Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  דיני עבודה במאה ה-21

  חשוב שכל מי שעובד או מעסיק עובדים יכיר את דיני העבודה, תחום זה בעל חשיבות חברתית כלכלית גדול. על ידי הבנה תיאורטית של התפתחותו, וסקירה של נקודות מרכזיות בדיני העבודה בישראל נעמיק מעט בתחום משפטי מרתק זה.

  דיני עבודה במאה ה-21

  תוכן עניינים

  דיני העבודה הם תחום משפטי חשוב ונרחב, בישראל ישנו בית משפט לתחום זה שהוקם על ידי ההסתדרות. בית הדין לעבודה הוא בן שתי ערכאות- מחוזי וארצי. דיני העבודה מהווים נושא לדיון עליו ניטש ויכוח בין גישות שונות. מצד אחד יש הטוענים כי השוק צריך להתנהל בחופשיות וכי אין להתערב בו אלא בכשלים חמורים, לכן דיני העבודה שנותנים כח לעובדים יכולים להוות הפרעה.

  מנגד, ישנה גישה הטוענת כי דיני עבודה הם נקודת ההשקה בין מעמדות נמוכים למעמדות גבוהים ולכן יש להשתמש בהם בצורה שלא תגרום לניצול המעמדות הנמוכים.

  הצהרת פילדלפיה מ1944 נקבע כי העבודה אינה מצרך. כבוד האדם ועבודתו כרוכים אחד עם השני ולא ניתן להפרידם. לכן, דיני העבודה כיום נועדו ליצור איזון בין כוחם של המעסיקים לבין חולשתם של העובדים. בתקופה זו יש חשיבות גדולה ורלוונטיות לשאלות הנוגעות לדיני העבודה, מצד אחד עקב הגלובליזציה שגורמת לכלכלה להפוך בינלאומית, ומצד שני עקב התופעה של מיקור חוץ, כלומר, העסקת עובדי קבלן והמשמעויות הנלוות לתופעה זו.

  זכויות בולטות שמקנים דיני העבודה

  שכר מינימום. חובת המעביד לשלם לכל עובד שכר מינימום (שעתי, יומי, חודשי).

  דמי מחלה. עובד יהיה זכאי לקבל עבור ימי מחלה שכר כדי שלא ייווצר מצב בו עובד חולה לא יקבל שכר בכלל. כמו כן, מגיע לעובד דמי מחלה בגין מחלה של ילדיו, הוריו או בן/בת זוגו.

  חישוב פיצויי פיטורים. דיני העבודה קובעים כי עובד שעבד במקום עבודה 12 חודשים זכאי לפיצויים במקרה שפוטר. ישנם מקרים מסוימים בהם גם אם העובד התפטר הוא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   חופשת לידה. דיני העבודה קובעים כי כל עובדת שקרובה ללדת זכאית לחופשה. יכולה לבחור עד 6 שבועות לפני הלידה לקחת את החופשה, משכה של החופשה מלבד במקרים מסוימים) הוא 12 שבועות. חוק ביטוח לאומי מעניק ליולדת דמי לידה לפי תנאים מסוימים הקבועים בו.

   שיוויון הזדמנויות בעבודה. אסורה הפליה על רקע מין, נטייה מינית, מעמד האישי, הורות, הריון, גיל, גזע, דת, לאומיות, ארץ מוצא, השקפה, שיוך למפלגה, משך תקופת המילואים או מחמת מוגבלות בקבלתו לעבודה, תנאי העבודה, קידום בעבודה, הכשרה מקצועית, פיצויי פיטורים והטבות אחרות.

   חופשה שנתית. דיני העבודה מקנים לעובד מספר ימי חופשה בשנה שמשתנים לפי הותק במקום העבודה.

   דמי הבראה. המעסיק משתתף בהוצאות ההבראה והנופש של עובדיו, ללא צורך מצד העובד להוכיח כי אכן יצא לנופש. יש לציין כי בניגוד לזכויות האחרות, זכות זו אינה ניתנת לכל העובדים.

   דיני עבודה – ביאור מושגים חשובים

   חוקי מגן. הרבה מדיני העבודה הם דינים קוגנטיים, היינו, חוקים שלא ניתן להתנות עליהם. המדינה רוצה להשיג איזון ראוי בין זכות הקניין של המעביד לזכויותיו של העובד. חוקים שהוזכרו כמו חופשה שנתית, דמי מחלה או שכר מינימום הם כאלו שגם אם העובד יחתום על חוזה שמנוגד להם, הוא לא יהיה בתוקף.

   מהו ההבדל הסכם קיבוצי להסכם אישי? ההסכם הקיבוצי הוא חוזה שמטרתו להסדיר את זכויותיו של העובד, הוא נחתם בין ארגון עובדים למעביד. הסכם אישי גם הוא בא להסדיר זכויותיו של עובד אך הוא נחתם בין עובד יחיד לבין מעסיק.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר law4youth החוג למשפטים אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף