מוקדי עורכי הדין - law4youth
מוקדי עורכי הדין - law4youth
פנייה לייעוץ אישיפרטי יצירת קשר:

צפירה 19,

בית פיילוט

ת”א 6777886

טלפון: 077-9974772

מידע חשוב נוסף

אתיקה של עורכי דין בישראל

כל משרד עורכי דין בישראל מחויב לעמוד בכללי אתיקה אשר גובשו על ידי לשכת עורכי הדין. במאמר הבא נסביר מה הם כללי האתיקה ונפרט על מספר כללים מרכזיים.

אתיקה של עורכי דין בישראל

כללי לשכת עורכי הדין בכל הקשור אל אתיקה מקצועית נחקקו בשנת 1986. בכללים אלו מתייחסת לשכת עורכי הדין בישראל אל מגוון המצבים בהם עשוי לעמוד עורך דין מול הפרת האתיקה המקצועית. יש להבחין בין כללי אתיקה לנוטריון, אשר נוגעים למאפיינים הספציפיים של התפקיד הזה, לבין כללי אתיקה של עורכי דין בישראל. כל משרד עורכי דין מחויב לכללי האתיקה הללו והפרתם עשויה להביא להשעיית עורך הדין ואף להטלת סנקציות כבדות.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מדוע משרד עורכי דין צריך לשמור על כללי האתיקה?

משרד עורכי דין המציע את שירותיו צריך להתחשב בעובדה שכללי האתיקה לא משרתים רק את הלקוח אלא גם את בתי המשפט ואת המקצוע עצמו. עורכי דין בישראל עוברים תקופת הכשרה והסמכה ארוכה ולכן כללי האתיקה אמורים לעמוד כנגד עיניהם. במידה ואדם מעוניין להתלונן נגד עורכי דין בישראל עליו להגיש את הפנייה אל ועדת האתיקה המחוזית בכתב ותוך ציון שמו של עורך הדין. לאחר מכן הלשכה תפעל לקבלת תגובתו של עורך הדין ופועלת בהתאם. פרטי ההתקשרות של המחוזות השונים מופיעים באתר לשכת עורכי הדין, הפתוח לציבור הרחב.

כללי אתיקה מרכזיים על פי לשכת עורכי הדין

כאשר בוחנים את כללי האתיקה התקפים לגבי כל משרד עורכי דין בישראל ניתן לזהות חלוקה למספר נושאים מרכזיים:

א. כללי האתיקה עבור המשרד עצמו – בחלק זה של כללי האתיקה מפורטים המקומות בהם על עורכי הדין לקבל את הלקוחות ומצוינות הסיבות בגינן יש לייחד את המשרד. בנוסף, כללי האתיקה הנוגעים לנושא משרד עורכי דין מפרטים תחת אילו תנאים מותר להקים סניפים נוספים.

ב. כללי האתיקה עבור יחסים של משרד עורכי דין עם הלקוחות – עורך דין יכול לגבות שכר טרחה רק בכסף או על ידי זכויות שותף, בכפוף לתנאים מסוימים. על עורך דין חל איסור על מתן ערבות אישית ללקוח, איסור על רכישת טובות הנאה, איסור מתן שירותים משפטיים ללקוחות במקרים מיוחדים ופירוט על מצבים בהם מותר לעורך הדין להפסיק את הטיפול. בנוסף, כללי האתיקה הקשורים ליחסים של עורך הדין מול הלקוח מתייחסים גם לנושאים כמו ניגוד אינטרסים, העברת העניין לעורך דין אחר ועוד.

ג. כללי האתיקה הקשורים אל סודיות – על עורכי דין בישראל לאחוז בסודיות מוחלטת כלפי הלקוח ופרטים הקשורים לתיקים בהם הם מטפלים. כללי האתיקה אף מבחינים בין שמירת סודיות בידי העובדים לבין אי שימוש בידיעה מהלקוח, אוסרים על הקלטת הזולת ומציינים בפירוש כיצד צריך עורך הדין לנהוג מול הצד שכנגד.

ד. כללי האתיקה עבור קולגות – בין עורכי דין ישנם יחסי חברות ייחודיים. בכללי האתיקה ניתן למצוא התייחסות מיוחדת למערכות יחסים אלו, ולכן מפורטות בהם החובות החלות על עורך דין בעת קיום יחסי חברים, קבלת עניין שבטיפולו של עורך דין אחר, שיתוף עורך דין בשכר טרחה ומחלוקת עם עורך דין.

ה. כללי אתיקה התקפים בבית המשפט – משרד עורכי דין עומד תחת ביקורת ופיקוח גם בבית המשפט עצמו. על משרד עורכי דין לשלוח אל בתי המשפט עורכי דין מיומנים, המכירים את כללי האתיקה התקפים לגבי מתן כבוד לבית המשפט, מתן כבוד לצד שכנגד, איסור הטעיה, איסור תשלום לעד, מגע עם עדים וחקירה נגדית בהגינות.

ישנם כללי אתיקה נוספים אשר בהם צריך לעמוד משרד עורכי דין בישראל. הדרך הנכונה להתמודד איתם היא לאמץ אותם היטב, להבין את ההיגיון העומד מאחוריהם ולהשריש אותם בקרב כל עורכי הדין.

אפי נוה, יו”ר לשכת עורכי הדין, ברכה לראש השנה 2017

*התוכן המשובץ באתר זה, אתר החוג למשפטים אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף