Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  גירוש פליטים אוקראינים – היבטים משפטיים

  בשל הפלישה הרוסית לאוקראינה, נוצרה תופעה נרחבת של יציאת אזרחי אוקראינה משטחה. המלחמה העזה הובילה מאות אלפים מאזרחי אוקראינה להימלט ולחפש מקלט לשהות בו עד יעבור זעם. רוב הפליטים מוצאים את מושבם במדינות אירופה השכנות, כאשר רבים מהם מחפשים את המקלט דווקא בבתים של קרובי משפחתם המתגוררים במדינות אחרות.

  גירוש פליטים אוקראינים – היבטים משפטיים

  תוכן עניינים

  המציאות שבה קיים מספר רב של פליטים אשר מחפשים מדינות שיקלטו אותם דורשת הפעלת שיקול דעת נרחב מצד מדינות רבות. המצב הקיים דורש מכל מדינה להכריע ביחס למדיניותה אודות קליטת פליטים בארצה והתנאים הנלווים לכך.

  המדיניות הנהוגה בישראל והמחלוקת הקיימת

  בתחילתו של גל ההגירה שרת הפנים דרשה מפליטים שאין ברשותם אשרת כניסה להפקיד עם כניסתם לארץ ערבות בסך 10,000 ₪. החלטה זו עמדה בסתירה להסכם שנחתם בעבר עם אוקראינה המאפשר כניסת אזרחי אוקראינה לישראל ללא שימוש בוויזה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   בשל כך הוגשה עתירה לבג"ץ בדרישה לבטל את המתווה שהנחתה שקד ולהוציא צו-ביניים ליישומו. העתירה נדחתה. מדינת ישראל השיבה במסגרת העתירה כי מדובר באזרחים של מדינה זרה אשר אינם בעלי זיקה למדינת ישראל. אי-לכך, לא קיימת כל חובה מצד מדינת ישראל לקבלם. לא כל שכן, כאשר אוקראינה מצויה בקרבת מדינות אירופאיות רבות החתומות על אמנת הפליטים ומחויבות לסייע לפליטים הבאים בשעריה.

   ההנחיה שנקבעה על ידי משרד הפנים הובילה לגירושם של עשרות פליטים שנמלטו מהמלחמה. לפי מדגם שנערך נראה כי מדובר בעשרות פליטים אוקראינים שהגיעו ממדינות שונות שאליהן נמלטו ובעת בקשת המקלט נדחו ונשלחו חזרה לארץ שממנה הגיעו.

   לאחר ביקורת עזה שנמתחה על כך עודכנה המדיניות הנוגעת לכניסת זרים לישראל בהתאם למציאות שבה ישנם מיליוני פליטים אוקראינים שקרובים משפחתם מתגוררים בישראל.

   ההנחיות המעודכנות:

   • אוקראינים שהינם בני משפחה בקרבה ראשונה לאזרחי ישראל– יכנסו באשרת תייר ללא הפקדת ערבות, אך בכפוף לחתימה והתחייבות של קרוב המשפחה הישראלי שבתום המלחמה אותו האדם ישוב לאוקראינה.
   • אוקראינים ללא בני משפחה מקרבה ראשונה שהם אזרחי ישראל-יעברו תשאול על ידי ביקורת הגבולות בניסיון להבין האם יש להם בארץ משפחה שתארח אותם. אנשי רשות ההגירה יצרו קשר עם המארחים לבירור סיכויי ההישארות לאחר המלחמה ורק באם הסיכוי נמוך יאשרו את כניסתם הזמנית בכפוף לתשלום ערבות.
   • קרוביהם של אזרחי ישראל שהגישו בעבר בקשה לאיחוד משפחות(אשר חל בה עיכוב בעקבות המלחמה– הבקשה תישקל בכפוף להפקדה של ערבות בנקאית בנתב"ג ותוך בחינה מעמיקה של כל מקרה בצורה פרטנית.
   • משפחות מעורבות שבהן בנות או בני הזוג הם אוקראינים שנישאו לישראלים– לפי רשות האוכלוסין וההגירה יינתן אישור לכניסה לארץ באשרת תייר ובכפוף להצגת תעודות נישואין ותעודות לידה של הילדים המשותפים.

   *משמעות הכניסה באשרת תייר היא זמן שהות מוגבל בארץ – עד חודשיים.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר law4youth החוג למשפטים אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף