Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  בעד ונגד שותפות עסקית

  מי מכם לוקח מידי פעם שותפים? שותפים לטיול – שותפים למשחק כדורגל – וכו'… מהי שותפות עסקית? ומה אתם אומרים עליה – האם אתם בעד או נגד שותף לעסקים?

  בעד ונגד שותפות עסקית

  תוכן עניינים

  מהי למעשה שותפות עסקית?

  מדובר בהקמת עסק בין אגד בני אדם (שניים או יותר), המנהלים עסק יחדיו אשר מטרתו, ככל עסק, היא הפקת רווחים.

  הסדר חלוקת העסק בין השותפים אינו חייב להיות מחולק שווה בשווה ביניהם והוא נקבע על פי הסכמי חלוקה שנקבע מראש בין השותפים. מעמדן החוקי של השותפויות בישראל מוסדרות באמצעות פקודת השותפויות. להקמת עסק בשותפות ישנן יתרונות רבים אך מנגד גם מספר חסרונות בולטים, עליהם אעמוד בהמשך דברי.

  יתרונותיו של הקמת עסק בשותפות עסקית הינן רבות:

  ההתאגדות בשותפות מקלה על העוסקים במלאכה עם ההתמודדות בביצוע הנעת פרויקטים או מיזמים גדולים ובעלי משמעות עסקית מרחיקת לכת כלפי החברה, כאשר ספק עם בעל עסק בודד היה מסוגל להתמודד עמה.

  בנוסף, חלוקת כובד הנטל והאחריות נפרסת כלפי מספר אנשים, שותפים, המביאים איתם ידע שונה ומגוון, העוזר להנעת גלגלי החברה באופן שוטף ומהיר יותר.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   כלומר, בניגוד לבעל עסק יחיד, בשותפות עסקית ניתן כמעט תמיד למצוא שותף הפנוי לדאוג לעסקי החברה, כך שעסקיה פועלים באופן שוטף ותמידי. כמו כן, אפשרויות הפיתוח והגיוון של החברה הן רבות יותר שכן מספר ה"מוחות היצירתיים" אשר פועלים למען עתידה של החברה הינו גדול יותר.

   זאת ועוד, במידה והעסק החדש אינו נושא פרי, הפסדיו של העסק מחולקים כלפי כל השותפים בחברה, באופן יחסי להשקעתם, זאת בניגוד לאדם יחיד הסופג בעצמו את הפסדי החברה, שכן הוא היחיד שמשמש כערב לה. לבסוף, אם חלילה ימנע מאדם פרטי להמשיך ולנהל את החברה בכוחות עצמו, מסיבות שונות, עלולה החברה לגווע יחד איתו ולחדול מלהתקיים, ובכך ההשקעה בחברה יורדת לטמיון.

   לעומת זאת, ישנם מספר חסרונות בולטים בהקמת שותפות עסקית. בניגוד לעקרון השותפות, בעסק יחיד האדם אשר מנהל את עסקיו הוא למעשה אדון לעצמו.

   לפיכך, הוא רשאי לעשות ככל העולה על רוחו כלפי נכסיו וכלפי הגורמים עמם הוא בא במגע, זאת על פי מיטב רצונותיו והבנתו האישית בלבד.

   בנוסף, במקרים רבים השותפות העסקית לא עולה יפה שכן השותפים לא רואים עין בעין בנוגע לפעילותה העסקית של החברה. חילוקי דעות אלו עלולים להביא להידרדרות הפעילות העסקית של החברה ואף לפירוקה. לבסוף, שותפות בין מספר רב של שותפים עלולה להוביל לגלגול נטל האחריות משותף אחד למשנהו, ולגרום כתוצאה מכך שהחברה תהיה ללא בעלות אמיתית בפועל שתדאג למקסום רווחיה.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר law4youth החוג למשפטים אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף