Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  במה שונה תרגום נוטריוני מתרגום רגיל?

  מהו נוטריון? מהו תפקידו של נוטריון? האם יש הבדל בין תרגום נוטריוני לתרגום רגיל ? כל זאת ועוד במאמר שלפניכם.

  במה שונה תרגום נוטריוני מתרגום רגיל?

  סעיף 19 לחוק הנוטריונים, קובע את כוחו של האישור הנוטריוני. אישורו, יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי ולא יהיה צורך בראיה נוספת, להוכחת דברי הנוטריון, מעשיו ולדברי אחרים ומעשיהם, בפני הנוטריון.

  תוכן עניינים

  יוצא אפוא, כי אישור נוטריוני מעניק למסמך, ערך ראייתי גבוה ומעיד על תקינותו וכשרותו. זהו ההבדל בין מסמך שאינו נושא את חתימתו של נוטריון, לבין מסמך נוטריוני. זהו גם ההבדל בין תרגום נוטריוני, לבין תרגום רגיל.

  מיהו למעשה עורך דין נוטריון? איזה שירותים מעניק נוטריון, במסגרת תרגום נוטריוני? מה חשוב לדעת, כאשר פונים לנוטריון, לתרגום נוטריוני?

  מיהו עורך דין נוטריון?

  עורכי דין רבים, נושאים גם את התואר "נוטריון". אלו עורכי דין אשר קיבלו רישיון נוטריון ורשאים לתת לציבור, שירותים נוטריונים שונים, כקבוע בחוק הנוטריונים.

  עורך דין, המבקש לקבל רישיון נוטריון, יגיש בקשה בכתב לוועדת הרישיונות שבמשרד המשפטים ואם עומד הוא בתנאי הכשירות, יקבל רישיון.

  תנאי הכשירות מפורטים בסעיף 2 לחוק הנוטריונים, כאשר התנאי המרכזי הוא, וותק של עשר שנים לפחות בעריכת דין.

  חשוב לציין כי רישיון נוטריון מחו"ל, אינו תקף בארץ ועל עורך הדין המבקש לשמש כנוטריון, לקבל רישיון ישראלי ממשרד המשפטים.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   תרגום נוטריוני

   במסגרת התרגום הנוטריוני, ישנם שלושה שירותים שונים, אותם מעניק הנוטריון, על פי דרישת הפונה וצרכיו:

   1. הנוטריון מתרגם : הנוטריון הוא זה המתרגם את המסמך המשפטי.

   2. אישור נכונות תרגום : עבודת תרגום המסמך, נעשתה על ידי מתרגם והנוטריון, קורא את התרגום ומאשר את נכונותו.

   3. הצהרת מתרגם : עורך דין נוטריון, מאמת את חתימתו של המתרגם על הצהרתו.

   בשני המקרים הראשונים, מדובר בתרגום נוטריוני, שכן הנוטריון תרגם את המסמך או אישר את נכונותו של התרגום. במקרה השלישי, אין כל אישור נוטריוני על איכות התרגום, היות שהנוטריון לא קרא את התרגום, אלא אימת בלבד, את חתימת המתרגם על הצהרה.

   דגשים חשובים על עבודת נוטריון

   תרגום נוטריוני, הוא אחד מן השירותים המבוקשים ביותר מבין שירותי הנוטריון. שני דגשים חשובים על עבודתו של נוטריון בשירות זה.

   האחד, מתייחס למקצועיותו של הנוטריון. חשוב מאוד לפנות אל עורך דין נוטריון, אשר שולט היטב בשפת המקור ובשפת היעד. רק כך, יכול הפונה להיות בטוח כי התרגום משקף את האמור במסמך המקורי.

   השליטה בשפות, צריכה להיות טובה דיה, על מנת שהנוטריון, יוכל לתרגם נאמנה, כל מונח מקצועי המופיע במסמך.

   השני, מתייחס לעלותו של תרגום נוטריוני. ראשית, חשוב לציין כי הנוטריונים בישראל, כפופים לתעריף אחיד והם אינם רשאים לגבות שכר אחר, מן הרשום ברשימת התעריפים.

   אם פונים אל נוטריון, לאישור נכונות תרגום, שירות זה מופיע ברשימת התעריפים של הנוטריונים ועל הנוטריון, לגבות את שכרו על פי הקבוע ברשימה.

   אולם, כאשר עבודת התרגום מבוצעת על ידי הנוטריון עצמו, אין המדובר בשירות נוטריוני ולכן, רשאי הנוטריון, עבור מלאכת התרגום בלבד, לבקש שכר טרחה, על פי שיקול דעתו.

   תרגום נוטריוני נושא את חתימתו של הנוטריון ומעניק לו מעמד ראייתי גבוה. לתרגום רגיל, אין כל עדיפות בהליך משפטי.

   נוטריונים דוברי שפות, מעניקים לציבור, שירות של תרגום נוטריוני וחשוב לפנות אל עורך דין נוטריון, השולט בשתי השפות באופן שיאפשר לו לתרגם נכונה כל מונח מקצועי.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר law4youth החוג למשפטים אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף