקדמת.

   לקריאה נוספת: דיני עבודה >>

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר Law4youth אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף