Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  בית משפט לתביעות קטנות

  בית משפט לתביעות קטנות עושה מלאכה חשובה ביותר שכן הוא מאפשר לנו לממש את זכויותינו כאזרחים לתמורה הוגנת ולצרכנות טובה. באמצעות תביעות קטנות יש לנו הכוח לעמוד מול גופים גדולים אשר גרמו לנו נזק כספי ולעיתים אף נזק של עוגמת נפש.

  בית משפט לתביעות קטנות

  התביעות הנדונות בבית משפט לתביעות קטנות יכולות גם להיות מוגשות בבית משפט שלום אך כפי שנראה, כדאי לנו הרבה יותר להגישן בבית המשפט לתביעות קטנות.

  תוכן עניינים

  תביעות קטנות – נקודות עיקריות

  להליך של תביעות קטנות ישנם מאפיינים מיוחדים משלו המהווים יתרון גדול ועל כן חשוב להכירם:

  1. זכאות – תביעות קטנות זכאים להגיש רק אנשים פרטיים. תאגידים אינם יכולים להגיש תביעה בבית המשפט לתביעות קטנות.

  2. סכום התביעה – תביעות קטנות הן תביעות כספיות עד סכום של 30,100 ₪ או תביעות ששוויון הכספי הוא עד 30,100 ₪. סכום זה מתעדכן מדי פעם ועל כן חשוב לבדוק מהו טרם הגשת תביעה.

  3. הליך גמיש ובלתי פורמאלי – תביעות קטנות מאופיינות בהליך פשוט וגמיש. הצדדים לרוב אינם מיוצגים (ניתן להיות מיוצג רק על ידי הגשת בקשה מבית המשפט וקבלת רשות) והם אלו אשר מציגים את משנתם לבית המשפט. הגמישות שבהליך מתבטאת בעובדה שהליך של תביעות קטנות איננו כבול לסדרי הדין הרגילים הנהוגים בבתי משפט אחרים. המטרה כמובן היא לפשט את הדיון עד כמה שניתן ולא לעכב את פתרון הסכסוך עם כללי פרוצדורה קשוחים. המשמעות העיקרית לכך היא בי בית המשפט לתביעות קטנות רשאי לקבל ראיות שאינן קבילות בבתי משפט אחרים.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   4. העברת דיון– מטרתו של בית המשפט לתביעות קטנות היא סיומן של התביעות המונחות בפניו ביעילות ובזריזות. לשם כך בהליך זה הצדדים אינם מיוצגים וההליך איננו פורמאלי. ישנם מקרים בהם למרות כי התביעה שמוגשת לבית המשפט אינה עוברת את הסכום המקסימאלי המותר היא לא תידון בבית המשפט לתביעות קטנות אלא תועבר לבית משפט השלום:

   א. בית המשפט נכח כי הדיון בתביעה אינו מתאים לבית המשפט לתביעות קטנות. מדובר בתביעות מורכבות אשר אינן ניתנות לפיתרון מהיר ועל כן מקומן בבית משפט רגיל.

   ב. התובע הגיש כבר 5 תביעות לבית המשפט לתביעות קטנות באותה שנה. במקרה כזה, רשאי בית המשפט להעביר את הדיון לבית משפט השלום.

   קבלת פסק דין וערעור

   אחד התמריצים הגדולים ביותר להגשת תביעות קטנות הוא העובדה כי בית המשפט נותן פסק דין כבר בתום הדיון בתובענה הוא לכל המאוחר 7 ימים לאחר יום הדיון.

   אין ספק שאנשים רבים נרתעים מהגשת תביעות גם מן הסיבה שהם יודעים כי קבלת פסק דין לוקחת זמן רב אך במקרה של תביעות קטנות, המצב שונה מהליכים רגילים.

   ערעור על פסקי דין של בית המשפט לתביעות קטנות גם הוא שונה מאשר בהליך רגיל. בהליכים רגילים נתונה לצדדים זכות אוטומטית לערער על פסקי דין שניתנו על ידי ערכאה ראשונה. פסק דין שנתן בית המשפט לתביעות קטנות אשר מהווה ערכאה ראשונה, אינו ניתן לערעור באופן אוטומטי אלא יש לבקש רשות מבית המשפט לכך, קרי, יש להגיש בקשת רשות ערעור.

   לסיכום נאמר כי הליך של תביעות קטנות הוא בעל מאפיינים ייחודיים אשר מאפשרים לו לפתור סכסוכים במהירות וביעילות וכדאי לנו להשתמש בהליך זה עד כמה שאפשר.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר law4youth החוג למשפטים אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף